F’sentejn irdoppjaw l-arresti marbuta mat-terroriżmu ġiħadista fl-Ewropa. Dan kien żvelat minn rapport tal-Aġenzija tal-Pulizija Ewropea Europol. Fl-2016, 718 persuna ġew arrestati fuq suspett ta’ reati marbuta mat-terroriżmu ġiħadista. Fl-2014 ġew arrestati 395 persuna. Il-parti l-kbira tal-arresti (total ta’ 1, 002) saru fi Franza (456), ir-Renju Unit (149) u Spanja (120).

In-numru ta’ attakki ispirati mill-ġiħadisti naqas minn 17 fl-2015 għal 13 fl-2016. 6 minn dawn l-attakki kienu marbuta mal-Istat Iżlamiku. Fl-2016 mietu 142 persuna f’attakki terroristiċi u 135 f’attakki ġiħadisti. Fl-2016 kienu rrapportati 142 każ ta’ attakki li ma rnexxewx fi tmien stati membri. Aktar min-nofshom (76) kienu rrapportati mir-Renju Unit. Franza rrapportat 23 attakk, l-Italja 17 u Spanja 10.

Id-Direttur Eżekuttiv tal-Europol Rob Wainwright stqarr li “Il-ħtieġa tal-qsim ta’ informazzjoni qatt ma kienet daqshekk evidenti”. Ir-rapport żvela kif in-nisa u l-adulti ż-żgħar u anki t-tfal qed ikollhom rwol aktar importanti. Kważi terz tal-persuni arrestati kellhom 25 sena jew anqas, filwaqt li waħda minn kull erba’ persuni arrestati kienet mara (26%).

MALTA U L-BREXIT

Nhar il-Ġimgħa Alfred Sant se jkun il-kelliem ewlieni f’Konferenza dwar MALTA U L-BREXIT f’Birżebbuġa. Din il-Konferenza se ssir wara li ...
Read More

SPINTA LILL-POLITIKA EWROPEA TA’ DIFIŻA

L-UE qablet li tagħti spinta lill-ħolqien ta’ Ewropa ta’ Difiża bi Struttura Permanenti ta’ Kooperazzjoni  (PESCO). L-istati membri għandhom tliet ...
Read More

IL-ĠERMANJA FAVUR AKTAR GĦAQDA EKONOMIKA U MONETARJA

Il-Kanċilliera Ġermaniża Angela Merkel appoġġjat l-ideat tal-President Franċiż Emmanuel Macron dwar aktar għaqda ekonomika u monetarja. Dan jinkludi l-ħolqien ta’ ...
Read More

F’SENTEJN JIRDOPPJAW L-ARRESTI TAL-ĠIĦADISTI

F’sentejn irdoppjaw l-arresti marbuta mat-terroriżmu ġiħadista fl-Ewropa. Dan kien żvelat minn rapport tal-Aġenzija tal-Pulizija Ewropea Europol. Fl-2016, 718 persuna ġew ...
Read More

IS-SANZJONIJIET RUSSI ESTIŻI SA ĠUNJU 2018

Il-mexxejja tal-pajjiżi Ewropej reġgħu qablu biex jestendu s-sanzjonijiet fuq ir-Russja minħabba l-kriżi fil-Lvant tal-Ukraina, l-anniħilazzjoni tal-Krimea u n-nuqqas ta’ implimentazzjoni ...
Read More

GĦANDHOM JITĦARSU D-DRITTIJIET SOĊJALI FL-EWROPA

L-UE ma tistax tnaqqas il-livell tal-kundizzjonijiet soċjali tal-ħaddiema madwar l-Ewropa biex tiżdied il-kompetittivita` u t-tkabbir ekonomiku.  Alfred Sant qal lill-Parlament ...
Read More

L-IMF OTTIMISTA DWAR IŻ-ŻONA EWRO

Id-direttriċi tal-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) Christine Lagarde uriet l-ottimiżu tagħha, minkejja xi diffikultajiet dwar is-sitwazzjoni ekonomika taż-żona ewro, meta ppreżentat ...
Read More

F’RISKJU L-ISTOKKS TAL-ĦUT FIL-MEDITERRAN

L-istokks tal-ħut fil-Mediterran qed jonqsu b’rata allarmanti – aktar minn 90% ta’ dawk li ġew assessjati huma esplojtati, b’uħud minnhom ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment