L-Unjoni Ewropea trid tgħaġġel il-proċess ta’ sħubija ma’ ħames pajjiżi Afrikani biex ikun implimentat il-ftehim dwar l-immigrazzjoni. Il-ftehim ġie addottat f’Ġunju tas-sena l-oħra. Diġa` ġie reġistrat progress tanġibbli mal-Etjopja, man-Niġer, man-Niġerja, mal-Mali u mas-Senegal, iżda jonqos aktar sforzi għal riżultati aħjar. Minn meta ġie addottat il-qafas ta’ dan il-‘partnership’ mal-pajjiżi Afrikani, bdiet l-offensiva kontra t-traffikar tal-immigranti u għajnuna lill-immigranti. Uffiċċjali tal-immigrazzjoni tal-UE qed jintbagħtu f’dawn il-ħames pajjiżi għal dan il-għan.

Fin-Niġer, pajjiż transitorju li fih l-immigranti jaqsmu mill-Afrika għall-Ewropa, irdoppja n-numru ta’ immigranti li qed jibbenefikaw mill-appoġġ tal-UE f’ċentri apposta li issa laħaq il-15,000 ruħ. 5,000 ingħataw appoġġ biex jirritornaw lura pajjiżhom volontarjament.

B’kollox hemm €1.5 biljun għat-tħaddim ta’ dawn il-proġetti. Dawn jinkludu proġetti favur ir-riintegrazzjoni ta’ immigranti li jirritornaw f’pajjiżhom u l-ħolqien ta’ impjiegi fil-Mali u s-Senegal. Il-proġetti ntgħażlu bl-għan li jkunu ta’ għajnuna għall-integrazzjoni mill-ġdid tal-immigranti f’pajjiżhom u għal ħolqien tal-impjiegi fil-Mali u s-Senegal.

Bħalissa għaddejjin negozjati kontinwi biex jintlaħaq qbil man-Niġerja sa Ġunju tal-2017 biex jintbagħtu lura immigranti minn dan il-pajjiż. L-UE wkoll tixtieq iżżid il-koperazzjoni mal-Etjopja għar-ritorn tal-immigranti.

X’SE JGĦIDU F’RUMA GĦALL-PROPOSTI TA’ VERSAILLES?

Franza, il-Ġermanja, l-Italja u Spanja qablu f’Versailles  favur livelli differenti ta’ integrazzjoni fost l-istati membri tal-UE, ftit ġranet qabel is-summit ...
Read More

IRIDU EWROPA AĦJAR

Il-pajjiżi tal-VISEGRAD - il-Polonja, l-Ungerija, ir-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja qed iwissu kontra ‘d-diżintegrazzjoni’ tal-Ewropa. Dawn qalu li kull forma ta’ ...
Read More

IL-PASSAT RIĊENTI VITALI GĦALL-FUTUR

Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista fil-Parlament Ewropew Dr Alfred Sant qal li d-deċiżjonijiet fuq il-futur tal-Ewropa għandhom ikunu msejsa fuq analiżi ...
Read More

IL-KE TANALIZZA L-ISFIDI EKONOMIĊI TAS-27 STAT MEMBRU

Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat lista tal-isfidi ekonomiċi ewlenin li qed jaffaċċjaw l-istati membri tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-Greċja. Il-Kummissjoni nnotat progress fir-riformi fis-settur ...
Read More

IS-SOVRANITA` FIT-TASSAZZJONI TRID TKUN IMĦARSA

L-applikazzjoni tal-Għajnuna tal-Istat (State Aid Rules) tal-Unjoni Ewropea fil-politika tat-tassazzjoni tirbaħ fuq is-sovranita` li l-istati membri għad għandhom fit-tassazzjoni skont ...
Read More

JINTBAGĦTU LURA PAJJIŻHOM

L-Unjoni Ewropea trid tgħaġġel il-proċess ta’ sħubija ma’ ħames pajjiżi Afrikani biex ikun implimentat il-ftehim dwar l-immigrazzjoni. Il-ftehim ġie addottat ...
Read More

SAJJIEDA MALTIN IMĦASSBA BIL-KWOTI TAL-PIXXISPAD

Is-sajjieda tradizzjonali Maltin imħassba dwar kemm jistgħu jżommu fil-wiċċ fis-sajd tal-pixxispad. F’laqgħa mal-MEP Alfred Sant, is-sajjieda qalu li fit-tqassim tal-kwota ...
Read More

AKTAR KONTROLLI MAL-FRUNTIERI

Il-Ġermanja u Franza kitbu lill-Kummissjoni Ewropea biex tissaħħaħ l-azzjoni kontra t-theddida tat-terroriżmu u ssir riforma fuq il-kodiċi tax-Schengen. L-ittra saħqet ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment