Il-kunċett tal-Pilastru Ewropew tad-drittijiet Soċjali nkiseb bl-isforzi kontinwi tas-Soċjalisti u Demokratiċi madwar l-Ewropa favur progress soċjali għall-Ewropej flimkien mal-miżuri tal-Kummissarji Soċjalisti favur il-Pilastru Soċjali Ewropew fl-aħħar tliet snin, qal Alfred Sant dwar id-Direttiva tal-Bilanċ fix-Xogħol. Dr Sant qal li kienet ġlieda diffiċli biex is-Soċjalisti u Demokratiċi jwasslu l-messaġġ tagħhom ħalli l-pilastru soċjali jiġi kkonfermat fuq livell Ewropew.

Fl-Ewropa hemm bżonn jitwettaq u jkun konsistenti il-pilastru soċjali favur il-ħaddiema, iż-żgħażagħ li huma bil-prekarjat, in-nisa li ħafna drabi jkunu żvantaġġjati, favur il-pensjonanti li qed iħossuhom żvantaġġjati kif qed jogħlew il-prezzijiet. Dawn huma kollha miżuri soċjali importanti li jridu jitwettqu bi kbir jekk l-Ewropa trid iżżomm kuxjenza soċjali. Fl-Ewropa ma għandhomx ikunu apprezzati biss il-kisbiet ekonomiċi iżda trid tingħata dimensjoni soċjali lill-politika tagħha. F’dawn l-aħħar snin l-Unjoni Ewropea bdiet titlef mill-pedamenti tagħha u ħafna avvanzi soċjali fuq livell Ewropew twaddbu lura minħabba l-politika ta’ awsterita` kkawżata mill-kriżi finanzjarja.

Dr Sant qal li llum qed ikun hemm kunsens fost il-partiti l-kbar fil-Parlament Ewropew favur il-pilastru soċjali u hemm miżuri oħra li qed jiġu ppjanati ovjament ikollhom jieqfu minħabba l-elezzjonijiet Ewropej. Fil-każ tad-direttiva li għadha kemm għaddiet ir-rapporteur kien membru tal-partit tal-popolari li ironikament fil-bidu kien kontra li naħdmu fuq il-pilastru soċjali.

_0003_malta-aerial

F’AĠENDA MOĦBIJA MAL-FORZI ANTI-GOVERNATTIVI F’MALTA

Alfred Sant iddeplora l-manuvri ta’ ċerti Parlamentari Ewropej biex jagħmlu lil Malta wkoll suġġetta għal restrizzjonijiet fuq l-istat tad-dritt filwaqt ...
Read More
cows

IL-POLONJA TBIGĦ LAĦAM TA’ BAQAR MORDA

Il-Kummissjoni Ewropea se tibgħat spetturi fil-Polonja wara li ġurnalisti televiżivi Pollakki kellhom filmati ta’ baqar morda jinqatlu għall-ikel fil-biċċeriji Pollakki ...
Read More
nato-image

L-UE QATT MA TISTA’ TIEĦU POST IN-NATO

Wara l-Brexit, 80% tal-infiq tan-NATO fuq id-difiża se jiġi mingħand pajjiżi li mhumiex imsieħba fl-Alleanza Militari u tlieta minn kull ...
Read More
un-troop

SULDATI TAL-ĠNUS MAGĦQUDA SE JIBQGĦU F’ĊIPRU

Il-Kunsill tas-Sigurta` tal-Ġnus Magħquda qabel b’mod unanimu li jżomm preżenza ta’ suldati f’Ċipru għal minn tal-anqas sitt xhur oħra. Il-Kunsill ...
Read More
pipeline

PIPELINE  BULGARU GĦALL-GASS RUSSU

Il-Bulgarija se tibni pipeline biex tippompja gass Russu mit-Turkija lejn is-Serbja wara li tliet kumpaniji – Gazprom tar-Russja, Bulgargaz tal-Bulgarija ...
Read More
_0002_immigrants

L-EBDA RIŻORSI FIŻIĊI KONTRA T-TRAFFIKANTI TAL-IMMIGRANTI

L-UE trid issaħħaħ l-operazzjoni navali tagħha biex ttiġġieled lit-traffikanti tal-persuni, iżda l-Ġermanja u l-Belġju ħabbru m’ilux li mhux se joffru ...
Read More
tehran-mosque

JISFIDAW LIL TRUMP DWAR L-IRAN

Franza, il-Ġermanja u r-Renju Unit ħolqu mekkaniżmi tekniċi biex kumpaniji Ewropej jibqgħu jagħmlu l-kummerċ mal-Iran minkejja s-sanzjonijiet tal-Istati Uniti. “Dan ...
Read More
_0000__0001_office-workers

IS-SOĊJALISTI NIDEW IL-PILASTRU SOĊJALI EWROPEW

Il-kunċett tal-Pilastru Ewropew tad-drittijiet Soċjali nkiseb bl-isforzi kontinwi tas-Soċjalisti u Demokratiċi madwar l-Ewropa favur progress soċjali għall-Ewropej flimkien mal-miżuri tal-Kummissarji ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment