Fuq l-inizjattiva ta’ Alfred Sant, l-ittra tinkludi taqsima li titlob soluzzjoni biex it-tħassib dwar il-migrazzjoni jkun ikkunsidrat fil-politika li għandha titfassal biex jipprovdu appoġġ sinifikanti għall-gżejjer fil-Mediterran.

Minbarra l-problemi maħluqa mill-pandemija tal-koronavirus, ċerti gżejjer fil-Mediterran kellhom ilaħħqu ma’ influss ta’ migrazzjoni li jaffettwa l-iżvilupp normali tas-sistemi soċjali tagħhom.

Skont l-iktar statistiċi reċenti tal-Eurostat, l-ekonomiji tal-gżejjer qed jesperjenzaw tnaqqis ekonomiku meta mqabbel ma ‘ reġjuni oħra. Il-pandemija attwali ta’ Covid-19 ser tiggrava ħafna din it-tendenza.

Tista’ saħansitra tikkawża l-kollass ekonomiku ta’ gżejjer jekk ma jkunux sostnuti biżżejjed.

L-ittra tenfasizza t-turiżmu bħala attività fundamentali għall-gżejjer kollha, b’mod partikolari fil-Mediterran, li se jkun affettwat l-iktar mill-konsegwenzi tal-pandemija minħabba d-dipendenza fuq it-trasport bl-ajru u marittimu.

Dawn huma għal kollox wieqfin u mistenni li jibqgħu hekk għal xhur. Bħala riżultat, it-turiżmu se jkun l-aħħar attività ekonomika li tista’ terġa’ titqajjem, u mhuwiex ċert li dan se jseħħ qabel tmiem is-sajf.

 


 

Alfred Sant calls for European support to island economies hit by migration influx

On the initiative of Alfred Sant, the letter included a section calling for a solution to migration concerns to be factored in the policies that must be devised to provide meaningful support to islands in the Mediterranean.

In addition to the problems posed by the coronavirus pandemic, certain islands in the Mediterranean have been coping with an influx of migration that affects the normal development of their welfare systems.

According to the most recent Eurostat statistics, island economies are experiencing an economic decline in comparison with other regions and the current Covid-19 pandemic will exacerbate this trend heavily.

It may even cause the economic collapse of island areas if they are not sufficiently supported.

The letter highlights tourism as a fundamental activity for all islands, particularly in the Mediterranean, that will be most affected by the consequences of the pandemic due to dependency on air and maritime transport.

These are totally at a standstill and will remain so for months. As a result, tourism will be the last economic activity that can be revived, and it is not certain that this will happen before the end of the summer.

Alfred Sant f’Xarabank: It-traffikar tal-bnedmin fil-Mediterran għandu jiġi eliminat

Is-sitwazzjoni attwali kellha titqies fil-kuntest ta’ dak li kien qed iseħħ illum b'pandemija tas-saħħa pubblika, pajjiż ġar il-Libja f'nofs gwerra ...
Read More

L-impatt tal-pandemija COVID-19 huwa sottovalutat b’mod qawwi mill-UE- Alfred Sant

Minkejja li vvota favur riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-azzjoni kkoordinata tal-UE għall-ġlieda kontra l-pandemija COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha, Alfred Sant ...
Read More

Rapport tal-Parlament Ewropew jgħid li l-Air Malta tista’ titlef postha fis-suq

L-istudju tal-Parlament Ewropew bit-titlu "L-Impatt ta’ Prattiċi Kummerċjali Inġusti fuq il-Kompetizzjoni fis-Settur tat-Trasport tal-Passiġġieri tal-UE" sar għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u ...
Read More

Alfred Sant jappella għal appoġġ Ewropew lill-ekonomiji tal-gżejjer milquta mill-influss tal-immigranti

Fuq l-inizjattiva ta’ Alfred Sant, l-ittra tinkludi taqsima li titlob soluzzjoni biex it-tħassib dwar il-migrazzjoni jkun ikkunsidrat fil-politika li għandha ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment