Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista fil-Parlament Ewropew Dr Alfred Sant qal li d-deċiżjonijiet fuq il-futur tal-Ewropa għandhom ikunu msejsa fuq analiżi kritika u onesta tal-passat riċenti tal-Ewropa. Sfortunatament dan l-eżerċizzju qed jitħalla f’idejn il-populisti u d-demagogi. Dan qalu Alfred Sant fil-Parlament Ewropew fid-dibattitu “Il-‘White Paper’ dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea”.

Dr Sant qal li l-Ewropa teħtieġ tagħraf u teżamina n-nuqqasijiet tagħha kif ukoll il-kisbiet tal-proġett Ewropew ta’ dawn l-aħħar sittin sena – jiġifieri l-azzjonijiet strateġiċi tagħha meħuda f’perjodu storiku partikolari. Jekk dawn kienu tajbin għal popli Ewropej mela jridu jingħataw aktar saħħa, fejn kienu ħżiena għandhom jitreġġgħu lura.

“Jeħtieġ niddiskutu l-passat tal-Ewropa fil-qafas storiku. Ħafna drabi nħoss, li f’dan il-Parlament u f’postijiet oħra, diskussjonijiet ta’ dan it-tip jissarrfu esklussivament f’perspettiva ideoloġika. Forsi għandna bżonn nirrevedu b’mod storiku u kritiku x’sarraf il-Proġett Ewropew fil-qafas tar-realtajiet storiċi Ewropej li seħħew mir-Rivoluzzjoni Franċiża ’l hawn.” qal Dr Sant.

L-għan tal-‘White Paper’ huwa li tidentifika l-isfidi u l-opportunitajiet  quddiem l-Ewropa u l-futur tas-27 stat membru flimkien. Tipproponi 5 xenarji dwar l-iżvilupp tal-UE sas-sena 2025.

X’SE JGĦIDU F’RUMA GĦALL-PROPOSTI TA’ VERSAILLES?

Franza, il-Ġermanja, l-Italja u Spanja qablu f’Versailles  favur livelli differenti ta’ integrazzjoni fost l-istati membri tal-UE, ftit ġranet qabel is-summit ...
Read More

IRIDU EWROPA AĦJAR

Il-pajjiżi tal-VISEGRAD - il-Polonja, l-Ungerija, ir-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja qed iwissu kontra ‘d-diżintegrazzjoni’ tal-Ewropa. Dawn qalu li kull forma ta’ ...
Read More

IL-PASSAT RIĊENTI VITALI GĦALL-FUTUR

Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista fil-Parlament Ewropew Dr Alfred Sant qal li d-deċiżjonijiet fuq il-futur tal-Ewropa għandhom ikunu msejsa fuq analiżi ...
Read More

IL-KE TANALIZZA L-ISFIDI EKONOMIĊI TAS-27 STAT MEMBRU

Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat lista tal-isfidi ekonomiċi ewlenin li qed jaffaċċjaw l-istati membri tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-Greċja. Il-Kummissjoni nnotat progress fir-riformi fis-settur ...
Read More

IS-SOVRANITA` FIT-TASSAZZJONI TRID TKUN IMĦARSA

L-applikazzjoni tal-Għajnuna tal-Istat (State Aid Rules) tal-Unjoni Ewropea fil-politika tat-tassazzjoni tirbaħ fuq is-sovranita` li l-istati membri għad għandhom fit-tassazzjoni skont ...
Read More

JINTBAGĦTU LURA PAJJIŻHOM

L-Unjoni Ewropea trid tgħaġġel il-proċess ta’ sħubija ma’ ħames pajjiżi Afrikani biex ikun implimentat il-ftehim dwar l-immigrazzjoni. Il-ftehim ġie addottat ...
Read More

SAJJIEDA MALTIN IMĦASSBA BIL-KWOTI TAL-PIXXISPAD

Is-sajjieda tradizzjonali Maltin imħassba dwar kemm jistgħu jżommu fil-wiċċ fis-sajd tal-pixxispad. F’laqgħa mal-MEP Alfred Sant, is-sajjieda qalu li fit-tqassim tal-kwota ...
Read More

AKTAR KONTROLLI MAL-FRUNTIERI

Il-Ġermanja u Franza kitbu lill-Kummissjoni Ewropea biex tissaħħaħ l-azzjoni kontra t-theddida tat-terroriżmu u ssir riforma fuq il-kodiċi tax-Schengen. L-ittra saħqet ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment