Dawk is-saffi tal-popolazzjoni li għandhom dħul baxx huma l-aktar li jbatu mill-obesita` u huma l-aktar li jsofru minn mard ikkawżat mill-ħxuna. Dr. Alfred Sant, li kien qed jindirizza diskussjoni dwar l-obesita` fi Brussell, qal li l-obesita` tista’ tkun indirizzata permezz ta’ politika li tolqot lil gruppi li qegħdin f’saff soċjo-ekonomiku baxx. Ħafna drabi huma raġunijiet ekonomiċi li jwasslu biex matul il-ġurnata n-nies jagħżlu ikel li ma jiswiex flus.

Dr Sant kien mistieden jindirizza konferenza dwar l-obesita` fl-Ewropa organizzata mill-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Istudju tal-Obesita`, grupp ta’ professjonisti li jispeċjalizzaw fil-kura tal-obesita`. Id-diskussjoni kienet immexxija minn John Bowis, ex-Membru Parlamentari Konservattiv Ingliż u Ministru tal-Finanzi. Dr Sant kien mistieden għad-diskussjoni wara Mistoqsija Parlamentari lill-Kummissjoni Ewropea dwar ir-relazzjoni bejn l-obesita` u l-gruppi li qegħdin f’saff soċjo-ekonomiku baxx.

Il-Kummissjoni Ewropea trid twieġeb mistoqsijiet ta’ Dr Sant dwar il-pjanijiet li se twettaq fil-futur biex tindirizza l-aspett soċjali tal-obesita` wara l-publikazzjoni tal-White Paper tal-Kummissjoni dwar Strateġija Ewropea għad-dieta, il-piż żejjed u kwistjonijiet oħra relatati mal-obesita`. Dr Sant staqsa lill-Kummissjoni biex tipprovdi informazzjoni dwar ir-relazzjoni li hemm bejn l-obesita` u n-nies li ġejjin minn saffi soċjo-ekonomiċi baxxi fl-Unjoni Ewropea. Staqsa wkoll biex il-Kummissjoni tipprovdi lista li turi riżultati tanġibbli tal-kisbiet s’issa dwar ir-relazzjoni bejn l-obesita` u n-nies li ġejjin minn problemi soċjo-ekonomiċi. Dr Sant staqsa lill-Kummissjoni biex turi x’qafas se jkun hemm għall-ġejjieni biex tindirizza din il-kawża partikolari ta’ obeżita` fl-Unjoni Ewropea.

Membri tal-Kunsill tal-Pazjenti u tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Cancer Leagues attendew il-laqgħa u faħħru l-inizjattiva ta’ Dr Sant dwar l-obesita` u tkellmu wkoll dwar il-prevenzjoni u l-immaniġjar tal-obesita` fl-Ewropa.

DADAAB SOMALIA - AUGUST 7: Unidentified women and men live in the Dadaab refugee camp hundreds of thousands of Somalis wait for help because of hunger on August 7 2011 in Dadaab Somalia.

IL-PAJJIŻI AFRIKANI MA JRIDUX IMMIGRANTI F’PAJJIŻHOM

Tliet ġimgħat biss qabel il-konferenza li se ssir il-Belt Valletta dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni, diġa` qed joħorġu xi punti ta’ tilwim ...
Aqra Aktar
March 30,2015, Suruc in Turkey. Syrian people in refugee camp in Suruc. These people are refugees from Kobane and escaped because of Islamic state attack. March 30,2015, Suruc in Turkey.

IT-TURKIJA MHUX IMPRESSJONATA BIL-PROPOSTI EWROPEJ DWAR L-IMMIGRAZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret il-pjan ta’ azzjoni li ppreżentat lill-President Tork Erdogan dwar l-immigrazzjoni. Dan il-pjan jinkludi sensiela ta’ inizjattivi, bl-UE ...
Aqra Aktar
Multi-Ethnic Hands Raised With British Flag In Background

ĊITTADINI EWROPEJ IRIDU JAGĦTU PROVA LI HUMA IMMIGRANTI LEGALI

Sabiex stat membru jipproteġi l-finanzi tiegħu, qabel ma jagħti l-benefiċċji soċjali lil ċittadini li ġejjin minn stati membri oħra, jista’ ...
Aqra Aktar
European Union (flag of EU) on the map of Europe. The Map is in vintage summer style and sunny mood. The map has soft grunge and vintage atmosphere which acts as watercolor painting on old paper.

JIPPERSISTU D-DIVERĠENZI BEJN IR-REĠJUNI

Id-differenzi soċjo-ekonomiċi u demografiċi bejn in-Nord u s-Sud tal-Unjoni Ewropea għadhom b’saħħtihom. Dan ħareġ minn studju ppubblikat mill-Eurostat u li ...
Aqra Aktar
Plasterer at indoor wall renovation decoration with float and plaster

‘L-UE M’GĦANDHIEX TAPPLIKA BIL-GĦAMA REGOLI TA’ ‘ONE-SIZE FITS ALL’ FIL-QASAM TAL-KOMPETIZZJONI’

Fit-tmexxija tal-politika tal-kompetizzjoni l-Unjoni Ewropea m’għandhiex tapplika bil-għama regoli ta’ ‘one size fits all’ għax dan ikun ta’ detriment għall-pajjiżi ...
Aqra Aktar
Women Airline Passengers in an Airport

JISTGĦU JINTILFU 7 MILJUN TURIST

Proposta biex issir reviżjoni tax-xengen visa bħala miżura li tagħti spinta lis-settur turistiku ma ntlaqgħetx. Din il-proposta mhix qiegħda fuq ...
Aqra Aktar
Funny businessman isolated on white

DAWK BI DĦUL BAXX L-AKTAR LI JBATU MINN MARD IKKAWŻAT MILL-ĦXUNA

Dawk is-saffi tal-popolazzjoni li għandhom dħul baxx huma l-aktar li jbatu mill-obesita` u huma l-aktar li jsofru minn mard ikkawżat ...
Aqra Aktar
Frankfurt, Germany- July 11: Euro Sign. European Central Bank (ECB) is the central bank for the euro and administers the monetary policy of the Eurozone.July 11, 2014 in Frankfurt, Germany.

IL-BANK ĊENTRALI EWROPEW TAĦT PRESSJONI MINĦABBA L-INFLAZZJONI

F’Settembru l-Ewropa reġa’ kellha inflazzjoni negattiva ta’ -0.1%. L-inflazzjoni għal Awwissu kienet ta’ 0.1%. Jiġifieri f’Settembru fl-Unjoni Ewropea il-prezzijiet naqsu ...
Aqra Aktar
A 20 Euro cent coin, several other Euro coins and a bill.

SPANJA U L-KUMMISSJONI MA JAQBLUX DWAR ID-DEFIĊIT

Spanja ċerta li din is-sena se jkollha defiċit ta’ 4.2% fil-waqt li l-Kummissjoni temmen li Spanja se jkollha defiċit akbar ...
Aqra Aktar
classic house against German flag background

IL-ĠID TAL-FAMILJI ĠERMANIŻI

Il-ġid tal-familji Ġermaniżi qed jonqos. Minkejja li l-ekonomija Ġermaniża sejra tajjeb, jidher li l-Ġermaniżi mhux qed jibbenefikaw direttament minn dan ...
Aqra Aktar
Olive oil pouring out. Pouring olive oil. Olive oil.

TILWIM FUQ IŻ-ŻEJT TAŻ-ŻEBBUĠA

Iż-żieda fl-importazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa Tuneżin mingħajr dazju fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea se jaffettwa ħażin lis-settur Ewropew fejn il-produtturi taż-żejt taż-żebbuġa qed ...
Aqra Aktar
Screen Shot 2015-10-22 at 20.47.54

Il-GRUPP TAS-SOĊJALISTI U DEMOKRATIĊI – S&D

Il-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi huwa wieħed mill-gruppi politici fi ħdan il-Parlament Ewropew. Is-Socjalisti u Demokratici għandhom 191 membru u huwa ...
Aqra Aktar
Wineglasses with red and white wine, isolated on white

VINO VERITAS

Figuri li ppubblikat il-Kummissjoni Ewropa juru li l-ġabra tal-għeneb fl-Italja se taqbeż lil dik ta’ Franza. L-Italja se ssir l-ikbar ...
Aqra Aktar