Bit-tama li fil-25 ta’ Marzu f’Ruma jkun hemm qbil mis-27 stat membru tal-UE qed jiġi emendat id-dokument finali dwar il-politika tal-Unjoni Ewropea. L-emendi saru wara protesti mill-pajjiżi Baltiċi u dawk tal-Lvant tal-Ewropa li ddeskrivew proposti ta’ Merkel u Hollande bħala ‘Ewropa tal-Ewwel u tat-Tieni Diviżjoni’.

Issa qed jintqal li s-summit ta’ Ruma mhux se jqanqal tibdil fl-Unjoni Ewropea. L-istedina se tkun tindika li kollox jibqa’ miexi kif inhu, mingħajr tibdil fit-trattati. Ġimgħa ilu fis-summit Ewropew informali, uħud mill-pajjiżi esprimew it-tħassib tagħhom dwar il-proposta ta’ pajjiżi li jkunu magħqudin u oħrajn inqas magħqudin mal-Unjoni. It-tħassib kien li dawk li jkunu inqas magħqudin mal-Unjoni jitħallew lura u jkun hemm żewġ kategoriji ta’ stati membri fl-UE.

Il-kliem miktub issa fl-abbozz jisħaq li l-pajjiżi se jaġixxu flimkien kull fejn ikun possibbli, b’ritmi differenti fejn hu meħtieġ, kif sar fil-passat u fil-qafas tat-trattati. Id-dokument jgħid li l-Unjoni Ewropea hija magħquda u li se jkun hemm aktar Ewropa f’oqsma ta’ importanza kbira, u inqas Ewropa f’oqsma oħra fejn l-istati jkollhom aktar sovranita`. Jisħaq ukoll li l-impenn lejn il-politika soċjali se jagħti piż lid-diversita` tas-sistemi nazzjonali tal-istati membri.

Prijorita` se tingħata lis-sigurta`, l-immigrazzjoni, it-tkabbir ekonomiku, l-Ewropa soċjali u Ewropa b’saħħitha fid-dinja.

KOMPROMESSI BIEX JAQBLU F’RUMA

Bit-tama li fil-25 ta’ Marzu f’Ruma jkun hemm qbil mis-27 stat membru tal-UE qed jiġi emendat id-dokument finali dwar il-politika tal-Unjoni ...
Read More

IR-RETTORIKA TA’ 30 SENA ILU M’GĦADHIEX TGĦODD GĦAL-LUM

L-Unjoni Ewropea trid tagħmel sforz politiku kbir ta’ konsolidament u telimina l-iżbilanċi reġjonali u nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. B’dan il-mod biss ...
Read More

FAVUR AKTAR ĦIDMA MAL-LIBJA

L-istati membri tal-UE ġeddew il-wiegħda tagħhom li jimplimentaw id-deċiżjonijiet li ntlaħqu f’Malta biex tissokta l-ħidma li twaqqaf l-immigranti milli jitilqu ...
Read More

IR-RADIKALIŻMU ‘ONLINE’ JONQOS B’90%

Kontenut radikali online naqas drastikament, kważi b’90%, wara interventi mill-Europol biex il-ġganti tal-Internet jiġġieldu ir-radikaliżmu.  Il-Kummissjoni Ewropea qalet li minkejja ...
Read More

MILJUN TALBA GĦALL-AŻIL FL-2016

Is-sena l-oħra 1.2 miljun ruħ applikaw għall-ażil f’pajjiżi tal-UE. Immigranti mis-Sirja, l-Afganistan u l-Iraq applikaw għall-protezzjoni internazzjonali. 6 minn kull ...
Read More

KONTRA L-POLITIKA EWROPEA TA’ DIFIŻA U SIGURTA`

Alfred Sant qal li Malta hija pajjiż newtrali u mhux se jaqbel li tieħu sehem fil-politika Ewropea ta’ difiża u ...
Read More

ENERĠIJA NADIFA GĦALL-ĠŻEJJER TAL-UE

Il-Kummissjoni Ewropea approvat pjan preparatorju biex gżejjer fi stati membri tal-Unjoni Ewropea  jagħmlu l-bidla lejn il-ħolqien ta’ enerġija nadifa u ...
Read More

DAWK LI JRABBU L-FNIEK SE JINTLAQTU ĦAŻIN

Liġi Ewropea proposta dwar it-trobbija tal-fniek tmur kontra l-interessi tal-operaturi tat-trobbija tal-fniek fl-istati membri żgħar tal-UE li diġa` għandhom kompetizzjoni ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment