Din hija ittra elettronika maħruġa mill-uffiċċju tal-Membru Parlamentari Ewropew Dr Alfred Sant. L-ittra elettronika tasal bl-email lil dawk li rreġistraw għaliha. Fiha ssib artikli dwar l-aħħar aġġornamenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Ewropej, tagħrif ġenerali, kurżitajiet, u anki informazzjoni dwar il-ħidma ta’ Dr Alfred Sant fil-Parlament Ewropew.

Alfred Sant jappoġġja miżuri Ewropej favur kumpaniji żgħar u dawk li joperaw onlajn.

Alfred Sant għamel l-intervent tiegħu waqt skambju ta’ fehmiet dwar leġiżlazzjoni rigward il-posponiment tas-sistema tal-kummerċ elettroniku tal-VAT li jagħmilha aktar ...
Read More

Alfred Sant jivvota favur it-tisħiħ tas-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus

Bħala spjegazzjoni, Alfred Sant saħaq li l-prerogattivi ta’ aġenzija bħal din għandhom jiġu implimentati bl-istess mod kullimkien, b'sistemi ekwivalenti għall-istituzzjonijiet ...
Read More

Alfred Sant iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex tiżgura li COVID-19 ma tkunx skuża biex jitnaqqsu s-servizzi bankarji għall-konsumaturi

F’ mistoqsija parlamentari  fil-Parlament Ewropew, Alfred Sant qal li ċ-ċittadini tal-UE ilhom jesperjenzaw tnaqqis fis-servizzi bankarji fil-livelli kollha b’mod partikolari ...
Read More

Alfred Sant jappella għal aċċess indaqs għall-finanzjament lin-negozji żgħar kollha

L-artiklu fir-rivista politika li tkopri aħbarijiet u opinjoni dwar il-Parlament Ewropew jelenka r-rwol kruċjali li għandhom l-SMEs fl-ekonomija Ewropea u ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment