Ir-Renju Unit qed iwissi dwar aktar attakki kumplessi u aktar atroċi mill-ISIS fl-Ewropa u qed jisħaq dwar il-ħtieġa ta’ kooperazzjoni sħiħa mill-pajjiżi Ewropej kollha dwar it-terroriżmu, qal Andrew Parker, direttur tas-servizzi sigrieti Britanniċi.

Fl-istess waqt il-Gvern Britanniku żvela l-pjanijiet tiegħu għar-relazzjonijiet futuri mal-UE fil-qasam tas-sigurta`. Ir-Renju Unit jixtieq ‘Partnership’ mill-qrib mal-UE dwar is-sigurta` li permezz tiegħu ż-żewġ naħat jaħdmu flimkien kontra t-theddid globali tat-terroriżmu, il-kriminalita` online u d-diżastri naturali. Din is-sħubija tkun ibbażata fost oħrajn fuq is-sigurta` interna u esterna u fuq skambju ta’ informazzjoni.

Ir-Renju Unit qed jippjana abbozz ta’ trattat fuq is-sigurta` interna li jkopri l-kooperazzjoni mistennija minn pajjiżi terzi, iżda li fl-istess ħin iżżomm il-livell ta’ protezzjoni li l-pajjiż għandu bħalissa. Il-Gvern Britanniku jsostni li relazzjoni differenti minn dik li qed jipproponi tfisser pass lura meta kkomparat mal-livell ta’ protezzjoni li qed tipprovdi bħalissa.

Ir-Renju Unit se jħaddem 40 mekkaniżmu Ewropew fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni biex tinżamm kooperazzjoni kbira mal-Europol u l-Eurojust u jkunu jistgħu jibqgħu jinħarġu mandati ta’ arrest Ewropej.

Ir-Renju Unit  qed jipproponi wkoll li jieħu sehem f’missjonijiet partikolari Ewropej ta’ sigurta` u difiża billi jipprovdi l-esperti tiegħu.

 

IR-RENJU UNIT IWISSI DWAR AKTAR ATTAKKI ATROĊI MILL-ISIS FL-EWROPA

Ir-Renju Unit qed iwissi dwar aktar attakki kumplessi u aktar atroċi mill-ISIS fl-Ewropa u qed jisħaq dwar il-ħtieġa ta’ kooperazzjoni ...
Read More

MA JAQBLUX MAL-PROPOSTI TAL-KE DWAR IL-BAĠIT

Bosta stati membri pprotestaw kontra l-pjanijiet tal-Kummissjoni li tnaqqas il-baġit għal qasam tal-biedja u l-politika ta’ koeżjoni għal baġit 2021-2027 ...
Read More

TRID TAGĦTI GARANZIJA DWAR L-ISTAT TAD-DRITT SA ĠUNJU

Il-Gvern Pollakk qed jintalab jagħti garanziji u eżempji konkreti tal-progress fl-indipendenza tal-ġudikatura. Din it-talba saret dwar il-proċedura li nfetħet kontrih ...
Read More

JIMBLOKKAW DIKJARAZZJONI TAL-UE KONTRA L-AMBAXXATA AMERIKANA F’ĠERUSALEMM

Ir-Repubblika Ċeka, ir-Rumanija u l-Ungerija imblokkaw dikjarazzjoni tal-UE li kienet tikkritika t-trasferiment tal-Ambaxxata Amerikana għal Ġerusalemm jumejn qabel seħħet l-inawgurazzjoni ...
Read More

TRASPORT EFFIĊJENTI ESSENZJALI GĦAT-TKABBIR U L-IŻVILUPP FL-EWROPA

It-tkabbir u l-iżvilupp ikunu diffiċli li jseħħu mingħajr sistema ta’ trasport tajba mifruxa mar-reġjuni kollha tal-UE, qal Alfred Sant fil-Parlament ...
Read More

ĊEKI JAQILGĦU TLIET DARBIET AKTAR FIL-ĠERMANJA

Kumpaniji Ċeki fil-Lbiċ tal-pajjiż mhux qed isibu biżżejjed ħaddiema għax ir-residenti li jgħixu ħdejn il-fruntiera, jippreferu jmorru l-Ġermanja biex jaħdmu ...
Read More

L-EBDA SINJAL MINN RUMA DWAR IR-REFUĠJATI FIT-TURKIJA

L-Ambaxxaturi uffiċċjali tal-pajjiżi tal-UE ma rnexxilhomx jaqblu b’mod unanimu fuq il-finanzjament ta’ €3 biljun għar-refuġjati fit-Turkija. “Ħsibna li stajna naqblu”, ...
Read More

5.4 MILJUN IMMIGRANT TIFEL U TIFLA JGĦIXU FL-EWROPA

Ċifri maħruġa mill-UNICEF jistmaw li 5.4 miljun immigrant tifel u tifla jgħixu fl-Ewropa waqt  li 32, 039 tifel u tifla ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment