Alfred Sant qal li jeħtieġ naħdmu biex fuq livell Ewropew il-paga minima nazzjonali tkun aġġustata fl-UE biex tirrifletti l-kundizzjonijiet tal-pajjiżi nazzjonali. Fejn il-paga minima teżisti fi ħdan il-pajjiżi tal-UE, taħt il-kundizzjonijiet ekonomiċi favorevoli ta’ issa, il-paga minima nazzjonali għandha tiżdied b’tal-inqas 5%. Alfred Sant qal dan waqt id-dibattitu ‘Dħul Minimu għal Ewropa ġusta: dritt taċ-ċittadini’ fil-Parlament Ewropew.

“Il-konsum privat kiber. L-esportazzjoni u l-investiment kibru. Il-qgħad qed ikompli jonqos u qiegħed viċin il-livelli ta’ qabel il-kriżi monetarja. Il-profitti tal-korporazzjonijiet żdiedu. Id-defiċit pubbliku u l-livelli tad-dejn qegħdin taħt kontroll. Iżda it-tqassim ta’ dan it-titjib ekonomiku mhux qed jitqassam tajjeb biex jilħaq il-klassi tal-ħaddiem u l-klassi tan-nofs; hawnhekk id-defiċit qed ikompli jikber. F’ħafna mill-każijiet fejn il-paga minima nazzjonali teżisti fl-Ewropa, xorta hija ħafna aktar baxxa mill-paga li wieħed jeħtieġ biex jgħix.”

Alfred Sant qal li d-diverġenzi bejn dawk li jaqilgħu l-aktar u dawk li jaqilgħu l-inqas baqgħet tiżdied. Dan mhux ġust. Skemi ta’ Dħul Minimu jintużaw bħala appoġġ għal dawk il-ħaddiema u l-individwi l-aktar vulnerabbli li ma għandhomx garanzija ta’ livell ta’ għixien adegwat permezz ta’ ħidmiethom. Dawn l-iskemi bil-kemm qed jirnexxielhom jagħmluh dan. Wasal iż-żmien biex dawn l-iskemi imorru lil hinn minn dak li huwa minimu.

JOUROVA GĦADHA MA WEĠBITX GĦALL-AKKUŻI TA’ ALFRED SANT

Il-Kummissarju Vera Jourova għadha ma tatx dettalji dwar x’azzjonijiet ħadet jew x’każijiet qed tipprepara biex tinvestiga l-Kummissjoni Ewropea dwar attivitajiet ...
Read More

DIŻGWID DWAR IL-BAĠIT TALJAN

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean Claude Juncker qal li ma jistax jaċċetta ż-żieda fl-infiq ippjanat mill-Gvern Taljan fil-baġit nazzjonali. Juncker qal ...
Read More

GWERRA FUQ KULL FRONT GĦAL MAY

Kull tip ta’ ftehim li tista’ tilħaq il-Prim Ministru Theresa May mal-UE jrid l-appoġġ minn tal-inqas ta’ 325 deputati parlamentari ...
Read More

RELAZZJONIJIET IMDENDLA MAL-IŻVIZZERA

Wara erba’ snin ta’ negozjati mal-Iżvizzera l-UE qed twissi li wasal iż-żmien li jintlaħaq qafas regolatorju ġdid bejn iż-żewġ naħat ...
Read More

GĦAWDEX JEĦTIEĠ L-GĦAJNUNA TAL-ISTAT

Għawdex jeħtieġ l-intervent u l-għajnuna tal-istat biex jissaħħaħ bħala destinazzjoni Ewropea u bħala destinazzjoni nazzjonali u jkompli jtejjeb il-konnettivita` tiegħu ma’ ...
Read More

IRIDU JIBAGĦTU L-IMMIGRANTI LURA N-NIĠERJA

Franza u l-Italja bdew ħidma konġunta man-Niġerja għal ritorn ta’ immigranti Niġerjani lejn pajjiżhom. Dwar dan saret laqgħa bejn il-Kummissarju ...
Read More

ALFRED SANT FAVUR  ŻIEDA TA’ 5% TAL-PAGA MINIMA FL-UE

Alfred Sant qal li jeħtieġ naħdmu biex fuq livell Ewropew il-paga minima nazzjonali tkun aġġustata fl-UE biex tirrifletti l-kundizzjonijiet tal-pajjiżi ...
Read More

KONTRA L-IFFINANZJAR TA’ MILIZJI MILITARI FIL-LIBJA

Il-Banek Ċentrali tal-istati membri tal-UE għandhom ikunu sorveljati biex ma jintefqux flus fuq traffikar ta’ żejt, traffikar ta’ nies u ...
Read More

 

Facebook Comments

Post a comment