Fis-seklu dsatax in-nisa f’ħafna pajjiżi bdew isiru konxji tad-drittijiet tagħhom u b’hekk saru aktar attivi fil-ħidma tagħhom biex fost oħrajn jiksbu d-dritt tal-vot. Fir-Renju Unit fil-bidu tas-seklu għoxrin inħolqu s-‘suffragettes’ li kien grupp li tħabat għall-vot tan-nisa u ħadmu mhux ftit biex jegħlbu il-valuri tradizzjonali u l-preġudizzji. Ta’ sikwit kienu jisfaw arrestati talli qajmu kjass fit-toroq u ħolqu diżobbedjenza ċivili. Fi Frar tal-1918 in-nisa Ingliżi ta’ aktar minn 30 sena kisbu l-vot. Iżda kien fl-1928 li fir-Renju Unit id-dritt tal-vot inkiseb b’mod ugwali fost l-irġiel u n-nisa.

Uħud mill-pajjiżi Skandinavi bħal Finlandja (1906), in-Norveġja (1913) d-Danimarka u l-Islanda (1915) kienu fost il-pajjiżi li taw id-dritt tal-vot lin-nisa fil-bidu tas-seklu għoxrin. Mexxejja Ewropej oħra taw dan id-dritt fit-tmiem tal-ewwel gwerra – l-Olanda (1917) filwaqt li l-Awstrija, Iċ-Ċekoslovakkja, il-Polonja, u l-Isvezja (1918). Fil-Ġermanja u l-Lussemburgu d-dritt tal-vot lin-nisa nkiseb fl-1919, fi Spanja fl-1931 u fi Franza fl-1944.

Fil-Belgju, l-Italja, ir-Rumanija u l-Jugoslavja nkiseb fl-1946 filwaqt li f’Malta nkiseb bil-kostituzzjoni tal-1947. L-Abbozz ta’ liġi kien ippreżentat fl-Assemblea Nazzjonali li dak iż-żmien kienet iddominata minn delegati Laburisti u tal-GWU flimkien ma’ elementi oħra progressivi. Il-mozzjoni favur vot wieħed għal kull mara u raġel li għandhom ’il fuq minn 18-il sena kienet ippreżentata mill-mexxej Laburista Dr Pawlu Boffa fit-18 ta’ Lulju tal-1945. In-Nazzjonalisti kienu vvutaw kontriha.

L-Isvizzera tat il-vot lin-nisa fl-1971 u l-Liechtenstein fl-1984. L-iktar pajjiż riċenti li fih in-nisa kisbu dan id-dritt huwa l-Għarabja Sawdija fejn ingħata fl-2015.

Malta u l-Unjoni Ewropea NL31

Din hija ittra elettronika maħruġa mill-uffiċċju tal-Membru Parlamentari Ewropew Dr Alfred Sant. L-ittra elettronika tasal bl-email lil dawk li rreġistraw ...
Read More

1.5 MILJUN AKTAR REFUĠJATI GĦALL-ĠERMANJA FL-2016

Wara l-attakki sesswali f’Cologne u bliet oħra Ġermaniżi, l-akbar sfida ta’ Angela Merkel hija dik li tiżgura liċ-ċittadini tagħha li ...
Read More

PAJJIŻI TAL-LVANT JITBEGĦDU MILL-ĠERMANJA

Is-Slovakkja, il-Polonja, l-Ungerija u r-Repubblika Ċeka qegħdin jitbegħu mill-pożizzjoni tal-Ġermanja dwar l-Immigrazzjoni. Il-Kapijiet ta’ dawn il-pajjiżi ‘l-ġodda’ tal-UE qegħdin jitkellmu ...
Read More

L-IMMIGRANTI GĦADHOM DEĦLIN MIT-TURKIJA

Il-Kummissjoni Ewropea qalet li għadha mhux kuntenta bl-isforzi tat-Turkija biex tikkontrolla l-influss tal-immigranti lejn l-Ewropa. 90, 000 ruħ waslu fil-Greċja ...
Read More

ĦITAN INVIŻIBBLI BEJN L-EWROPA U R-RUSSJA

Vladimir Putin jgħid li s-sanzjonijiet li imponiet l-Unjoni Ewropea fuq ir-Russja huma assurdi u qed iweġġgħu liż-żewġ naħat. Hu qal ...
Read More

L-ISFIDI EWROPEJ SE JAFFETTWAW LIL MALTA FL-2016

Il-futur ta’ Malta fl-2016 jiddependi ħafna mill-mod kif l-Ewropa taffaċċja l-isfidi dwar l-immigrazzjoni, it-terroriżmu, l-andament taż-żona ewro u n-negozjati mar-Renju ...
Read More

IŻ-ŻONA EWRO BDIET TIRPILJA

B’mod kajman u bis-saħħa ta’ stimolu qawwi mill-Bank Ċentrali Ewropew, iż-żona ewro qed turi sinjali li qed tirpilja. Fl-aħħar kwart ...
Read More

JONQOS IL-QGĦAD FL-UNJONI EWROPEA

Ir-rata tal-qgħad fiż-żona ewro kienet ta’ 10.5% u 9.1% fit-28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea kollha. Din hija l-iktar rata baxxa ta’ ...
Read More

IL-PRESIDENZA TAL-KUNSILL TAL-UE

Bil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea nkunu qed infissru l-post li jirrappreżenta l-gvernijiet tal-Istati Membri. Huwa fil-Kunsill li l-ministri nazzjonali ta’ kull pajjiż ...
Read More

IL-VOT LIN-NISA

Fis-seklu dsatax in-nisa f’ħafna pajjiżi bdew isiru konxji tad-drittijiet tagħhom u b’hekk saru aktar attivi fil-ħidma tagħhom biex fost oħrajn ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment