Minkejja d-differenzi, l-Unjoni Ewropea se tibqa’ fi djalogu mar-Russja u se tibqa’ tikkoopera fejn hu possibbli għal paċi u għal għaqda bejn il-popli. “Huwa ċar li ma naqsmux l-istess pożizzjonijiet fuq kollox, imma d-djalogu ta’ bejnietna huwa kostanti u importanti,” qalet ir-Rappreżentanta Għolja tal-Affarijiet Barranin tal-UE Federica Mogherini wara laqgħa mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Russu Sergey Lavrov. “Ftehmna li nżidu l-livell ta’ skambju fuq livelli differenti dwar kwistjonijiet politiċi ewlenin fil-qasam tal-Affarijiet Barranin.”

F’din il-laqgħa ż-żewġ pajjiżi qablu dwar waqfien mill-ġlied fil-Lbiċ tas-Sirja bħala pass lejn soluzzjoni politika għal kriżi f’dan il-pajjiż. Impenjaw ruħhom ukoll biex jaħdmu għall-proċess ta’ paċi fil-Lvant Nofsani u dwar l-implimentazzjoni sħiħa tal-ftehim nukleari Iranjan.

Dwar l-Ukraina, Mogherini qalet li “Għall-Unjoni Ewropea l-implimentazzjoni sħiħa tal-ftehim ta’ Minsk hija essenzjali.” Hi qalet ukoll li kellha l-opportunita` titkellem dwar kwistjonijiet relatati mas-soċjeta` ċivili u mad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja.

OPRI TAL-ARTI JIFFINANZJAW IT-TERRORIŻMU

Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi regoli ġodda biex titwaqqaf l-importazzjoni illegali u t-traffikar ta’ oġġetti kulturali minn barra l-UE, li sikwit ...
Read More

L-IMF OTTIMISTA DWAR IT-TKABBIR FIŻ-ŻONA EWRO

Il-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) huwa ottimist dwar it-tkabbir taż-Żona Ewro għas-sena 2017 u qed tbassar tkabbir ta’ 1.9% tal-Prodott Gross ...
Read More

WARA SETTEMBRU JIBDEW ID-DISKUSSJONIJIET DWAR MINISTRU TAL-FINANZI EWROPEW

Waqt laqgħa bejn il-Kunsill tal-Ministri Franċiżi u Ġermaniżi, il-Kanċilliera Angela Merkel qalet li lesta tiddiskuti il-futur tal-Għaqda Ekonomika u Monetarja ...
Read More

TRUMP IRID JINTAXXA L-AZZAR EWROPEW

Il-President tal-Istati Uniti Donald Trump wissa li se jintaxxa l-azzar li dieħel f’pajjiżu mill-Unjoni Ewropea u akkuża l-Unjoni li hija ...
Read More

IR-RENJU UNIT IRID ISAĦĦAĦ IL-KUMMERĊ MAL-ISTATI UNITI WARA L-BREXIT

Is-Segretarju tal-Istat Britanniku għal kummerċ internazzjonali Liam Fox bħalissa għaddej f’taħdidiet mar-Rappreżentant tal-Kummerċ tal-Istati Uniti Robert Lighthizer f’Washington dwar ftehim ...
Read More

JINTENSIFIKA D-DJALOGU MAR-RUSSJA, MINKEJJA D-DIFFERENZI

Minkejja d-differenzi, l-Unjoni Ewropea se tibqa’ fi djalogu mar-Russja u se tibqa’ tikkoopera fejn hu possibbli għal paċi u għal ...
Read More

IL-GREĊJA SSAĦĦAĦ IL-FINANZI PUBBLIĊI

Il-Kummissjoni Ewropea rrakkomandat lil Kunsill biex tagħlaq il-Proċeduri ta’ Defiċit Eċċessiv għal Greċja. Dan wara l-isforzi tal-aħħar snin biex il-Greċja ...
Read More

EMENDI TA’ ALFRED SANT DWAR ‘COVERED BONDS’ APPROVATI FIL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament Ewropew approva riżoluzzjoni emendata minn Alfred Sant, Shadow Rapporteur f’isem S&D fuq ‘Covered Bonds’ li tressqet bħala preparazzjoni għall-miżura ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment