Matul dibattitu konġunt dwar it-tħejjija tal-Kunsill Ewropew tal-24-25 ta’ Ġunju u t-tnedija mill-ġdid tad-dikjarazzjoni ta’ Malta miftiehma fis-Summit tal-Belt Valletta f’Novembru 2015, Alfred Sant qal li ħafna għadhom jinjoraw li l-migrazzjoni irregolari hija problema tal-UE, li għandha tkun indirizzati fuq livell Ewropew.

Filwaqt li kien qed jindirizza l-użu tal-mekkaniżmu ta’ solidarjetà effettiv għall-migrazzjoni, Alfred Sant qal li l-emerġenza tal-migrazzjoni ilha għaddejja għal żmien twil wisq u li hemm bżonn ta’ riżultati tanġibbli b’mod urġenti.

“Lura fl-2015, is-summit tal-Belt Valletta dwar il-migrazzjoni ġab flimkien mexxejja Ewropej u Afrikani. Huma qablu li jindirizzaw il-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni irregolari, itejbu l-kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni legali, u jipprevjenu l-migrazzjoni irregolari. “

“Il-mexxejja wegħdu li jerfgħu responsabbiltà komuni b’mod ġust bejn il-pajjiżi ta’ oriġini, dawk ta’ transitu kif ukoll ta’ destinazzjoni. Madankollu, ħames snin wara, in-nofsinhar tal-Ewropa għadu qed jiffaċċja piż sproporzjonat permezz ta’ migrazzjoni irregolari u talbiet għal protezzjoni umanitarja”, qal Alfred Sant.

“Bħala talbiet għal ażil per capita fl-UE għall-2020, it-tliet pajjiżi ewlenin kienu Ċipru bi 838 talba, Malta b’482, u l-Greċja b’378 talba għal kull 100,000 abitant.

“Dan is-sitwazzjoni titlob deċiżjonijiet responsabbli u konkreti. L-ewwelnett, li nittrattaw mill-għeruq il-migrazzjoni irregolari. It-tieni, li naqilbu is-sistema attwali għal waħda b’struttura permanenti u proporzjonata b’allokazzjoni għal dawk li jfittxu ażil. Il-ballun jibqa’ f’saqajn il-Kunsill” qal Alfred Sant.


Solidarity on migration between Member States remains limited 

Today, solidarity on migration between Member States remains limited, and applied on an ad hoc basis, Alfred Sant has stated in the European Parliament plenary session. 

During a joint debate on the preparation of the European Council of 24-25 June and the re-launch of the Malta declaration agreed at the Valletta Summit in November 2015, Alfred Sant said many still ignore that irregular migration is an EU problem, to be tackled at an EU level.

Addressing the use of an effective solidarity mechanism for migration, Alfred Sant said the migration emergency has been on-going for too long and tangible results are urgently required.

“Back in 2015, the Valletta summit on migration brought together European and African leaders. They agreed to address the root causes of irregular migration, enhance cooperation on legal migration, and prevent irregular migration.”

“Leaders promised to shoulder a common responsibility in a fair manner between countries of origin, transit and destination. Yet, five years after, Europe’s southern front is still facing a disproportionate burden through irregular migration and requests for humanitarian protection”, Alfred Sant stated. 

“By way of asylum claims per capita in the EU for 2020, the three top countries were Cyprus with 838 claims, Malta with 482, and Greece with 378 claims per 100,000 inhabitants.

“This calls for responsible and concrete decisions. Firstly, tackle the actual root of irregular migration. Secondly, overhaul the current system towards a permanent and proportionate structure of allocation for asylum seekers. The ball remains in the Council’s court” Alfred Sant stated. 

Is-solidarjetà dwar il-migrazzjoni bejn l-Istati Membri għadha limitata 

Matul dibattitu konġunt dwar it-tħejjija tal-Kunsill Ewropew tal-24-25 ta’ Ġunju u t-tnedija mill-ġdid tad-dikjarazzjoni ta’ Malta miftiehma fis-Summit tal-Belt Valletta ...
Read More

L-ispejjeż biex ikunu konformi mar-regoli l-ġodda huma għaxar darbiet ogħla għall-intrapriżi żgħar

"Lil hinn mill-waqgħa qawwija fil-valur miżjud tagħhom, l-impjiegi pprovduti mill-intrapriżi żgħar naqsu b'aktar minn 1.4 miljun fl-aħħar sena tal-kriżi Covid-19 ...
Read More

Il-Parlament Ewropew m’għandux jindaħal fil-pjan nazzjonali tal-Istati Membri 

Filwaqt li esprima r-riżervi tiegħu dwar ir-riżoluzzjoni, Alfred Sant iddikjara li r-rwol tal-Parlament Ewropew huwa li jiskrutinizza l-prestazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ...
Read More

Alfred Sant maħtur rapporteur fuq l-Att dwar is-Servizzi Diġitali

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu l-għan li jibbenefika liċ-ċittadini billi jipprovdi aċċess aktar sigur u trasparenti għal pjattaformi online biex ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment