Arranġament bħal dan ma jkunx iqis id-differenzi bejn l-Istati Membri u s-sistemi ta’ taxxi tagħhom.

Fi stqarrija lis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew, Alfred Sant esprima wkoll nuqqas ta’ qbil mat-tattika li qed tintuża bħalissa biex jintużaw miżuri li għandhom ikunu maħsuba biex isostnu kompetizzjoni ġusta tat-taxxa fost ekonomiji miftuħa u attraenti, bħala spinta għall-armonizzazzjoni tat-tassazzjoni diretta. madwar l-Ewropa.

Alfred Sant irrikonoxxa li t-trasparenza fit-taxxa u l-kooperazzjoni mill-qrib tal-awtoritajiet tat-taxxa fl-UE jiżguraw li l-libertà li tinvesti u li topera lil hinn mill-fruntieri nazzjonali ssir b’mod ġust. Huwa żied jgħid li l-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet tat-taxxa tassew uriet li hija metodu adegwat biex taqbad u tipprevjeni l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa.

Il-proposta tibni fuq kompromess riċenti milħuq mill-Istati Membri tal-UE biex jestendu r-regoli tat-trasparenza tat-taxxa tal-UE għal pjattaformi diġitali li jiżguraw li awtomatikament jiskambjaw informazzjoni dwar id-dħul iġġenerat mill-bejjiegħa fuq pjattaformi diġitali, kemm jekk il-pjattaforma tinsab fl-UE kif ukoll jekk le.

Alfred Sant qal li jilqa’ b’mod pożittiv it-titjib fid-direttiva, speċjalment meta, bħal fir-reviżjoni preżenti, l-għan ewlieni huwa li tikkonforma mal-ħtiġijiet ta’ ekonomija dejjem aktar diġitalizzata.

“Il-pjattaformi diġitali għandhom jirrappurtaw lill-bejjiegħa u d-dħul li jiksbu bl-użu tal-pjattaforma tagħhom”, qal Alfred Sant lill-Parlament Ewropew.


Against a EU harmonised system of tax penalties

Alfred Sant has voted in favour of a proposal amending an EU Directive on administrative cooperation in the field of taxation but has expressed strong disagreement with a provision for a harmonised system of tax penalties across the EU.

Such an arrangement would not take into consideration differences between Member States and their taxation systems.

In a statement to the plenary session of the European Parliament, Alfred Sant also voiced disagreement with the tactic currently being deployed to use measures that should be meant to sustain fair tax competition among open and attractive economies, as a boost for the harmonization of direct taxation across Europe.

Alfred Sant acknowledged that tax transparency and close cooperation of tax authorities in the EU ensure that the freedom to invest and to operate across borders is done in a fair way. He added that cooperation among tax authorities has indeed proven to be an adequate method to detect and prevent tax fraud and evasion.

The proposal builds on a recent compromise reached by Member States of the EU to extend EU tax transparency rules to digital platforms ensuring that they automatically exchange information on the revenues generated by sellers on digital platforms, whether the platform is located in the EU or not.

Alfred Sant said improvements to the directive are welcome, especially when, as in the present revision, the main aim is to conform to the requirements of an increasingly digitised economy.

“Digital platforms should be reporting sellers and the income they derive using their platform”, Alfred Sant told the European Parliament.

Alfred Sant jappella għal aktar għajnuna mill-istat biex ittaffi l-impatt ekonomiku tal-Covid-19

Fi stqarrija lis-sessjoni plenarja, il-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew qal li meta tiddiskuti l-pandemija Covid-19, l-ewwel ħsibijiet dejjem imorru fil-vittmi ...
Read More

L-ebda post għal intervent politiku fil-proċess ġudizzjarju ta’ Caruana Galizia

"Issa li qed nipproċedu, m'għandux ikun hemm post għal intervent politiku fil-proċess ġudizzjarju - dan id-dibattitu qed jidħol b'mod ċar ...
Read More

Kontra sistema armonizzata tal-UE dwar penali tat-taxxa

Arranġament bħal dan ma jkunx iqis id-differenzi bejn l-Istati Membri u s-sistemi ta’ taxxi tagħhom. Fi stqarrija lis-sessjoni plenarja tal-Parlament ...
Read More

Alfred Sant jappella għal investiment strateġiku fis-settur tas-saħħa

Fi stqarrija lill-plenarja tal-Parlament Ewropew, Alfred Sant qal li vvota favur il-programm InvestEU għaliex, permezz tal-implimentazzjoni tiegħu, l-ekonomija tal-UE se ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment