Il-Pilastri Soċjali proposti mill-Kummissjoni Ewropea għandhom ikunu b’saħħithom biżżejjed biex inaqqsu mill-effetti negattivi tad-divalwazzjonijiet interni fis-soċjetajiet Ewropej, qal Alfred Sant  waqt id-dibattitu fuq il-Pilastri Ewropej tad-Drittijiet Soċjali fil-Parlament Ewropew fi Brussell.

Dr Sant qal li sa mill-2008, l-Unjoni Ewropea ffokat biex issaħħaħ l-istrutturi ekonomiċi, mingħajr ma ħarset lejn il-prezz uman u soċjali. Dan ta spinta qawwija lil ideoloġiji estremisti u populisti.

“Dak li ġara fil-miri għall-2020 għandu jservi ta’ twissija. L-aspettattivi ma għandhomx jitkabbru aktar minn dak li jista’ jinkiseb. Ir-riżorsi għandhom jintużaw biex verament ikunu implimentati l-miri fi ħdan prijoritajiet miftiehma.

Hemm ukoll l-isfida ta’ kif, taħt ir-regoli tal-Unjoni Ewropa, l-ekonomiji u l-baġits pubbliċi  jirreaġixxu għad-diffikultajiet.  Fiż-żona ewro, speċjalment, l-għodda politika ewlenija hija id-divalwazzjoni interna. Kif urietna l-esperjenza, din teffettwa ħażin lill-koeżjoni soċjali, toħloq tbatija biex finalment twassal għal irkupru kajman li jħalli lin-nies b’livell ta’ għixien iktar baxx minn dak li kellhom qabel.  Il-Pilastru Soċjali se jkun b’saħħtu biżżejjed biex jagħmel tajjeb għall-effetti tad-divalwazzjonijiet interni fis-soċjetajiet Ewropej?” staqsa Alfred Sant. 

Jean-Claude Juncker, President tal-Kummissjoni qal li l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet Ewropej, l-imsieħba soċjali u s-soċjeta` ċivili kollha jridu jġorru r-responsabbilta` tagħhom. Juncker jixtieq li l-Pilastru jkun approvat fl-ogħla livell politiku qabel tmiem din is-sena.

JIDDEĊIEDU  POST FRANZA FL-UE

Fis-7 ta’ Mejju l-Franċiżi se jagħżlu bejn kandidat indipendenti favur aktar integrazzjoni Ewropea jew kandidata tal-Lemin Estrem li wiegħdet li ...
Read More

L-UE FAVUR DJALOGU MAT-TURKIJA

L-Unjoni Ewropea qed tippjana djalogu mat-Turkija fis-Summit tan-NATO fil-25 ta’ Mejju. Ir-Rappreżentanta Għolja tal-Affarijiet Barranin tal-UE Federica Mogherini qalet li ...
Read More

IS-27 LESTI GĦAN-NEGOZJATI TAL-BREXIT

Is-Sibt li għadda s-27 Stat Membru tal-UE qablu unanimament dwar il-linji gwida li bihom se jimxu fin-negozjati tal-Brexit li mistennija ...
Read More

ID-DIVALWAZZJONI INTERNA TEFFETTWA ĦAŻIN IL-KOEŻJONI SOĊJALI

Il-Pilastri Soċjali proposti mill-Kummissjoni Ewropea għandhom ikunu b’saħħithom biżżejjed biex inaqqsu mill-effetti negattivi tad-divalwazzjonijiet interni fis-soċjetajiet Ewropej, qal Alfred Sant ...
Read More

IL-ĠRAJJIET FI FRANZA, L-UKRAINA U T-TURKIJA JIGGRAVAW IL-KSUR TAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM

Il-Kummissarju tad-drittijiet tal-bniedem tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa Nils Muiznieks qal li l-ġrajjiet fi Franza u fl-Ukraina fl-2015 u fit-Turkija fl-2016 ...
Read More

AKTAR JEW ANQAS EWROPA SOĊJALI?

Il-Kummissjoni Ewropea nidiet dokument dwar id-dimensjoni soċjali tal-UE. Mistoqsija ta’ riflessjoni li poġġiet il-KE hija: “Minn issa sa l-2025 irridu ...
Read More

L-UE TAGĦTI L-AŻIL LIL 700,000 IMMIGRANT FL-2016

Fl-2016 l-Istati Membri taw protezzjoni umanitarja lil aktar minn 700,000 immigrant li talbu l-ażil. Ċifri ppubblikati f’rapport tal-Eurostat jgħidu li ...
Read More

L-EWROPEJ FAVUR L-GĦAJNUNA UMANITARJA

89% taċ-ċittadini Ewropej jemmnu li għandha tingħata l-għajnuna lil popolazzjonijiet f’pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw bħala miżura effettiva kontra l-faqar ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment