Dawk is-saffi tal-popolazzjoni li għandhom dħul baxx huma l-aktar li jbatu mill-obesita` u huma l-aktar li jsofru minn mard ikkawżat mill-ħxuna. Dr. Alfred Sant, li kien qed jindirizza diskussjoni dwar l-obesita` fi Brussell, qal li l-obesita` tista’ tkun indirizzata permezz ta’ politika li tolqot lil gruppi li qegħdin f’saff soċjo-ekonomiku baxx. Ħafna drabi huma raġunijiet ekonomiċi li jwasslu biex matul il-ġurnata n-nies jagħżlu ikel li ma jiswiex flus.

Dr Sant kien mistieden jindirizza konferenza dwar l-obesita` fl-Ewropa organizzata mill-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Istudju tal-Obesita`, grupp ta’ professjonisti li jispeċjalizzaw fil-kura tal-obesita`. Id-diskussjoni kienet immexxija minn John Bowis, ex-Membru Parlamentari Konservattiv Ingliż u Ministru tal-Finanzi. Dr Sant kien mistieden għad-diskussjoni wara Mistoqsija Parlamentari lill-Kummissjoni Ewropea dwar ir-relazzjoni bejn l-obesita` u l-gruppi li qegħdin f’saff soċjo-ekonomiku baxx.

Il-Kummissjoni Ewropea trid twieġeb mistoqsijiet ta’ Dr Sant dwar il-pjanijiet li se twettaq fil-futur biex tindirizza l-aspett soċjali tal-obesita` wara l-publikazzjoni tal-White Paper tal-Kummissjoni dwar Strateġija Ewropea għad-dieta, il-piż żejjed u kwistjonijiet oħra relatati mal-obesita`. Dr Sant staqsa lill-Kummissjoni biex tipprovdi informazzjoni dwar ir-relazzjoni li hemm bejn l-obesita` u n-nies li ġejjin minn saffi soċjo-ekonomiċi baxxi fl-Unjoni Ewropea. Staqsa wkoll biex il-Kummissjoni tipprovdi lista li turi riżultati tanġibbli tal-kisbiet s’issa dwar ir-relazzjoni bejn l-obesita` u n-nies li ġejjin minn problemi soċjo-ekonomiċi. Dr Sant staqsa lill-Kummissjoni biex turi x’qafas se jkun hemm għall-ġejjieni biex tindirizza din il-kawża partikolari ta’ obeżita` fl-Unjoni Ewropea.

Membri tal-Kunsill tal-Pazjenti u tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Cancer Leagues attendew il-laqgħa u faħħru l-inizjattiva ta’ Dr Sant dwar l-obesita` u tkellmu wkoll dwar il-prevenzjoni u l-immaniġjar tal-obesita` fl-Ewropa.

IL-PAJJIŻI AFRIKANI MA JRIDUX IMMIGRANTI F’PAJJIŻHOM

Tliet ġimgħat biss qabel il-konferenza li se ssir il-Belt Valletta dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni, diġa` qed joħorġu xi punti ta’ tilwim ...
Read More

IT-TURKIJA MHUX IMPRESSJONATA BIL-PROPOSTI EWROPEJ DWAR L-IMMIGRAZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret il-pjan ta’ azzjoni li ppreżentat lill-President Tork Erdogan dwar l-immigrazzjoni. Dan il-pjan jinkludi sensiela ta’ inizjattivi, bl-UE ...
Read More

ĊITTADINI EWROPEJ IRIDU JAGĦTU PROVA LI HUMA IMMIGRANTI LEGALI

Sabiex stat membru jipproteġi l-finanzi tiegħu, qabel ma jagħti l-benefiċċji soċjali lil ċittadini li ġejjin minn stati membri oħra, jista’ ...
Read More

JIPPERSISTU D-DIVERĠENZI BEJN IR-REĠJUNI

Id-differenzi soċjo-ekonomiċi u demografiċi bejn in-Nord u s-Sud tal-Unjoni Ewropea għadhom b’saħħtihom. Dan ħareġ minn studju ppubblikat mill-Eurostat u li ...
Read More

‘L-UE M’GĦANDHIEX TAPPLIKA BIL-GĦAMA REGOLI TA’ ‘ONE-SIZE FITS ALL’ FIL-QASAM TAL-KOMPETIZZJONI’

Fit-tmexxija tal-politika tal-kompetizzjoni l-Unjoni Ewropea m’għandhiex tapplika bil-għama regoli ta’ ‘one size fits all’ għax dan ikun ta’ detriment għall-pajjiżi ...
Read More

JISTGĦU JINTILFU 7 MILJUN TURIST

Proposta biex issir reviżjoni tax-xengen visa bħala miżura li tagħti spinta lis-settur turistiku ma ntlaqgħetx. Din il-proposta mhix qiegħda fuq ...
Read More

DAWK BI DĦUL BAXX L-AKTAR LI JBATU MINN MARD IKKAWŻAT MILL-ĦXUNA

Dawk is-saffi tal-popolazzjoni li għandhom dħul baxx huma l-aktar li jbatu mill-obesita` u huma l-aktar li jsofru minn mard ikkawżat ...
Read More

IL-BANK ĊENTRALI EWROPEW TAĦT PRESSJONI MINĦABBA L-INFLAZZJONI

F’Settembru l-Ewropa reġa’ kellha inflazzjoni negattiva ta’ -0.1%. L-inflazzjoni għal Awwissu kienet ta’ 0.1%. Jiġifieri f’Settembru fl-Unjoni Ewropea il-prezzijiet naqsu ...
Read More

SPANJA U L-KUMMISSJONI MA JAQBLUX DWAR ID-DEFIĊIT

Spanja ċerta li din is-sena se jkollha defiċit ta’ 4.2% fil-waqt li l-Kummissjoni temmen li Spanja se jkollha defiċit akbar ...
Read More

IL-ĠID TAL-FAMILJI ĠERMANIŻI

Il-ġid tal-familji Ġermaniżi qed jonqos. Minkejja li l-ekonomija Ġermaniża sejra tajjeb, jidher li l-Ġermaniżi mhux qed jibbenefikaw direttament minn dan ...
Read More

TILWIM FUQ IŻ-ŻEJT TAŻ-ŻEBBUĠA

Iż-żieda fl-importazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa Tuneżin mingħajr dazju fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea se jaffettwa ħażin lis-settur Ewropew fejn il-produtturi taż-żejt taż-żebbuġa qed ...
Read More

Il-GRUPP TAS-SOĊJALISTI U DEMOKRATIĊI – S&D

Il-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi huwa wieħed mill-gruppi politici fi ħdan il-Parlament Ewropew. Is-Socjalisti u Demokratici għandhom 191 membru u huwa ...
Read More

VINO VERITAS

Figuri li ppubblikat il-Kummissjoni Ewropa juru li l-ġabra tal-għeneb fl-Italja se taqbeż lil dik ta’ Franza. L-Italja se ssir l-ikbar ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment