Temi Maltin u Ewropej programm televiżiv ta’ informazzjoni u kummentarju f’format ta’ diskussjoni ġie mniedi mill-uffiċċju lokali tal-MPE Alfred Sant u kien jixxandar minn stazzjon televiżiv Malti kull ġimgħatejn, l-Erbgħa filgħaxija. Dan il-programm sar bl-appoġġ tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew.

Bi preżentazzjoni ta’ Kevin Mercieca assistit minn Antoinette Falzon, u b’Alfred Sant bħala mistieden residenti f’kull programm, intwerew 56 programm bejn Jannar 2022 u Marzu 2024. Dawn il-programmi koprew firxa wiesgħa ta’ suġġetti Ewropej u r-rilevanza tagħhom għal Malta.

Għal kull programm ġew mistiedna kelliema li kienu jispeċjalizzaw fis-suġġett diskuss.

Dawn kienu jinkludu lil: Dott Alicia Bugeja Said, Is-Sa Cressida Galea, Dott Katya De Giovanni, Dott Oliver de Gaetano, Is-Sur Mark Grech, Dott Amanda Spiteri Grech, Is-Sur Charles Buttigieg, Is-Sur Reno Bugeja, Il-Prof Luciano Mule Stagno, Is-Sur Melchior Vella, Is-Sur Alfred Grixti, Is-Sur Malcolm Borg, is-Sa Therese Pace, Il-Prof Marie Avellino, Is-Sur Etienne Caruana, Dott Moira Catania, Dott Mario Sammut, Is-Sa Mandy Falzon, Is-Sur Steve Ellul, Il-Prof Lino Briguglio, Is-Sur Clint Azzopardi Flores, Is-Sur Daniel Borg, Is-Sa Catherine Tabone, Is-Sur Andre Bonello, Is-Sa Bridget Borg, Is-Sur Aleks Farrugia, Is-Sur Joseph Caruana, Is-Sa Abigail Agius Mamo, Dott Edward Zammit Lewis, Dott Jean Claude Cachia, Il-Prof Maria Attard, Is-Sa Rachel Decelis, Is-Sa Odette Vella, Dott Valentina Cassar, Is-Sur Jason Deguara, is-Sur Karol Gabaretta, is-Sa Anna Zammit, Dott Daniel Attard, Dott Maria Sara Vella Gafà, Is-Sur Karl Azzopardi, Dott Gavin Gulia, Is-Sur Alfred Mifsud, Is-Sur Anthony Gatt, Is-Sa Chloe Chetcuti, Is-Sa Marc Vella Bonnici, Is-Sur Leandro Borg, Is-Sur Martin Camilleri, Dott Karen Mugliett, Mons. George Frendo, Is-Sur James Debono, Dott Therese Comodini Cachia, Is-Sur Jesmond Marshall u S-Sur Karmenu Vella.

Hawn huma s-suġġetti li ġew diskussi:

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew, It-Tassazzjoni tal-Unjoni Ewropea, Il-Politika Soċjali tal-Unjoni Ewropea, Id-Diġitizzazzjoni, L-Ewro, Il-Politika Industrijali tal-Unjoni Ewropea, L-Immigrazzjoni, Is-Sigurtà Ewropea u l-Invażjoni tal-Ukrajna, L-Enerġija Nukleari fl-Ewropa, Iż-Żiediet fil-Prezzijiet, L-Inugwaljanzi Soċjali fl-Ewropa, Il-Politika Agrikola Komuni, Il-Programm Erasmus+ għall-2021-2027, It-Turiżmu, Il-Popolazzjoni Maltija, Il-Pjan REPowerEU, It-Teħid ta’ Deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea, Il-Politika ta’ Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea, Il-Banek Ewropej, L-Inflazzjoni fl-Ewropa, L-Ewropa u l-Mediterran, Għawdex u l-Unjoni Ewropea, L-Ewropa u Kultura, Il-Faqar fl-Ewropa, Xi tfisser Ewropa diġitali?, Il-Ġurnali Stampati fl-Ewropa, L-Ewropa u l-Baħar, It-Taxxi fl-Ewropa, In-Negozji żgħar u Medji fl-Ewropa, L-Unjoni Ewropea u l-Invażjoni Russa tal-Ukrajna, Il-Politika Barranija tal-Unjoni Ewropea , It-Trasport u mezzi oħra ta’ vjaġġar fl-Ewropa, Il-Kwistjonijiet Ambjentali, Soċjali u ta’ Governanza (ESG) b’enfasi fuq Kwistjonijiet Finanzjarji u dawk marbuta mal-Proprjetà, Id-Drittijiet tal-Konsumatur fl-Ewropa, L-Ewropa u ċ-Ċina, Id-Drittijiet tal-Ħaddiema fl-Ewropa, L-Unjoni Bankarja, L-Ewropa u l-Afrika, Il-Politika Reġjonali tal-Unjoni Ewropea, Lejn fejn sejjer il-Proġett Ewropew ta’ Diġitalizzazzjoni?, It-Tkabbir tal-Unjoni Ewropea, It-Turiżmu fl-Ewropa, L-irwol ta’ Franza u l-Ġermanja fl-Unjoni Ewropea, Iż-Żgħażagħ fl-Ewropa, L-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, L-irwol tal-Pajjiżi tat-Tramuntana tal-Mediterran fl-Unjoni Ewropea, Is-Sigurtà kontra l-Attakki Diġitali fl-Unjoni Ewropea, L-Anzjani fl-Ewropa, Il-Kristjaneżmu fl-Ewropa, Il-Prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea għall-2024-2029, L-Ewropa u l-Gwerra, L-Elezzjonijiet Ewropej, L-Ewropa u l-Ħaddiema, Il-Ħidma li saret mill-Kummissjoni Ewropea u L-Ħidma li saret mill-Parlament Ewropew.


For the Record…Temi Maltin u Ewropej

Temi Maltin u Ewropej an information and commentary TV programme in discussion format was produced by Alfred Sant’s MEP local office and broadcast bi-weekly on Wednesday evenings by a Maltese TV station. It was launched with the support of the Socialists and Democrats Group in the European Parliament.

Hosted by Kevin Mercieca assisted by Antoinette Falzon, with Alfred Sant as resident guest, 56 programmes were shown between January 2022 and March 2024. They covered a wide range of European issues and their relevance to Malta. 

Expert speakers on the different topics were invited to each programme. 

They included: Dr Alicia Bugeja Said, Ms Cressida Galea, Dr Katya De Giovanni, Dr Oliver de Gaetano, Mr Mark Grech, Dr Amanda Spiteri Grech, Mr Charles Buttigieg, Mr Reno Bugeja, Prof Luciano Mule Stagno, Mr Melchior Vella, Mr Alfred Grixti, Mr Malcolm Borg, Ms Therese Pace, Prof Marie Avellino, Mr Etienne Caruana, Dr Moira Catania, Dr Mario Sammut, Ms Mandy Falzon, Mr Steve Ellul, Prof Lino Briguglio, Mr Clint Azzopardi Flores, Mr Daniel Borg, Ms Catherine Tabone, Mr Andre Bonello, Ms Bridget Borg, Mr Aleks Farrugia, Mr Joseph Caruana, Ms Abigail Agius Mamo, Dr Edward Zammit Lewis, Dr Jean Claude Cachia, Prof Maria Attard, Ms Rachel Decelis, Ms Odette Vella, Dr Valentina Cassar, Mr Jason Deguara, Mr Karol Gabaretta, Ms Anna Zammit, Dr Daniel Attard, Dr Maria Sara Vella Gafà, Mr Karl Azzopardi, Dr Gavin Gulia, Mr Alfred Mifsud, Mr Anthony Gatt, Ms Chloe Chetcuti, Mr Marc Vella Bonnici, Mr Leandro Borg, Mr Martin Camilleri, Dr Karen Mugliett, Mgr. George Frendo, Mr James Debono, Dr Therese Comodini Cachia, Mr Jesmond Marshall and Mr Karmenu Vella.

Here are the topics which were discussed: 

The European Green Deal, European Union Taxation, European Union Social Policy, Digitization, The Euro, European Union Industrial Policy, Immigration, European Security and the Invasion of Ukraine, Nuclear Power in Europe, High Prices, Social Inequalities in Europe, The Common Agricultural Policy, Erasmus+ Programme 2021-2027, Tourism, The Maltese Population, REPowerEU Plan, Decision-making in the European Union, The European Union Cohesion Policy, European Banks, Inflation in Europe, Europe and the Mediterranean, Gozo and the European Union, Europe and Culture, Poverty in Europe, What does a digital Europe signify?, Printed Newspapers in Europe, Europe and the Sea, Taxes in Europe, SMEs in Europe, The European Union and the Russian Invasion of Ukraine, The Foreign Policy of the European Union, Transport and other modes of travelling in Europe, Environmental, Social and Governance (ESG) Issues with a particular focus on Financial and Property matters, Consumer Rights in Europe, Europe and China, Workers’ Rights in Europe, The Banking Union, Europe and Africa, The Regional Policy of the European Union, Where is the Digital European Project heading?, The Enlargement of the European Union, Tourism in Europe, France and Germany’s role in the European Union, Young People in Europe, The European Union and the United States, The role of the Northern Mediterranean Countries in the European Union, Security against Cybercrime in the European Union, Elderly People in Europe, Christianity in Europe, The European Union Priorities for 2024-2029, Europe and the War, The European Elections, Europe and Workers’, The Work done by the European Commission and The Work done by the European Parliament.

B’rendikont Finali…Xogħol marbut ma’ attivitajiet leġiżlattivi tal-Parlament Ewropew (2019-2024)

Fil-kariga ta’ negozjatur tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi (S&D) fil-Parlament Ewropew, l-eks Prim Ministru Alfred Sant kellu responsabbiltà fit-tħejjija ta’ liġijiet ...
Read More

B’rendikont Finali…Inżommu lill-Maltin infurmati dwar l-aħħar żviluppi fi ħdan l-Unjoni Ewropea

Matul ix-xhur u s-snin li għaddew, l-uffiċċju tal-MPE Alfred Sant ħareġ stqarrijiet għall-istampa u ittri aħbar ta’ kull xahar biex ...
Read More

B’rendikont Finali…Temi Maltin u Ewropej

Temi Maltin u Ewropej programm televiżiv ta’ informazzjoni u kummentarju f’format ta’ diskussjoni ġie mniedi mill-uffiċċju lokali tal-MPE Alfred Sant ...
Read More

B’rendikont Finali…Grazzi mill-qalb lill-kollegi u l-assistenti kollha tiegħi

F’dawn l-aħħar għaxar snin, minn mindu ġejt elett bħala MPE Laburista, kelli x-xorti li naħdem ma’ tim ta’ kollegi u ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment