Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret il-pjan ta’ azzjoni li ppreżentat lill-President Tork Erdogan dwar l-immigrazzjoni. Dan il-pjan jinkludi sensiela ta’ inizjattivi, bl-UE tgħin lit-Turkija fl-influss ta’ immigranti permezz ta’ programmi biex jiġu rilokati n-nies f’pajjiżha stess. It-Turkija, biex tpatti għal din l-għajnuna trid tikkontrolla aħjar l-influss ta’ immigranti li jridu jidħlu fl-Ewropa u tiġġieled kontra x-xbieki kriminali li jmexxu l-kutrabandu tal-persuni.

Taħt dan il-pjan ta’ azzjoni, l-Unjoni Ewropea ħabbret li se tinforma aħjar lir-refuġjati li jinsabu fit-Turkija dwar ir-riskji involuti meta l-immigranti jaqsmu l-fruntieri tal-Ewropa b’mod illegali. Se tinfurmahom ukoll dwar il-possibilitajiet biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea b’mod legali. L-Unjoni Ewropea qed tgħid li se tappoġġja lit-Turkija biex taqbad il-kuntrabandisti tan-nies billi ssaħħaħ l-għasses fuq il-kosta tat-Turkija. Uffiċċjal tal-Frontex se jiġbor l-informazzjoni dwar ix-xbieki tat-traffikanti tan-nies. It-Turkija se tingħata għajnuna finanzjarja biex ittejjeb l-immaniġjar tal-fruntiera tagħha. Dan jinkludi titjieb tal-apparat użat biex tgħasses il-fruntieri tagħha. It-Turkija se tintensifika l-koperazzjoni tagħha mal-Frontex u mal-għassiesa tal-kosta Griega u Bulgara. Mistennija wkoll li tħaffef il-mod kif tipproċessa l-immigranti.

Fuq l-aspett umanitarju, l-UE qed tgħid li se tagħti aktar għajnuna finanzjarja lit-Turkija biex jitjiebu l-kundizzjonijiet ta’ għejxien tar-rifuġjati. It-Turkija se tiftaħ sitt ċentri tar-refuġjati, permezz ta’ kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea.

Il-Prim Ministru Islamiku-Konservattiv Tork, Ahmet Davutoglu ma tantx wera entużjażmu għal dan il-pjan ta’ azzjoni u qal li t-Turkija mhux kamp ta’ konċentrament. Davutoglu qed jirrifjuta li jilqa’ l-immigranti li l-Unjoni Ewropea ma tridx, b’mod permanenti f’pajjiżu. Davutoglu qal lil Merkel li l-Unjoni ma tistax tagħti l-flus biex l-immigranti jibqgħu t-Turkija.

Intant il-President Tork Erdogan qed jimbotta biex it-Torok jiksbu l-liberalizzazzjoni tal-visa. Erdogan jixtieq li jagħti spinta lin-negozjati biex it-Turkija ssir membru fl-Unjoni Ewropea.

Għalkemm Merkel ħasbet li kellha l-kollaborazzjoni tat-Torok, għal issa t-Turkija għadha ma aċċettatx il-kundizzjonijiet ta’ dan il-ftehim, u l-mexxejja Torok għadhom qed juru x-xettiċiżmu tagħhom fil-pubbliku.

DADAAB SOMALIA - AUGUST 7: Unidentified women and men live in the Dadaab refugee camp hundreds of thousands of Somalis wait for help because of hunger on August 7 2011 in Dadaab Somalia.

IL-PAJJIŻI AFRIKANI MA JRIDUX IMMIGRANTI F’PAJJIŻHOM

Tliet ġimgħat biss qabel il-konferenza li se ssir il-Belt Valletta dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni, diġa` qed joħorġu xi punti ta’ tilwim ...
Aqra Aktar
March 30,2015, Suruc in Turkey. Syrian people in refugee camp in Suruc. These people are refugees from Kobane and escaped because of Islamic state attack. March 30,2015, Suruc in Turkey.

IT-TURKIJA MHUX IMPRESSJONATA BIL-PROPOSTI EWROPEJ DWAR L-IMMIGRAZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret il-pjan ta’ azzjoni li ppreżentat lill-President Tork Erdogan dwar l-immigrazzjoni. Dan il-pjan jinkludi sensiela ta’ inizjattivi, bl-UE ...
Aqra Aktar
Multi-Ethnic Hands Raised With British Flag In Background

ĊITTADINI EWROPEJ IRIDU JAGĦTU PROVA LI HUMA IMMIGRANTI LEGALI

Sabiex stat membru jipproteġi l-finanzi tiegħu, qabel ma jagħti l-benefiċċji soċjali lil ċittadini li ġejjin minn stati membri oħra, jista’ ...
Aqra Aktar
European Union (flag of EU) on the map of Europe. The Map is in vintage summer style and sunny mood. The map has soft grunge and vintage atmosphere which acts as watercolor painting on old paper.

JIPPERSISTU D-DIVERĠENZI BEJN IR-REĠJUNI

Id-differenzi soċjo-ekonomiċi u demografiċi bejn in-Nord u s-Sud tal-Unjoni Ewropea għadhom b’saħħtihom. Dan ħareġ minn studju ppubblikat mill-Eurostat u li ...
Aqra Aktar
Plasterer at indoor wall renovation decoration with float and plaster

‘L-UE M’GĦANDHIEX TAPPLIKA BIL-GĦAMA REGOLI TA’ ‘ONE-SIZE FITS ALL’ FIL-QASAM TAL-KOMPETIZZJONI’

Fit-tmexxija tal-politika tal-kompetizzjoni l-Unjoni Ewropea m’għandhiex tapplika bil-għama regoli ta’ ‘one size fits all’ għax dan ikun ta’ detriment għall-pajjiżi ...
Aqra Aktar
Women Airline Passengers in an Airport

JISTGĦU JINTILFU 7 MILJUN TURIST

Proposta biex issir reviżjoni tax-xengen visa bħala miżura li tagħti spinta lis-settur turistiku ma ntlaqgħetx. Din il-proposta mhix qiegħda fuq ...
Aqra Aktar
Funny businessman isolated on white

DAWK BI DĦUL BAXX L-AKTAR LI JBATU MINN MARD IKKAWŻAT MILL-ĦXUNA

Dawk is-saffi tal-popolazzjoni li għandhom dħul baxx huma l-aktar li jbatu mill-obesita` u huma l-aktar li jsofru minn mard ikkawżat ...
Aqra Aktar
Frankfurt, Germany- July 11: Euro Sign. European Central Bank (ECB) is the central bank for the euro and administers the monetary policy of the Eurozone.July 11, 2014 in Frankfurt, Germany.

IL-BANK ĊENTRALI EWROPEW TAĦT PRESSJONI MINĦABBA L-INFLAZZJONI

F’Settembru l-Ewropa reġa’ kellha inflazzjoni negattiva ta’ -0.1%. L-inflazzjoni għal Awwissu kienet ta’ 0.1%. Jiġifieri f’Settembru fl-Unjoni Ewropea il-prezzijiet naqsu ...
Aqra Aktar
A 20 Euro cent coin, several other Euro coins and a bill.

SPANJA U L-KUMMISSJONI MA JAQBLUX DWAR ID-DEFIĊIT

Spanja ċerta li din is-sena se jkollha defiċit ta’ 4.2% fil-waqt li l-Kummissjoni temmen li Spanja se jkollha defiċit akbar ...
Aqra Aktar
classic house against German flag background

IL-ĠID TAL-FAMILJI ĠERMANIŻI

Il-ġid tal-familji Ġermaniżi qed jonqos. Minkejja li l-ekonomija Ġermaniża sejra tajjeb, jidher li l-Ġermaniżi mhux qed jibbenefikaw direttament minn dan ...
Aqra Aktar
Olive oil pouring out. Pouring olive oil. Olive oil.

TILWIM FUQ IŻ-ŻEJT TAŻ-ŻEBBUĠA

Iż-żieda fl-importazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa Tuneżin mingħajr dazju fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea se jaffettwa ħażin lis-settur Ewropew fejn il-produtturi taż-żejt taż-żebbuġa qed ...
Aqra Aktar
Screen Shot 2015-10-22 at 20.47.54

Il-GRUPP TAS-SOĊJALISTI U DEMOKRATIĊI – S&D

Il-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi huwa wieħed mill-gruppi politici fi ħdan il-Parlament Ewropew. Is-Socjalisti u Demokratici għandhom 191 membru u huwa ...
Aqra Aktar
Wineglasses with red and white wine, isolated on white

VINO VERITAS

Figuri li ppubblikat il-Kummissjoni Ewropa juru li l-ġabra tal-għeneb fl-Italja se taqbeż lil dik ta’ Franza. L-Italja se ssir l-ikbar ...
Aqra Aktar