In-numru ta’ siġġijiet fil-Parlament Ewropew mistenni jonqos għal 705 mis-751 siġġu tal-lum. Dan se jsir fuq suġġeriment tal-Kumitat Parlamentari Ewropew dwar l-Affarijiet Kostituzzjonali. Il-Kumitat qabel li jnaqqsu 46 siġġu mit-73 siġġu allokati għar-Renju Unit u jqassamhom fuq stati-membri oħra.  Qed ikun propost li bis-27 siġġu li fadal minn dawk allokati għar-Renju Unit tinħoloq “lista transnazzjonali” għall-elezzjonijiet Ewropej. Dil-lista tkun tinkludi kandidati mill-Ewropa kollha biex iċ-ċittadini Ewropej jagħżlu 27 kandidat mil-liema pajjiż iridu.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali tal-Parlament Ewropew ivvota hekk fuq id-distribuzzjoni l-ġdida tas-siġġijiet tal-Parlament Ewropew għas-27 Stat Membru, wara t-tluq tar-Renju Unit : Ġermanja: 96 MPE (96 MPE għall-perijodu 2014-2019), Franza: 79 MPE (74), Italja: 76 (73), Spanja: 59 (54), Polonja: 52 (51), Rumanija: 33 (32), Olanda: 29 (26), Belġju: 21 (21), Greċja: 21 (21), Repubblika Ċeka: 21 (21) Portugall: 21 (21), Ungerija: 21 (21), Svezja: 21 (20), Awstrija: 19 (18), Bulgarija: 17 (17), Danimarka: 14 (13), Finlandja: 14 (13), Slovakkja: 14 (13), Irlanda: 13 (11), Kroazja: 12 (11), Litwanja: 11 (11), Slovenja: 8 (8), Latvja: 8 (8), Estonja: 7 (6), Ċipru: 6 (6), Lussemburgu: 6 (6), Malta: 6 (6).

Dawn l-iżviluppi ftit mistennija jħallu impatt fuq il-burdata  taċ-ċittadini li se jkunu eleġibbli jivvotaw f’dawn l-elezzjonijiet.  L-iżviluppi fil-ħajja nazzjonali tal-istati membri se jkunu ferm aktar importanti mill-iżviluppi fil-Parlament Ewropew. Kull effett fil-ħajja nazzjonali madwar l-Ewropa se jħalli warajh effett importanti fuq il-futur tal-Ewropa. Dawn jiddeterminaw jekk l-Ewropa hux se tinħakem minn aktar ewroxettiċiżmu u jekk hux se jkomplu jinxterdu l-partiti populisti fuq il-kontinent.

ANQAS SIĠĠIJIET FIL-PARLAMENT EWROPEW

In-numru ta’ siġġijiet fil-Parlament Ewropew mistenni jonqos għal 705 mis-751 siġġu tal-lum. Dan se jsir fuq suġġeriment tal-Kumitat Parlamentari Ewropew ...
Read More

 MHUX KREDIBBLI MILL-BIDU SAL-AĦĦAR

Alfred Sant qal li l-eżerċizzju tal-Parlament Ewropew biex “jinvestiga” l-istat tad-dritt f’Malta baqa’ mhux kredibbli mill-bidu sal-aħħar. Il-ħidma tad-delegazzjoni tal-Parlament ...
Read More

TERZ TAL-GASS FL-EWROPA ĠEJ MIR-RUSSJA

L-Ewropa qed issir aktar dipendenti mir-Russja għall-gass. L-industrija tal-gass Russa Gazprom qalet li għas-sena 2017 għamlet konsenji rekord li jlaħħqu ...
Read More

DISA’ PAJJIŻI MSEJĦA BRUSSELL MINĦABBA L-KWALITA` TAL-ARJA

Il-kwalita` tal-arja fl-Unjoni Ewropea trid titjieb b’mod urġenti. Minħabba f’hekk il-Ministri tal-Ambjent ta’ 9 stati membri ssejħu Brussell mill-Kummissarju tal-Ambjent ...
Read More

MIL-LISTA S-SEWDA GĦAL-LISTA L-GRIŻA

L-Unjoni Ewropea neħħiet tmien pajjiżi terzi minn fuq “il-lista s-sewda” tagħha: Barbados, Grenada, Korea ta’ Fuq, Macau, Mongolia, Panama, Tuniżija ...
Read More

INĠUSTIZZJA MAL-BULGARIJA

Il-Bulgarija u r-Romanija ddeskrivew bħala ‘inġust’ it-trattament li ngħataw dwar id-dħul tagħhom fix-Schengen. “Nemmnu li f’ċerti pajjiżi Ewropej, l-istati mhux ...
Read More

Il-PRIJORITAJIET TAL-KUMMISSJONI GĦALL-2018

Il-Kummissarji Ewropej qablu dwar il-prijoritajiet għal din is-sena li fiha se titkompla r-riforma tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, se jkomplu jissaħħu ...
Read More

GĦARFIEN AKBAR DWAR L-ISTATI FIL-PERIFERIJA TAL-EWROPA

Il-Presidenza Bulgara tal-UE tista’ tagħti aktar importanza lill-istati tal-periferija tal-Ewropa flimkien mal-prijorita` li qed tagħti lit-tisħiħ tar-relazzjonijiet reġjonali tal-Balkani. L-inklużjoni ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment