Negozjaturi tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ewropa qablu li jsiru kontrolli fuq kull vjaġġatur, anki ċittadini Ewropej, li joħorġu jew jerġgħu jidħlu mill-ġdid fiż-żona tal-Unjoni Ewropea. Il-leġiżlaturi Ewropej irriformaw il-kodiċi tax-Schengen wara li l-Ministri tal-Intern tal-pajjiżi Ewropej qablu dwar dan fid-dawl tal-attakki terroristiċi ta’ Novembru 2015.

Dan il-ftehim ifisser li kull ċittadin, Ewropew jew mhux, li jidħol jew iħalli l-Unjoni Ewropea jkun suġġett għal investigazzjoni. Jistgħu jsiru tfittxijiet u kontrolli mad-‘data bases’  bħal pereżempju dik tal-Interpol u ‘data bases’ oħra Ewropej jew Nazzjonali.

Il-kontrolli se jkunu obbligatorji fuq kull fruntiera imma r-regoli għall-ajruporti se jkunu flessibbli bl-għan li ma jinħoloqx dewmien żejjed għall-passiġġieri. L-ajruporti jistgħu japplikaw derogi għal perijodu transitorju ta’ bejn sitt xhur u tmintax-il xahar sakemm l-awtoritajiet nazzjonali jadattaw l-infrastruttura għall-ispezzjonijiet.

Stati membri li jixtiequ aktar flessibilita` fil-kontrolli tal-ajruporti tagħhom iridu juru li dan mhux se jwassal biex il-pubbliku jkun f’riskju.

Issa jmiss li l-Parlament u l-Kunsill tal-Ewropa jirratifikaw ir-regoli l-ġodda biex ikunu implimentati malajr kemm jista’ jkun.

 

X’SE ĠĠIB MAGĦHA S-SENA 2017?

Is-sena 2017 se tkun determinanti fuq bosta fronti fil-qasam politiku u fit-tmexxija tal-UE. Uħud mill-isfidi għas-sena l-ġdida huma prevedibbli bħal ...
Read More

PAJJIŻI EWROPEJ FOST L-AQWA ‘TAX HAVENS’ TAD-DINJA

Il-Lussemburgu, l-Irlanda, il-Belġju u Ċipru huma fost l-aqwa tax havens fid-dinja. Fl-ewwel postijiet għall-aqwa tliet tax havens tad-dinja insibu Bermuda, ...
Read More

SE NIBQGĦU NIDDEFENDU L-INTERESSI NAZZJONALI

Alfred Sant, Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew qal li s-sena d-dieħla l-Ewroparlamentari Laburisti se jibqgħu jħarsu l-interessi ta’ Malta u ...
Read More

2,500 EWROPEW FIS-SIRJA U FL-IRAQ

Madwar 2,500 ċittadin Ewropew qegħdin is-Sirja u l-Iraq. In-numru ta’ ċittadini Ewropej f’dawn il-pajjiżi naqas hekk kif bejn 15% u ...
Read More

KONTROLLI FUQ IVVJAĠĠAR FL-UE

Negozjaturi tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ewropa qablu li jsiru kontrolli fuq kull vjaġġatur, anki ċittadini Ewropej, li joħorġu jew jerġgħu ...
Read More

JONQSU L-IMMIGRANTI MILL-BAĦAR EĠEW

Il-Kummissjoni Ewropea kellha reazzjonijiet pożittivi għall-implimentazzjoni  tal-ftehim bejn l-UE u t-Turkija u innotat progress dwar l-imigrazzjoni. In-numru ta’ immigranti li ...
Read More

L-UE TRID TKUN QRIB IĊ-ĊITTADINI

L-Unjoni Ewropea trid issib soluzzjonijiet ekonomiċi li jolqtu l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini. Il-qafas ekonomiku tar-regoli u politika tal-Unjoni Ewropea huma wisq kumplessi ...
Read More

BALLU RJALI FI VJENNA

Vjenna se tkun l-isbaħ belt Ewropea biex tiċċelebra l-Ewwel tas-Sena fid-dinja tal-aristokrazija. Dik li mitt sena ilu kienet iċ-ċentru tal-Imperu ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment