F’dawn l-aħħar għaxar snin, minn mindu ġejt elett bħala MPE Laburista, kelli x-xorti li naħdem ma’ tim ta’ kollegi u assistenti eċċellenti fl-uffiċċju tiegħi f’Malta u Brussell.

Issa li l-ħidma tiegħi bħala MPE waslet fi tmiemha, nixtieq nirringrazzjahom kollha tax-xogħol li għamlu.

Grazzi lil

***L-assistenti kollha akkreditati tiegħi fi Brussell, attwali — Daniel Buhagiar, Micol Veronica Martuscelli – u dawk li ħadmu miegħi fil-passat – Ariadne Mavronikola, Dario Annoscia u Ines Rohmer;

***L-assistenti tiegħi f’Malta:

***Dwar l-affarijiet tal-uffiċċju ta’ Malta, amministrazzjoni, loġistika tal-ivvjaġġar, koordinazzjoni mal-uffiċċju ta’ Brussell: Stephanie Scicluna Laiviera, Marlene Said, Claudio Muscat, Frans Azzopardi u Frans Debono.

***Fuq vjaġġi fi gruppi: Stephanie Scicluna Laiviera, Miriam Micallef Penza u Maryanne Micallef.

***Fuq komunikazzjonijiet fil-midja: attwali – Kevin Mercieca u Antoinette Falzon, u dawk li li ħadmu miegħi fil-passat – Robert Micallef, Joe Borg u Claire Xuereb Grech.

***Fuq proġetti relatati mal-midja soċjali: Simon Abela u Clive Farrugia.

***Dwar il-ħidma biex jinżamm kuntatt maċ-ċittadini (outreach) f’Malta u Għawdex: Jesmond Marshall, Karmenu Penza u Frank Psaila.

***Dwar l-amministrazzjoni finanzjarja: Kenneth Swain, Tiziana Vella u Kim Johnson.

Grazzi mill-ġdid lilkom ilkoll u awguri għall-ħidma siewja tagħkom fil-futur.


For the Record…A personal thank you to all my colleagues and assistants

In the last ten years, since I was elected as a Labour MEP, I was fortunate enough to work with a team of outstanding colleagues and assistants within my office in Malta and Brussels. 

Now that my journey as an MEP is coming to an end, I would like to thank them all for their collaboration.

Thanks to

***All my accredited assistants in Brussels, present — Daniel Buhagiar, Micol Veronica Martuscelli – and past – Ariadne Mavronikola, Dario Annoscia and Ines Rohmer;

***My assistants in Malta:

***On Malta office affairs, administration, travel logistics, coordination with the Brussels office: Stephanie Scicluna Laiviera, Marlene Said, Claudio Muscat, Frans Azzopardi and Frans Debono.

***On group travel: Stephanie Scicluna Laiviera, Miriam Micallef Penza and Maryanne Micallef.

***On media communications: present – Kevin Mercieca and Antoinette Falzon, and past – Robert Micallef, Joe Borg and Claire Xuereb Grech.

***On social media projects: Simon Abela and Clive Farrugia.

***On outreach in Malta and Gozo: Jesmond Marshall, Karmenu Penza and Frank Psaila.

***On financial administration: Kenneth Swain, Tiziana Vella and Kim Johnson.

Thanks again to you all and all the best for your future endeavours.

B’rendikont Finali…Xogħol marbut ma’ attivitajiet leġiżlattivi tal-Parlament Ewropew (2019-2024)

Fil-kariga ta’ negozjatur tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi (S&D) fil-Parlament Ewropew, l-eks Prim Ministru Alfred Sant kellu responsabbiltà fit-tħejjija ta’ liġijiet ...
Read More

B’rendikont Finali…Inżommu lill-Maltin infurmati dwar l-aħħar żviluppi fi ħdan l-Unjoni Ewropea

Matul ix-xhur u s-snin li għaddew, l-uffiċċju tal-MPE Alfred Sant ħareġ stqarrijiet għall-istampa u ittri aħbar ta’ kull xahar biex ...
Read More

B’rendikont Finali…Temi Maltin u Ewropej

Temi Maltin u Ewropej programm televiżiv ta’ informazzjoni u kummentarju f’format ta’ diskussjoni ġie mniedi mill-uffiċċju lokali tal-MPE Alfred Sant ...
Read More

B’rendikont Finali…Grazzi mill-qalb lill-kollegi u l-assistenti kollha tiegħi

F’dawn l-aħħar għaxar snin, minn mindu ġejt elett bħala MPE Laburista, kelli x-xorti li naħdem ma’ tim ta’ kollegi u ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment