Mal-ħatra tiegħu ta’ mexxej ġdid tal-partit konservattiv Awstrijakk, Sebastian Kurz għajjat elezzjoni bikrija fl-Awstrija. Il-partit tas-Soċjal-Demokratiku Christian Kern ammetta li ma jistax iwaqqaf l-elezzjoni. Il-partit tas-Soċjal-Demokratiċi (SPO) u l-partit Konservattiv  (ÖVP) ilhom jiddominaw il-politika Awstrijakka għal deċenji sħaħ iżda issa l-koalizzjoni tagħhom ma għadhiex soda hekk kif qed jissieltu ma’ għonq xulxin.

Elezzjoni bikrija se tagħti ċ-ċans lil partit tal-Lemin Estrem (FPÖ) isaħħaħ idu u jagħmel parti minn gvern nazzjonali Awstrijakk hekk kif fl-istħarriġ pubbliku huwa l-aktar partit popolari.

L-istħarriġ pubbliku juri wkoll li bil-mexxej il-ġdid Sebastian Kurz il-partit Konservattiv tiegħu jiġbed lura aktar voti u jiġi fl-ewwel post. Dan għaliex Kurz mistenni jieħu pożizzjoni iebsa fuq l-immigrazzjoni.

Biex ikun ifformat gvern fl-Awstrija jeħtieġ li ssir koalizzjoni minn tal-inqas żewġ partiti.

L-elezzjonijiet bikrija fl-Awstrija mistennija jsiru fil-ħarifa li ġejja.

WIĊĊ ĠDID GĦALL-EWROPA

Emmanuel Macron wiegħed li jsaħħaħ il-kunfidenza mitlufa tal-Franċiżi u li se jniedi mill-ġdid l-Unjoni Ewropea. Macron ta’ 39 sena ħa ...
Read More

DISKUSSJONIJIET IMQANQLA BEJN LONDRA U BRUSSELL

Dik li kellha tkun laqgħa kwieta bejn il-pajjiżi tal-UE u r-Renju Unit spiċċat fi skambju ta’ ideat imqanqla tant li ...
Read More

MALTA BL-IKBAR TNAQQIS FIT-TNIĠĠIS TAL-ARJA

Fl-2016 il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea komplew inaqqsu l-emissjonijiet il-ħżiena (b’0.4%) għal arja aktar nadifa. B’kollox ħdax-il stat membru biss – ewlenija ...
Read More

L-OLANDA BL-INWKIET BIEX TIFFORMA GVERN

Wara l-elezzjonijiet tal-15 ta’ Marzu, l-Olanda ma rnexxilhiex tifforma koalizzjoni bejn il-partiti. It-taħditiet fallew minħabba nuqqas ta’ qbil fil-politika tal-immigrazzjoni ...
Read More

ATTAKKI ELETTRONIĊI JĦASSBU LIL ĠERMANJA

Erba’ xhur qabel l-elezzjonijiet fil-Ġermanja, l-aġenzija tas-sigurta` elettronika Ġermaniża BSI wissiet lil partiti politiċi biex isaħħu s-sistemi fil-kompjuters tagħhom. Il-Kap ...
Read More

ELEZZJONIJIET BIKRIJA FL-AWSTRIJA

Mal-ħatra tiegħu ta’ mexxej ġdid tal-partit konservattiv Awstrijakk, Sebastian Kurz għajjat elezzjoni bikrija fl-Awstrija. Il-partit tas-Soċjal-Demokratiku Christian Kern ammetta li ...
Read More

GĦAXAR STATI MEMBRI B’SURPLUS BAĠITARJU FL-2016

Għaxar stati membri, tmienja minnhom fiż-żona Ewro, kisbu surplus baġitarju fl-2016. Il-pajjiżi huma: il-Lussemburgu (+1.6% tal-Prodott Gross Nazzjonali), Malta (+1.0%), ...
Read More

MA JAQGĦUX FIN-NASSA TAL-POPULISTI

Ir-Rappreżentanta għolja tal-Affarijiet Barranin tal-UE Federica Mogherini temmen li r-riżultati tal-elezzjonijiet riċenti f’għadd ta’ stati membri  tal-Unjoni Ewropea turi li ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment