Frontex, l-aġenzija li tgħasses il-fruntieri Ewropej minn din is-sena bdiet tuża ekwipaġġi multi-nazzjonali fl-operazzjonijiet marittimi tagħha. Frontex talbet lill-istati membri u lill-pajjiżi tax-Schengen jipprovdu uffiċċjali biex jgħinuha fir-rwol tagħha, waqt li enfasizzat li dan joħroġ l-ispirtu tal-koperazzjoni Ewropea. F’sitwazzjoni ta’ emerġenza din l-aġenzija issa għandha l-mezzi li tibgħat mal-1,500 uffiċċjal fi żmien qasir.

Frontex bdiet tuża tliet patrol boats mill-Finlandja, Rumanija u Franza b’ekwipaġġ multi-nazzjonali Ewropew għall-ewwel darba. Qabel, l-istati membri kienu jipprovdu kemm id-dgħajjes u anki l-ekwipaġġi, biex jipparteċipaw f’operazzjonijiet tal-Frontex.

L-għan hu li l-Frontex tinbidel u ssir aktar effettiva meta tassisti l-istati membri fuq il-fruntieri marittimi tagħhom. Issa l-istati membri jistgħu jipprovdu mezzi b’ekwipaġġ bażiku għal żmien twil mingħajr ma jkollhom għalfejn jibagħtu numru kbir ta’ uffiċċjali minn pajjiżhom. Il-kumplament tal-ekwipaġġ se jkunu ġejjin minn stati membri oħra.

 

F’BAĦAR WIEĦED

Il-Gvern Malti beda bil-ħidma tiegħu biex imexxi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għas-sitt xhur li ġejjin. L-isfida li għandha quddiemha Malta ...
Read More

JIPPOMPJA BILJUNI TA’ EWRO FL-EKONOMIJA EWROPEA

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) ħabbar li se jestendi l-programm li jixtri kull xahar €80 biljun ta’ ċedoli ta’ self tal-gvernijiet ...
Read More

L-IMPJIEGI, L-IMMIGRAZZJONI U S-SIGURTA` L-AKTAR IMPORTANTI

45% tal-Ewropej jemmnu li l-qgħad huwa l-ikbar sfida li għandha l-Ewropa, skont stħarriġ tal-Eurobarometer li sar fit-28 stat membru. 36% ...
Read More

IRID IKUN PRESIDENT INKLUSSIV TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-kap tas-Soċjalisti u Demokratiċi tal-Parlament Ewropew (S&D)  jixtieq dibattitu miftuħ bejn il-gruppi politiċi kollha tal-Parlament u jixtieq ikun president inklussiv ...
Read More

EKWIPAĠĠI MULTI-NAZZJONALI GĦALL-FRONTEX

Frontex, l-aġenzija li tgħasses il-fruntieri Ewropej minn din is-sena bdiet tuża ekwipaġġi multi-nazzjonali fl-operazzjonijiet marittimi tagħha. Frontex talbet lill-istati membri u lill-pajjiżi tax-Schengen ...
Read More

€381 MILJUN KONTRA L-IMMIGRAZZJONI IRREGOLARI

L-Unjoni Ewropea ikkommettiet €380 miljun biex tiġġieled l-immigrazzjoni irregolari mill-għeruq tagħha f’partijiet tal-Afrika. Il-proġetti li se jitwettqu se jkunu ffinanzjati ...
Read More

MALTA TIFFOKA FUQ IS-SUD TAL-MEDITERRAN

Malta bdiet tagħti l-appoġġ tagħha lir-Rappreżentanta Għolja tal-Affarijiet Barranin tal-UE Federica Mogherini favur tisħiħ fir-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi ġirien tagħna fis-Sud ...
Read More

€270 MILJUN GĦAR-REFUĠJATI SIRJANI

Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li ffirmat kuntratt ta’ €279 miljun ewro għal bini u t-tagħmir ta’ 100 skola għar-refuġjati Sirjani fit-Turkija ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment