Din hija ittra elettronika maħruġa mill-uffiċċju tal-Membru Parlamentari Ewropew Dr Alfred Sant. L-ittra elettronika tasal bl-email lil dawk li rreġistraw għaliha. Fiha ssib artikli dwar l-aħħar aġġornamenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Ewropej, tagħrif ġenerali, kurżitajiet, u anki informazzjoni dwar il-ħidma ta’ Dr Alfred Sant fil-Parlament Ewropew.

Is-solidarjetà dwar il-migrazzjoni bejn l-Istati Membri għadha limitata 

Matul dibattitu konġunt dwar it-tħejjija tal-Kunsill Ewropew tal-24-25 ta’ Ġunju u t-tnedija mill-ġdid tad-dikjarazzjoni ta’ Malta miftiehma fis-Summit tal-Belt Valletta ...
Read More

L-ispejjeż biex ikunu konformi mar-regoli l-ġodda huma għaxar darbiet ogħla għall-intrapriżi żgħar

"Lil hinn mill-waqgħa qawwija fil-valur miżjud tagħhom, l-impjiegi pprovduti mill-intrapriżi żgħar naqsu b'aktar minn 1.4 miljun fl-aħħar sena tal-kriżi Covid-19 ...
Read More

Il-Parlament Ewropew m’għandux jindaħal fil-pjan nazzjonali tal-Istati Membri 

Filwaqt li esprima r-riżervi tiegħu dwar ir-riżoluzzjoni, Alfred Sant iddikjara li r-rwol tal-Parlament Ewropew huwa li jiskrutinizza l-prestazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ...
Read More

Alfred Sant maħtur rapporteur fuq l-Att dwar is-Servizzi Diġitali

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu l-għan li jibbenefika liċ-ċittadini billi jipprovdi aċċess aktar sigur u trasparenti għal pjattaformi online biex ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment