Is-sajd rikreattiv jinsab taħt il-lenti tal-Unjoni Ewropea b’sejħiet biex jiġi regolarizzat minħabba l-impatt tiegħu fuq il-ħut. Dan wara li l-Parlament Ewropew approva rapport dwar dan id-delizzju ta’ bosta ċittadini fil-pajjiżi kostali tal-Unjoni Ewropea. Issa l-Parlament Ewropew qed iħeġġeġ biex ikun kontrollat u regolarizzat is-sajd rikreattiv.

Fil-Parlament Ewropew Alfred Sant astjena fuq dan il-vot għaliex qal li ma hemmx definizzjoni ċara u li kulħadd jaqbel dwarha fuq is-sajd rikreattiv f’livell Ewropew. Dan jissemma f’diversi referenzi li hemm fl-istess rapport.

“Huwa riskjuż li wieħed jiddiskuti u jagħti r-rakkomandazzjonijiet dwar suġġett mingħajr definizzjoni ċara. Il-kalkoli attwali jindikaw stima ta’ bejn 8.7 u 9 miljun sajjied rikreattiv fl-UE, li jirrappreżentaw 1.6% tal-popolazzjoni Ewropea.

Nirrikonoxxi l-ħtieġa li nipproteġu speċi li qegħdin fil-periklu u li jkunu kkontrollati prattiċi tas-sajd li huma ta’ dannu. Madanakollu jekk jiġi deċiż li l-kontroll fuq is-sajd rikreattiv fl-UE huwa neċessarju, huwa importanti li wieħed jikkonsidra b’mod xieraq il-karatteristiċi soċjo-ekonomiċi tas-settur tas-sajd rikreattiv.” qal Dr Sant.

Ir-rapport ġie approvat b’601 voti favur, 43 kontra u 27 astensjoni.

IL-PRESIDENZA AWSTRIJAKA : ‘EWROPA LI TIPPROTEĠI’

Is-sigurta` u l-immigrazzjoni, il-kompetittivita` ekonomika u l-istabbilita` fil-Balkani huma tliet prijoritajiet tal-Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill tal-UE li tibda fl-1 ta’ Lulju ...
Read More

DIL-ĠIMGĦA S-SUMMIT EWROPEW

Il-kapijiet tal-istati tal-UE fis-summit Ewropew ta’ dan ix-xahar fi Brussell se jiddiskutu l-kwistjonijiet l-aktar urġenti. Fost oħrajn is-summit ta’ din ...
Read More

MOBBILTA` MILITARI MILL-ISTATI MEMBRI TAL-UE

L-istati membri tal-UE ġew mistiedna jieħdu l-miżuri fuq livell nazzjonali biex itejbu l-effettivita` tal-mobbilta` militari fi ħdan l-UE. Dawn il-miżuri ...
Read More

AKTAR DROGI FL-EWROPA

Aktar drogi illeċiti qed ikunu mmanifatturati fl-Ewropa u aktar drogi qed ikunu importati minn sorsi tradizzjonali bħal Amerika Latina, il-Punent ...
Read More

GĦAJNUNA MILL-UE MINĦABBA L-POŻIZZJONI ĠEOGRAFIKA TA’ MALTA

Malta jixirqilha għajnuna finanzjarja ġdida mill-UE minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħha fil-periferija tal-Ewropa biex tagħmel tajjeb għal telf ta’ fondi li ...
Read More

L-EWRO INDISPENSABBLI GĦAS-SUQ UNIKU

Il-Ministru tal-Affarijiet tal-UE tal-Gvern ġdid Taljan Paolo Savona qal li l-ewro hija “indispensabbli għas-suq uniku” u qal li l-Ewro għandha ...
Read More

IS-SAJD RIKREATTIV TAĦT IL-LENTI EWROPEA

Is-sajd rikreattiv jinsab taħt il-lenti tal-Unjoni Ewropea b’sejħiet biex jiġi regolarizzat minħabba l-impatt tiegħu fuq il-ħut. Dan wara li l-Parlament ...
Read More

JASLU AKTAR IMMIGRANTI FIL-BALKANI

Is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni fil-punent  tal-Balkani għadha mhix fi stadju allarmanti, iżda l-wasliet żdiedu, speċjalment mir-rotta tal-Albanija, Bosnja-Herzegovina, Montenegro u Serbja, qal ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment