L-applikazzjoni tal-Għajnuna tal-Istat (State Aid Rules) tal-Unjoni Ewropea fil-politika tat-tassazzjoni tirbaħ fuq is-sovranita` li l-istati membri għad għandhom fit-tassazzjoni skont it-trattati. Dawn ir-regoli jistgħu jgħinu biex jiġġieldu l-evitar tat-taxxa, iżda trid tkun imħarsa l-flessibilita` li l-istati membri għad għandhom fit-tfassil tal-politika tat-tassazzjoni tagħhom. Huwa ta’ tħassib li l-politika tal-kompetizzjoni tal-UE tkun amministrata minn aġenzija li tiddefenixxi din il-politika, tinvestiga u tiddeċiedi l-allegati abbużi bil-poter li tiddeċiedi l-multi. Dan qalu Alfred Sant, waqt li tkellem fuq ‘Ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Unjoni għall-Kompetizzjoni’ fil-Parlament Ewropew. Dr Sant enfasizza li r-regoli tal-kompetizzjoni, speċjalment dwar l-għajnuna tal-istat, ma għandhomx ikunu applikati fuq bażi ta’ ‘one-size-fits-all’.

“Qed tikber il-ħtieġa li nagħtu importanza lil sinjali ġodda ta’ prekawzjoni. Minħabba tibdil politiku u ekonomiku kontinwu fl-Ewropa u lil hinn minnha, il-politika tal-kompetizzjoni trid tibqa’ dejjem taħt skrutinju. Jekk l-Ewropa se tkun aktar kattolika mill-Papa, qed tissogra li titlef mill-kompetittivita` tagħha fuq skala globali.” saħaq Dr Sant.

L-MEP Malti ssottometta 18-il emenda fir-Rapport dwar il-politika Ewropea tal-Kompetizzjoni.

L-emendi saru fil-kuntest li r-regoli tal-istat ikunu mfassla apposta fuq is-servizzi ta’ natura ekonomika ġenerali, li jinkludu wkoll il-konnettivita` u t-trasport fil-gżejjer tal-Unjoni Ewropea.

 

Tista’ ssegwi l-intervent ta’ Dr Sant fuq din il-ħolqa

https://www.youtube.com/watch?v=iOAzdjOk0hQ

X’SE JGĦIDU F’RUMA GĦALL-PROPOSTI TA’ VERSAILLES?

Franza, il-Ġermanja, l-Italja u Spanja qablu f’Versailles  favur livelli differenti ta’ integrazzjoni fost l-istati membri tal-UE, ftit ġranet qabel is-summit ...
Read More

IRIDU EWROPA AĦJAR

Il-pajjiżi tal-VISEGRAD - il-Polonja, l-Ungerija, ir-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja qed iwissu kontra ‘d-diżintegrazzjoni’ tal-Ewropa. Dawn qalu li kull forma ta’ ...
Read More

IL-PASSAT RIĊENTI VITALI GĦALL-FUTUR

Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista fil-Parlament Ewropew Dr Alfred Sant qal li d-deċiżjonijiet fuq il-futur tal-Ewropa għandhom ikunu msejsa fuq analiżi ...
Read More

IL-KE TANALIZZA L-ISFIDI EKONOMIĊI TAS-27 STAT MEMBRU

Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat lista tal-isfidi ekonomiċi ewlenin li qed jaffaċċjaw l-istati membri tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-Greċja. Il-Kummissjoni nnotat progress fir-riformi fis-settur ...
Read More

IS-SOVRANITA` FIT-TASSAZZJONI TRID TKUN IMĦARSA

L-applikazzjoni tal-Għajnuna tal-Istat (State Aid Rules) tal-Unjoni Ewropea fil-politika tat-tassazzjoni tirbaħ fuq is-sovranita` li l-istati membri għad għandhom fit-tassazzjoni skont ...
Read More

JINTBAGĦTU LURA PAJJIŻHOM

L-Unjoni Ewropea trid tgħaġġel il-proċess ta’ sħubija ma’ ħames pajjiżi Afrikani biex ikun implimentat il-ftehim dwar l-immigrazzjoni. Il-ftehim ġie addottat ...
Read More

SAJJIEDA MALTIN IMĦASSBA BIL-KWOTI TAL-PIXXISPAD

Is-sajjieda tradizzjonali Maltin imħassba dwar kemm jistgħu jżommu fil-wiċċ fis-sajd tal-pixxispad. F’laqgħa mal-MEP Alfred Sant, is-sajjieda qalu li fit-tqassim tal-kwota ...
Read More

AKTAR KONTROLLI MAL-FRUNTIERI

Il-Ġermanja u Franza kitbu lill-Kummissjoni Ewropea biex tissaħħaħ l-azzjoni kontra t-theddida tat-terroriżmu u ssir riforma fuq il-kodiċi tax-Schengen. L-ittra saħqet ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment