Il-Ġermanja trid id-destin tagħha f’idejha. Il-Kanċilliera Ġermaniża Angela Merkel qalet li tappoġġja l-idea tal-Kunsill tas-sigurta` Ewropew u l-proġett ta’ truppi Ewropej, idea li għandha wkoll il-qbil ta’ Franza. Merkel kienet qed tikkummenta dwar ir-relazzjonijiet diffiċli mal-Istati Uniti.

“Dan ifisser li rridu nserrħu aktar fuq l-Ewropa, jiġifieri l-Ġermanja trid tieħu aktar responsabilita` rigward id-difiża Ewropea,” qalet Merkel.

Il-Kanċilliera saħqet dwar il-ħtieġa li l-UE titkellem b’vuċi waħda. Qalet li r-regola tal-unanimita` għandha tapplika għal qasam tad-difiża u s-sigurta` imma mhux għad-deċiżjonijiet fl-oqsma kollha.

Merkel tkellmet dwar l-importanza ta’ sentiment komuni Ewropew.

“Aħna wiritna dan is-senitment mingħand dawk li ġew qabilna, li kollha daqu l-gwerra. Aħna li m’għaddejniex mill-gwerra, għandna d-dover li nagħmlu mill-Ewropa pilastru b’saħħtu fid-dinja, biex niżguraw il-prosperita`, il-paċi u l-liberta`.” qalet Merkel.

MANIFEST KONTRA L-IMMIGRAZZJONI

L-Italja u l-Ungerija ħabbru li se jħejju Manifest kontra l-Immigrazzjoni li mistennija tintuża bħala pjattaforma fl-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f’Mejju tas-sena ...
Read More

KRIŻI ISTITUZZJONALI DWAR L-IMMIGRAZZJONI

L-UE għandha kriżi istituzzjonali għax la għandha politika komuni u lanqas risposta komuni dwar l-immigrazzjoni. Ma hemmx qbil mill-istati membri ...
Read More

IL-ĠERMANJA TRID ID-DESTIN TAGĦHA F’IDEJHA

Il-Ġermanja trid id-destin tagħha f’idejha. Il-Kanċilliera Ġermaniża Angela Merkel qalet li tappoġġja l-idea tal-Kunsill tas-sigurta` Ewropew u l-proġett ta’ truppi ...
Read More

ŻWIĠIJIET FOLOZ BIEX JGĦIXU FL-UE

Grupp ta’ kriminali li joperaw fil-Ġermanja se jkunu akkużati li ġabu illegalment numru ta’ nisa u rġiel mill-Indja u n-Nepal ...
Read More

L-UNGERIJA MA TITMAX LILL-IMMIGRANTI

L-Ungerija mhux qed titma lil dawk l-immigranti li l-applikazzjoni tagħhom għall-ażil ma ġietx aċċettata. L-awtoritajiet Ungeriżi bdew jimxu ma’ din ...
Read More

L-IRAN GĦADU JISTENNA RISPOSTA MINGĦAND L-UE

L-Iran għadu jistenna x’se tagħmel l-UE dwar ix-xiri taż-żejt wara s-sanzjonijiet li ħabbret l-Istati Uniti, qal il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Iranjan ...
Read More

MIBGĦUTA LURA L-MAROKK

Spanja bagħtet lura 116 immigrant lejn il-Marokk wara li daħlu bil-forza u b’mod illegali fuq it-territorju Spanjol ta’ Ceuta. L-immigranti ...
Read More

L-UE EQREB LEJN L-AWSTRALJA U NEW ZEALAND

L-UE u l-Awstralja qablu li jsaħħu d-djalogu u l-kooperazzjoni fuq kwistjonijiet bħat-terroriżmu u s-sigurta`, l-ambjent u l-enerġija, id-drittijiet umani, l-immigrazzjoni, ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment