L-Artisti Għawdxin Christopher Saliba, Rachel Galea, Manuel Farrugia u Anthony Caruana qed jesebixxu 24 xogħol tal-arti bit-tema ‘Inħaddnu l-bidla f’Għawdex’, fil-Parlament Ewropew fi Brussell. L-esebizzjoni hija espressjoni artistika tal-aspirazzjonijiet tal-Għawdxin waqt li l-gżira Għawdxija għaddejja minn bidliet qawwija ekonomiċi, soċjali u kulturali minn ħdanha u minn barra.

“Din hija opportunita` eċċellenti għalina l-artisti biex nindirizzaw il-kwistjoni tal-poplu li jgħix f’Għawdex li dejjem jeħtieġ isib bilanċ bejn il-ħarsien tal-identita` u l-ħtiġijiet u l-aspettattivi tal-kontemporanjeta`”, qal l-artist Christopher Saliba lil ġurnalisti fi Brussell.

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana, li nediet l-esebizzjoni, qalet li l-esebiti tal-artisti Għawdxin jirrappreżentaw gżira żgħira li tfawwar b’talenti artistiċi u kreattivi.

“Il-pitturi jixhdu moħħ u qalb il-bniedem filwaqt li jirrakkontaw it-tbissim u d-dmugħ tagħna, l-ansjetajiet u l-aspirazzjonijiet tagħna.” qalet il-Ministru Caruana.

Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista tal-Parlament Ewropew Dr Alfred Sant, li stieden l-artisti Għawdxin jesebixxu l-kreazzjonijiet artistiċi tagħhom fi Brussell, qal li b’insularita` doppja, l-gżira ċkejkna tal-komunita` Għawdxija għandha sfidi kontinwi maħluqa mill-post moderniżmu u mill-ħtieġa li tadatta għan-nuqqas ta’ kontinwita` ekonomiċi u soċjali.

“L-artisti Għawdxin qed jagħtu xiehda tal-esperjenzi li joħorġu minn dawn l-isfidi li affettwaw – u għadhom jaffettwaw b’mod sinifikanti – l-identita` u l-profil kulturali ta’ gżirithom.” qal Dr Sant.

L-esebizzjoni ġiet koordinata u mwaqqfa mill-Kuratur Manwel Grima.

MALTA M’GĦANDHIEX IĠĠORR PIŻIJIET ŻEJDA TAL-POLITIKA TAD-DIFIŻA TAL-UE

Malta m’għandhiex titgħabba bil-piżijiet żejda tal-politika militari tal-Unjoni Ewropea. Dawk l-istati membri li għażlu li jibqgħu barra mill-politika komuni ta’ ...
Read More

LEJN GWERRA KUMMERĊJALI

Il-President tal-Istati Uniti Donald Trump qed jhedded li jimponi taxxa fuq l-importazzjoni tal-karozzi mill-Unjoni Ewropea. Trump qal li pajjiżi oħra ...
Read More

IL-PARLAMENT EWROPEW IĦADDAN IL-BIDLA F’GĦAWDEX

L-Artisti Għawdxin Christopher Saliba, Rachel Galea, Manuel Farrugia u Anthony Caruana qed jesebixxu 24 xogħol tal-arti bit-tema ‘Inħaddnu l-bidla f’Għawdex’, ...
Read More

€150 MILJUN GĦAR-RITORN TAL-IMMIGRANTI

Il-Kummissjoni Ewropea se toħroġ €150 miljun biex tiffinanzja programmi ta’ għajnuna għar-ritorn volontarju tal-immigranti u l-integrazzjoni tagħhom fl-Afrika. €115 miljun ...
Read More

MITEJN SENA BIEX L-ISTATI BALKANI JLAĦĦQU MAL-UE

L-istati Balkani tal-Punent jeħtieġu żieda fil-produttivita` u fit-twettiq tar-riformi qal il-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (EBRD), inkella jridu jgħaddu mitejn ...
Read More

L-AWSTRIJA KONTRA IMPJANT NUKLEARI F’BUDAPEST

L-Awstrija ħadet passi legali fil-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea kontra l-UE għax tat permess lill-Ungerija tkabbar impjant nukleari f’Budapest. L-espansjoni se ssir ...
Read More

PROPOSTI ĠODDA DWAR TASSAZZJONI FL-UE PERIKOLUŻI GĦAL MALTA

Id-dħul finanzjarju li fuqu Malta tiċċarġja t-taxxi jew li huwa taxxabbli se jonqos bin-nofs bi proposta ġdida dwar l-armonizzazzjoni tat-taxxi ...
Read More

470, 000 PERSUNA FIS-SENA BIL-KANĊER TAL-MUSRANA L-KBIRA FL-EWROPA

Il-kanċer tal-musrana l-kbira huwa t-tieni l-aktar kanċer komuni fl-Ewropa. Kull sena, madwar 470, 000 persuna timrad bih. Nofshom imutu. Filwaqt ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment