Waqt diskussjoni dwar abbozz ta’ rapport dwar l-Att dwar ir-Reżiljenza Operattiva Diġitali, Alfred Sant qal li r-reżiljenza operattiva diġitali hija kruċjali biex l-integrità tas-suq finanzjarju uniku tkun salvagwardjata.

Alfred Sant huwa r-rapporteur f’isem il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew għal din il-leġiżlazzjoni importanti iżda kumplessa għas-settur finanzjarju u t-teknoloġiji diġitali.

Id-dipendenza dejjem tikber tas-settur finanzjarju fuq is-softwer u l-proċessi diġitali tfisser li r-riskji tal-ICT huma inerenti fil-finanzi. Ditti finanzjarji għalhekk saru fil-mira ta’ attakki ċibernetiċi, li jirriżultaw fi ħsara finanzjarja u ta’ reputazzjoni serja lill-klijenti u ditti.

“It-tranżazzjonijiet diġitali mmultiplikaw matul l-aħħar għaxar snin u żdiedu b’mod esponenzjali matul il-kriżi tal-COVID kif ukoll it-theddida tat-tfixkil”, qal Alfred Sant lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Alfred Sant feraħ lir-rapporteur Billy Kelleher għall-abbozz tar-rapport, li fil-fehma tiegħu jiprepara t-triq għal titjib fl-Att dwar ir-Reżiljenza Operattiva Diġitali li jagħmel sens kbir.


Alfred Sant calls for EU wide system of ICT security for financial institutions

The EU needs to have a Union-wide system of Information Communication Technologies security for its financial institutions such as banking, investment and insurance, Alfred Sant told the Economic and Monetary Affairs Committee of the European Parliament.

During a discussion for the consideration of a draft report on the Digital Operational Resilience Act, Alfred Sant said digital operational resilience is crucial if the integrity of the single financial market is to be safeguarded.

Alfred Sant is the rapporteur on behalf of the S&D group in the European Parliament for this important but complex piece of legislation for the financial sector and digital technologies.

The ever-increasing dependency of the financial sector on software and digital processes means that ICT risks are inherent in finance. Financial firms have therefore become targets of cyber-attacks, which result in serious financial and reputational damage to clients and firms. 

“Digital transactions multiplied over the last decade and have increased exponentially during the COVID crisis as has the threat of disruption”, Alfred Sant told the Economic and Monetary Affairs Committee.

Alfred Sant congratulated the rapporteur Billy Kelleher for his draft report, which in his view clears the ground for improvements to the Digital Operational Resilience Act that make great sense.

L-UE teħtieġ mekkaniżmu biex tissalvagwardja s-saltna tad-dritt – Alfred Sant

Il-mekkaniżmu tal-kundizzjonalità tas-saltna tad-dritt huwa għodda ġdida mfassla biex tipproteġi l-fondi tal-UE milli jintużaw ħażin mill-gvernijiet tal-UE li jinstabu li ...
Read More

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa għandu jkollha l-għan li tagħmel l-UE aktar reattiva għaċ-ċittadini – Alfred Sant

Alfred Sant saħaq li l-UE għandha twieġeb għall-bżonnijiet taċ-ċittadini tagħha meta l-aktar ikollhom bżonnha, f’termini ta’ saħħa pubblika din id-darba, ...
Read More

Alfred Sant jappella għal sistema tas-sigurtà tal-ICT għall-istituzzjonijiet finanzjarji madwar l-UE

Waqt diskussjoni dwar abbozz ta’ rapport dwar l-Att dwar ir-Reżiljenza Operattiva Diġitali, Alfred Sant qal li r-reżiljenza operattiva diġitali hija ...
Read More

Alfred Sant jgħid ir-riżoluzzjoni tal-PE dwar Malta mmexxija minn interessi partiġġjani

Alfred Sant qal li l-MEPs mill-grupp tal-PPE fil-Parlament Ewropew għandhom bżonn ta’ solljev għall-ksur tas-saltna tad-dritt li qed jittolleraw fost ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment