Il-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant ivvota favur riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li titlob għal kunsiderazzjoni akbar ta’ ċerti karatteristiċi territorjali speċifiċi, speċjalment dawk tal-gżejjer u tar-reġjuni fil-periferija tal-Unjoni Ewropea. Ir-riżoluzzjoni tipproponi tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni.

Dr Sant qal li jaqbel mal-importanza li jkunu mfassla strateġiji, programmi u azzjonijiet magħmula speċifikament għal reġjuni differenti tal-UE u qal li jaqbel mal-possibilita` li jitniedu aġendi speċifiċi ġodda. Waqt il-preparazzjoni għal politika ta’ koeżjoni għal qafas finanzjarju li jmis, il-prijorita` għandha tibqa’ dik li l-ebda reġjun jew komunita` fl-Ewropa ma titħalla taqa’ lura.

Dr Sant qal li ċ-ċittadini Ewropej għandhom jibbenefikaw minn tkabbir ta’ dan it-tip permezz ta’ impjiegi ta’ kwalita`, politika tal-edukazzjoni mfassla apposta, u tkabbir li jiggarantixxi servizzi bażiċi bħat-trasport u l-enerġija. Din ir-riżoluzzjoni, qal Dr Sant, tirrikonoxxi li l-prijorita` għandha tibqa’ dik li jinkiseb tkabbir imma fir-rispett tal-ambjent, ibbażat fuq investiment kemm pubbliku u kemm privat.

Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tressqet wara s-seba’ rapport ta’ koeżjoni li ppubblikat il-Kummissjoni Ewropea dwar il-qafas finanzjarju li jmiss. F’dan ir-rapport il-Parlament Ewropew jagħti l-fehmiet tiegħu qabel il-preżentazzjoni tal-proposti tal-qafas finanzjarju tat-2 ta’ Mejju 2018, u r-regolamentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni fid-29 ta’ Mejju 2018.

Ir-riżoluzzjoni ġiet approvata b’506 vot favur, 71 kontra u 45 astenzjoni.

APPOĠĠ LILL-GŻEJJER U R-REĠJUNI FIL-PERIFERIJA TAL-UE

Il-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant ivvota favur riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li titlob għal kunsiderazzjoni akbar ta’ ċerti karatteristiċi ...
Read More

FERMENT KONTRA ORBAN

Eluf ħonqu l-pjazez ta’ Budapest fi tmiem il-ġimgħa jitolbu li jerġgħu jingħaddu l-voti wara li Victor Orban rebaħ l-elezzjoni fl-Ungerija ...
Read More

25,300 TILFU ĦAJJITHOM FIT-TOROQ TAL-EWROPA FL-2017

Madwar 25,300 persuna tilfu ħajjithom fit-toroq tal-Ewropa fl-2017. Dan juri tnaqqis ta’ 2% fuq 2016. Fl-2016 kien ġie reġistrat tnaqqis ...
Read More

INĊIDENT TERRORISTIKU KULL SITT IJIEM FL-EWROPA

Fl-2017 seħħ inċident terroristiku kull sitt ijiem fl-Ewropa. Huwa stmat li fl-Ewropa hawn bejn 50,000 u 70,000 individwi radikalizzati, 20,000 ...
Read More

KUMMERĊ MAL-ISTATI UNITI U Ċ-ĊINA

Id-diskussjonijiet tal-UE mal-Istati Uniti dwar il-kummerċ mexjin b’ritmu tajjeb. L-UE tinsab f’taħdidiet mal-Istati Uniti biex tipprova tevita t-tariffi fuq l-importazzjoni ...
Read More

SUQ KOMUNI GĦALL-ISTATI BALKANI

Il-President tas-Serbja Aleksandar Vučić talab lill-istati Balkani l-oħra jsolvu d-differenzi u joħolqu suq komuni bejniethom biex jattiraw l-investiment dirett barrani ...
Read More

TĦASSSIB DWAR L-EWWEL IMPJANT NUKLEARI TAT-TURKIJA

Ġimgħa wara li nbeda x-xogħol ta’ kostruzzjoni fl-ewwel power station nukleari fit-Turkija, mibnija mir-Russi, il-Kummissjoni Ewropea qiegħda f’kuntatt mal-awtoritajiet Torok ...
Read More

IL-MAROKK F’INIZJATTIVA DWAR L-ILMA U L-IKEL FIL-MEDITERRAN

Il-Marokk sar parti formali minn inizjattiva  Ewro-Mediterranja favur soluzzjonijiet ġodda għal tmexxija sostenibbli tal-ilma u l-ikel fir-reġjun tal-Mediterran. Il-Marokk ingħaqad ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment