Il-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea Valdis Dombrovskis esprima l-apprezzament tiegħu għall-ħidma li wettaq Alfred Sant biex tkun posposta d-Direttiva tad-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni. L-Ewroparlamentari Malti kien talab lil Kummissjoni Ewropea biex tipposponi b’sena l-implimentazzjoni tad-Direttiva tad-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni, wara li l-Industrija Maltija tal-Assigurazzjonijiet talbitu jintervjeni f’isimha mal-Kummissjoni Ewropea.

L-Industrija tal-Assigurazzjoni Maltija kienet talbet lil Dr Sant iwassal it-tħassib tagħha lill-Kummissjoni Ewropea minħabba ż-żmien limitat li l-industrija tal-assigurazzjoni kellha biex timplimenta d-Direttiva tal-Assigurazzjoni sad-data ta’ skadenza tat-23 ta’ Frar 2018. Il-Kummissjoni aċċettat il-proposta ta’ Dr Sant u pposponiet l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Assigurazzjoni għall-1 ta’ Ottubru 2018.

“F’pajjiż bħal Malta, il-post fejn twelidt jien, ħafna mill-intermedjarji tal-assigurazzjoni huma entitajiet żgħar ħafna. Għalihom, il-bidliet prospettati jagħtu lok għal piżijiet konsiderevoli. Id-Direttiva tad-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni se ġġib bidliet wisgħin għas-settur magħmul primarjament minn operaturi żgħar u medji. Iż-żmien li ngħata għat-twettiq ta’ dawn il-bidliet sempliċiment mhux realistiku.” L-MPE Malti kien avża lill-Kummissjoni Ewropea.

“L-osservazzjonijiet tiegħek kif ukoll il-kuntatti numerużi li kelli man-nies fis-settur għamluni konxju tal-fatt li sezzjonijiet mill-industrija tal-assigurazzjoni – minkejja l-informazzjoni disponibbli li kellhom – ma kinux ippreparati biżżejjed għall-applikazzjoni tal-qafas legali ġdid. Dan jgħodd l-aktar fil-konfront tal-kumpaniji ż-żgħar tal-assigurazzjoni u d-distributuri tal-assigurazzjoni li ma għandhomx biżżejjed riżorsi organizzattivi.” Valdis Dombrovskis qal lil Dr Sant f’ittra datata 14 ta’ Marzu 2018.

GWERRA KUMMERĊJALI BEJN L-ISTATI UNITI U L-UE MA TOLQOTX DIRETTAMENT LIL MALTA

F’eventwalita` ta’ gwerra kummerċjali bejn l-Istati Uniti u l-UE  ma jkunx hemm effett dirett fuq Malta. Malta tintlaqat f’każ li l-"gwerra" ...
Read More

50,000 IŻLAMIST RADIKALI FL-EWROPA

Aktar minn 50,000 Iżlamist radikali u ġellieda barranin li ġew lura fuq art Ewropea qed iżidu t-tħassib ta’ aktar attentati ...
Read More

ORBAN IFITTEX L-APPOĠĠ TAL-ITALJA KONTRA L-IMMIGRAZZJONI

“Il-Polonja, Slovakkja, Repubblika Ċeka u dalwaqt anki l-Italja” se jingħaqdu mal-Ungerija fil-ġlieda kontra l-immigrazzjoni. F’diskors f’għeluq il-170 anniversarju mir-Rivoluzzjoni Ungeriża, ...
Read More

DOMBROVSKIS JAPPREZZA L-ISFORZI TA’ ALFRED SANT DWAR ID-DIRETTIVA TAL-ASSIGURAZZJONI

Il-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea Valdis Dombrovskis esprima l-apprezzament tiegħu għall-ħidma li wettaq Alfred Sant biex tkun posposta d-Direttiva tad-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni. L-Ewroparlamentari ...
Read More

10% TAL-KAROZZI BIL-GASS SAL-2030

Produtturi ta’ karozzi li jaħdmu bil-gass naturali jgħidu li sas-sena 2030 se jkollhom 10% tas-suq Ewropew u saħansitra 20-30% tas-suq ...
Read More

F’MINORANZA ASSOLUTA

Is-sitt Membri Parlamentari Ewropej Maltin kienu f’minoranza assoluta fil-Parlament Ewropew f’votazzjonijiet dwar sistema ta’ taxxa komuni fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea ...
Read More

€3 BILJUNI OĦRA GĦAR-REFUĠJATI FIT-TURKIJA

Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet lill-istati membri tal-UE biex jimmobilizzaw €3 biljuni oħra għar-refuġjati Sirjani fit-Turkija. Il-Kummissarju tal-Immigrazzjoni Dimitris Avramopoulos qal li ...
Read More

IĊ-ĊINA U l-INDJA B’OĠĠETTI U MEDIĊINI FOLOZ

Iċ-Ċina tibqa’ l-aktar pajjiż li tħasseb l-Ewropa fil-qasam tal-piraterija u falsifikazzjoni, filwaqt li l-Indja tħasseb l-aktar għal qasam tal-mediċini, qalet ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment