Il-Kummissjoni Ewropea nidiet dokument dwar id-dimensjoni soċjali tal-UE. Mistoqsija ta’ riflessjoni li poġġiet il-KE hija: “Minn issa sa l-2025 irridu aktar jew anqas Ewropa soċjali?”

Fi stħarriġ ippubblikat f’April ħareġ li 53% tal-adulti bejn 18 u 34 sena ma għandhomx fiduċja fl-UE iżda 76% xorta jridu jibqgħu fl-UE. F’dan il-kuntest il-Kummissjoni qed tirrikonoxxi l-ansjetajiet tal-Ewropej dwar il-futur tagħhom u qed tipproponi tliet xenarji dwar id-dimensjoni soċjali: (1) dimensjoni soċjali limitata għal moviment ħieles tal-ħaddiema biss; (2) Ewropa soċjali skont l-għażliet ta’ kull pajjiż (3) dimensjoni soċjali msaħħa fi ħdan l-Istati Membri kollha.

Il-Kummissarju tax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali Marianne Thyssen qalet li jista’ jkun hemm emendi fl-għażliet u li l-azzjonijiet mhux se jkunu obbligatorji. Il-Kummissarju tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji Pierre Moscovici qal li l-konverġenza trid issir b’urġenza u se tkun il-prijorita` tal-Kummissjoni.

Wara dan id-dokument ta’ riflessjoni dwar id-dimensjoni soċjali mistennija jiġu ppreżentati aktar rapporti li jiffokaw fuq l-effett tal-globalizzazzjoni, l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, il-futur tal-Ewropa fil-qasam tad-difiża u l-futur tal-finanzi tal-UE.  Il-Kummissarju Thyssen qalet li dawn id-dokumenti differenti wkoll se jindirizzaw il-qasam soċjali.

 

JIDDEĊIEDU  POST FRANZA FL-UE

Fis-7 ta’ Mejju l-Franċiżi se jagħżlu bejn kandidat indipendenti favur aktar integrazzjoni Ewropea jew kandidata tal-Lemin Estrem li wiegħdet li ...
Read More

L-UE FAVUR DJALOGU MAT-TURKIJA

L-Unjoni Ewropea qed tippjana djalogu mat-Turkija fis-Summit tan-NATO fil-25 ta’ Mejju. Ir-Rappreżentanta Għolja tal-Affarijiet Barranin tal-UE Federica Mogherini qalet li ...
Read More

IS-27 LESTI GĦAN-NEGOZJATI TAL-BREXIT

Is-Sibt li għadda s-27 Stat Membru tal-UE qablu unanimament dwar il-linji gwida li bihom se jimxu fin-negozjati tal-Brexit li mistennija ...
Read More

ID-DIVALWAZZJONI INTERNA TEFFETTWA ĦAŻIN IL-KOEŻJONI SOĊJALI

Il-Pilastri Soċjali proposti mill-Kummissjoni Ewropea għandhom ikunu b’saħħithom biżżejjed biex inaqqsu mill-effetti negattivi tad-divalwazzjonijiet interni fis-soċjetajiet Ewropej, qal Alfred Sant ...
Read More

IL-ĠRAJJIET FI FRANZA, L-UKRAINA U T-TURKIJA JIGGRAVAW IL-KSUR TAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM

Il-Kummissarju tad-drittijiet tal-bniedem tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa Nils Muiznieks qal li l-ġrajjiet fi Franza u fl-Ukraina fl-2015 u fit-Turkija fl-2016 ...
Read More

AKTAR JEW ANQAS EWROPA SOĊJALI?

Il-Kummissjoni Ewropea nidiet dokument dwar id-dimensjoni soċjali tal-UE. Mistoqsija ta’ riflessjoni li poġġiet il-KE hija: “Minn issa sa l-2025 irridu ...
Read More

L-UE TAGĦTI L-AŻIL LIL 700,000 IMMIGRANT FL-2016

Fl-2016 l-Istati Membri taw protezzjoni umanitarja lil aktar minn 700,000 immigrant li talbu l-ażil. Ċifri ppubblikati f’rapport tal-Eurostat jgħidu li ...
Read More

L-EWROPEJ FAVUR L-GĦAJNUNA UMANITARJA

89% taċ-ċittadini Ewropej jemmnu li għandha tingħata l-għajnuna lil popolazzjonijiet f’pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw bħala miżura effettiva kontra l-faqar ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment