Il-pajjiżi tal-VISEGRAD – il-Polonja, l-Ungerija, ir-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja qed iwissu kontra ‘d-diżintegrazzjoni’ tal-Ewropa. Dawn qalu li kull forma ta’ kooperazzjoni trid tkun miftuħa għal kull stat membru. M’għandu jkun hemm l-ebda forma ta’ diżintegrazzjoni tas-suq wieħed, taż-żona Schengen u tal-Unjoni Ewropea nfisha.

“Ma rridux aktar Ewropa, ma rridux anqas Ewropa : Irridu Ewropa aħjar.” qalet il-Prim Ministru tal-Polonja Beata Szydlo.

L-erba’ pajjiżi ddefendew din il-pożizzjoni bi tħejjija għas-summit ta’ Ruma. Il-mexxejja ltaqgħu f’Varsavja biex ħarġu dikjarazzjoni flimkien bħala kontribut għad-dibattitu dwar il-futur tal-UE ta’ 27 stat membru.

Il-grupp saħaq dwar il-ħtieġa tas-suq ħieles, favur awtonomija strateġika għall-UE, it-tisħiħ tal-Parlamenti Nazzjonali, aktar komunikazzjoni diretta u sinċiera u kollaborazzjoni mal-istituzzjonijiet Ewropej. Il-valuri tal-UE – id-dinjita` umana, il-liberta`, id-demokrazija, l-ugwaljanza, ir-rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u r-rispett lejn il-liġijiet għadhom validi, qalu l-mexxejja tal-VISEGRAD.

X’SE JGĦIDU F’RUMA GĦALL-PROPOSTI TA’ VERSAILLES?

Franza, il-Ġermanja, l-Italja u Spanja qablu f’Versailles  favur livelli differenti ta’ integrazzjoni fost l-istati membri tal-UE, ftit ġranet qabel is-summit ...
Read More

IRIDU EWROPA AĦJAR

Il-pajjiżi tal-VISEGRAD - il-Polonja, l-Ungerija, ir-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja qed iwissu kontra ‘d-diżintegrazzjoni’ tal-Ewropa. Dawn qalu li kull forma ta’ ...
Read More

IL-PASSAT RIĊENTI VITALI GĦALL-FUTUR

Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista fil-Parlament Ewropew Dr Alfred Sant qal li d-deċiżjonijiet fuq il-futur tal-Ewropa għandhom ikunu msejsa fuq analiżi ...
Read More

IL-KE TANALIZZA L-ISFIDI EKONOMIĊI TAS-27 STAT MEMBRU

Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat lista tal-isfidi ekonomiċi ewlenin li qed jaffaċċjaw l-istati membri tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-Greċja. Il-Kummissjoni nnotat progress fir-riformi fis-settur ...
Read More

IS-SOVRANITA` FIT-TASSAZZJONI TRID TKUN IMĦARSA

L-applikazzjoni tal-Għajnuna tal-Istat (State Aid Rules) tal-Unjoni Ewropea fil-politika tat-tassazzjoni tirbaħ fuq is-sovranita` li l-istati membri għad għandhom fit-tassazzjoni skont ...
Read More

JINTBAGĦTU LURA PAJJIŻHOM

L-Unjoni Ewropea trid tgħaġġel il-proċess ta’ sħubija ma’ ħames pajjiżi Afrikani biex ikun implimentat il-ftehim dwar l-immigrazzjoni. Il-ftehim ġie addottat ...
Read More

SAJJIEDA MALTIN IMĦASSBA BIL-KWOTI TAL-PIXXISPAD

Is-sajjieda tradizzjonali Maltin imħassba dwar kemm jistgħu jżommu fil-wiċċ fis-sajd tal-pixxispad. F’laqgħa mal-MEP Alfred Sant, is-sajjieda qalu li fit-tqassim tal-kwota ...
Read More

AKTAR KONTROLLI MAL-FRUNTIERI

Il-Ġermanja u Franza kitbu lill-Kummissjoni Ewropea biex tissaħħaħ l-azzjoni kontra t-theddida tat-terroriżmu u ssir riforma fuq il-kodiċi tax-Schengen. L-ittra saħqet ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment