Vladimir Putin jgħid li s-sanzjonijiet li imponiet l-Unjoni Ewropea fuq ir-Russja huma assurdi u qed iweġġgħu liż-żewġ naħat. Hu qal li s-sanzjonijiet tal-Punent mhux immirati biex jgħinu l-Ukraina imma huma immirati biex jagħtu daqqa ta’ ħarta politika lir-Russja. ‘Wara l-wagqħa tal-ħajt ta’ Berlin, l-Ewropej issa qed jippruvaw jibnu ħitan inviżibbli bejn l-Ewropa u r-Russja’, widdeb Putin. L-UE fl-2014 imponiet is-sanzjonijiet wara li r-Russja għaqqdet il-Krimea magħha u appoġġjat lill-gruppi separatisti fil-Lvant tal-Ukraina.

Putin qal li l-gvern Ukren fi Kiev huwa ħati li ma rnexxilux jimplimenta il-ftehim ta’ Minsk biex jieqaf il-ġlied. ‘Il-Gvern Ukren ma wettaqx it-tibdil kostituzzjonali li jagħti l-awtonomija lil-Lvant tal-Ukraina sal-2015. Dan ma sarx u s-sena spiċċat. It-tort mhux tar-Russja.’ qal Putin.

Putin ammetta li s-sanzjonijiet qed iweġġgħu l-ekonomija Russa imma qal li l-ikbar ħsara qed isseħħ minħabba l-prezzijiet baxxi tal-enerġija. Minkejja x-xkiel, Putin qal li l-ekonomija Russa qed tistabilizza ruħha u għalkemm il-Prodott Gross Domestiku niżel b’3.8% u l-inflazzjoni telgħet bi 12.7%, ir-Russja kellha żieda fl-esportazzjoni. Ir-Russja għandha $300 biljun dollaru f’riservi tad-deheb u bħalissa għaddejjin programmi ta’ modernizzar tal-ekonomija qal Putin.

Putin qal li l-espansjoni tan-NATO fil-pajjiżi tal-Lvant swiet biex ixxellef aktar ir-relazzjonijiet bejn ir-Russja u l-Ewropa.

Malta u l-Unjoni Ewropea NL31

Din hija ittra elettronika maħruġa mill-uffiċċju tal-Membru Parlamentari Ewropew Dr Alfred Sant. L-ittra elettronika tasal bl-email lil dawk li rreġistraw ...
Read More

1.5 MILJUN AKTAR REFUĠJATI GĦALL-ĠERMANJA FL-2016

Wara l-attakki sesswali f’Cologne u bliet oħra Ġermaniżi, l-akbar sfida ta’ Angela Merkel hija dik li tiżgura liċ-ċittadini tagħha li ...
Read More

PAJJIŻI TAL-LVANT JITBEGĦDU MILL-ĠERMANJA

Is-Slovakkja, il-Polonja, l-Ungerija u r-Repubblika Ċeka qegħdin jitbegħu mill-pożizzjoni tal-Ġermanja dwar l-Immigrazzjoni. Il-Kapijiet ta’ dawn il-pajjiżi ‘l-ġodda’ tal-UE qegħdin jitkellmu ...
Read More

L-IMMIGRANTI GĦADHOM DEĦLIN MIT-TURKIJA

Il-Kummissjoni Ewropea qalet li għadha mhux kuntenta bl-isforzi tat-Turkija biex tikkontrolla l-influss tal-immigranti lejn l-Ewropa. 90, 000 ruħ waslu fil-Greċja ...
Read More

ĦITAN INVIŻIBBLI BEJN L-EWROPA U R-RUSSJA

Vladimir Putin jgħid li s-sanzjonijiet li imponiet l-Unjoni Ewropea fuq ir-Russja huma assurdi u qed iweġġgħu liż-żewġ naħat. Hu qal ...
Read More

L-ISFIDI EWROPEJ SE JAFFETTWAW LIL MALTA FL-2016

Il-futur ta’ Malta fl-2016 jiddependi ħafna mill-mod kif l-Ewropa taffaċċja l-isfidi dwar l-immigrazzjoni, it-terroriżmu, l-andament taż-żona ewro u n-negozjati mar-Renju ...
Read More

IŻ-ŻONA EWRO BDIET TIRPILJA

B’mod kajman u bis-saħħa ta’ stimolu qawwi mill-Bank Ċentrali Ewropew, iż-żona ewro qed turi sinjali li qed tirpilja. Fl-aħħar kwart ...
Read More

JONQOS IL-QGĦAD FL-UNJONI EWROPEA

Ir-rata tal-qgħad fiż-żona ewro kienet ta’ 10.5% u 9.1% fit-28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea kollha. Din hija l-iktar rata baxxa ta’ ...
Read More

IL-PRESIDENZA TAL-KUNSILL TAL-UE

Bil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea nkunu qed infissru l-post li jirrappreżenta l-gvernijiet tal-Istati Membri. Huwa fil-Kunsill li l-ministri nazzjonali ta’ kull pajjiż ...
Read More

IL-VOT LIN-NISA

Fis-seklu dsatax in-nisa f’ħafna pajjiżi bdew isiru konxji tad-drittijiet tagħhom u b’hekk saru aktar attivi fil-ħidma tagħhom biex fost oħrajn ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment