Il-Kummissarju tad-drittijiet tal-bniedem tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa Nils Muiznieks qal li l-ġrajjiet fi Franza u fl-Ukraina fl-2015 u fit-Turkija fl-2016 iggravaw il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-integrazzjoni.  Muiznieks qal li fit-Turkija d-drittijiet tal-bniedem sejrin għall-agħar mhux biss minħabba l-istat ta’ emerġenza iżda wkoll minħabba l-miżuri ta’ kontra t-terroriżmu,  il-qagħda tal-liberta` tal-espressjoni u l-istat tax-xandir fil-pajjiż.

Il-Kummissarju qal li l-immigrazzjoni fl-2016 kienet fix-xena l-ħin kollu u ddeplora l-inizjattivi li ttieħdu u li ma mxewx mal-liġi dwar l-ażil. Hu qal li inizjattivi nazzjonali u anki Ewropej bħal ftehim bejn l-UE u t-Turkija huma problematiċi ħafna.

L-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa hija organizzazzjoni internazzjonali indipendenti mill-UE. L-għan tagħha huwa li tħares id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-liġi tad-dritt fl-Ewropa kif ukoll li tippromwovi l-kultura Ewropea. Il-Kunsill twaqqaf fl-1949, għandu 47 stat membru u jopera b’baġit annwali ta’ nofs biljun ewro.

JIDDEĊIEDU  POST FRANZA FL-UE

Fis-7 ta’ Mejju l-Franċiżi se jagħżlu bejn kandidat indipendenti favur aktar integrazzjoni Ewropea jew kandidata tal-Lemin Estrem li wiegħdet li ...
Read More

L-UE FAVUR DJALOGU MAT-TURKIJA

L-Unjoni Ewropea qed tippjana djalogu mat-Turkija fis-Summit tan-NATO fil-25 ta’ Mejju. Ir-Rappreżentanta Għolja tal-Affarijiet Barranin tal-UE Federica Mogherini qalet li ...
Read More

IS-27 LESTI GĦAN-NEGOZJATI TAL-BREXIT

Is-Sibt li għadda s-27 Stat Membru tal-UE qablu unanimament dwar il-linji gwida li bihom se jimxu fin-negozjati tal-Brexit li mistennija ...
Read More

ID-DIVALWAZZJONI INTERNA TEFFETTWA ĦAŻIN IL-KOEŻJONI SOĊJALI

Il-Pilastri Soċjali proposti mill-Kummissjoni Ewropea għandhom ikunu b’saħħithom biżżejjed biex inaqqsu mill-effetti negattivi tad-divalwazzjonijiet interni fis-soċjetajiet Ewropej, qal Alfred Sant ...
Read More

IL-ĠRAJJIET FI FRANZA, L-UKRAINA U T-TURKIJA JIGGRAVAW IL-KSUR TAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM

Il-Kummissarju tad-drittijiet tal-bniedem tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa Nils Muiznieks qal li l-ġrajjiet fi Franza u fl-Ukraina fl-2015 u fit-Turkija fl-2016 ...
Read More

AKTAR JEW ANQAS EWROPA SOĊJALI?

Il-Kummissjoni Ewropea nidiet dokument dwar id-dimensjoni soċjali tal-UE. Mistoqsija ta’ riflessjoni li poġġiet il-KE hija: “Minn issa sa l-2025 irridu ...
Read More

L-UE TAGĦTI L-AŻIL LIL 700,000 IMMIGRANT FL-2016

Fl-2016 l-Istati Membri taw protezzjoni umanitarja lil aktar minn 700,000 immigrant li talbu l-ażil. Ċifri ppubblikati f’rapport tal-Eurostat jgħidu li ...
Read More

L-EWROPEJ FAVUR L-GĦAJNUNA UMANITARJA

89% taċ-ċittadini Ewropej jemmnu li għandha tingħata l-għajnuna lil popolazzjonijiet f’pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw bħala miżura effettiva kontra l-faqar ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment