L-Unjoni Ekonomika u Monetarja (EMU) tinvolvi l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u fiskali, politika monetarja komuni, u munita komuni, l-ewro.

Fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja m’hemm l-ebda istituzzjoni waħdanija responsabbli għall-politika ekonomika. Minflok, ir-responsabbiltà hija maqsuma bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE. Il-parteċipanti ewlenin fl-EMU huma:

  • Il-Kunsill Ewropew – jistabilixxi l-orjentazzjonijiet politiċi ewlenin.
  • Il-Kunsill tal-UE (il-‘Kunsill’) – jikkoordina t-tfassil tal-politika ekonomika tal-UE u jiddeċiedi jekk Stat Membru jistax jadotta l-ewro.
  • L-‘Eurogroup’ – jara liema triq hija ta’ interess komuni għall-Istati Membri taż-żona tal-ewro.
  • L-Istati Membri – ifasslu l-baġits nazzjonali tagħhom fil-limiti miftiehma għad-defiċit u għad-dejn, u jiddeterminaw l-politika strutturali tagħhom li tinvolvi x-xogħol, il-pensjonijiet u s-swieq kapitali.
  • Il-Kummissjoni Ewropea – timmoniterja r-rendiment u l-konformità
  • Il-Bank Ċentrali Ewropew (ECB) – jistabilixxi l-politika monetarja, bl-istabbiltà tal-prezzijiet bħala l-għan primarju.
  • Il-Parlament Ewropew – ifassal il-leġiżlazzjonijiet flimkien mal-Kunsill, u jagħrbel il-governanza ekonomika b’mod demokratiku permezz ta’ Djalogu Ekonomiku ġdid.

CYPRUS AIRWAYS UĠIGĦ TA’ RAS GĦALL‑KUMMISSJONI EWROPEA

L-għeluq ta’ Cyprus Airways u d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li l-għajnuna tal-istat li ngħatat kienet ‘illegali’ tibqa’ uġigħ ta’ ras għal Brussell, ...
Read More

TIGGRAVA L‑KRIŻI TAL‑IMMIGRAZZJONI FIL‑MEDITERRAN U FIL‑BALKANI

Il-Kummissjoni Ewropea għadha tittama li aktar tard din is-sena l-istati membri jaqblu mal-proposti tagħha biex ikun hemm mekkaniżmu permanenti għall-qsim ...
Read More

IR‑RIŻENJA TA’ TSIPRAS MA TTIĦDITX B’SORPRIŻA

Il-Kummissjoni Ewropea qalet li r-riżenja tal-Prim Ministru Grieg Alexis Tsipras ma kinitx sorpriża. Elezzjoni ġenerali bikrija mistennija ssir fil-Greċja fl-20 ...
Read More

‘M’HEMMX UNJONI EWROPEA, BLA RENJU UNIT’

‘Mingħajr ir-Renju Unit m’hemmx Unjoni Ewropea’ qal il-Ministru tal-Finanzi Finlandiż Alexander Stubb. Stubb qal dan lill-Ministru Ingliż George Osborne waqt ...
Read More

L‑UNGERIJA TIPPROVA TEVADI T‑TRATTAT TA’ DUBLIN

Il-gvern Ungeriż qed jibni ħajt fil-fruntiera mas-Serbja biex iwaqqaf in-numru dejjem jikber ta’ immigranti li qed jaqsmu l-Ungerija. Il-ħajt se ...
Read More

F’LULJU BAQGĦET STABBLI R‑RATA TA’ INFLAZZJONI FIŻ‑ŻONA EWRO ‑ B’0.2%

L-inflazzjoni fiż-żona tal-ewro u fl-Unjoni Ewropea bejn Ġunju u Lulju baqgħet stabbli. Skont il-Eurostat, f’Lulju l-inflazzjoni fiż-żona ewro baqgħet 0.2% ...
Read More

MA JISTGĦUX JISTADU GĦAT‑TONN

Il-Kummissjoni Ewropea nhar it-tnejn 24 ta’ Awwissu addottat regola li tipprojbixxi bastimenti tas-sajd ‘purse seiners’ li jtajru l-bandiera jew huma ...
Read More

STRESS TESTS GĦALL‑BANEK EWROPEJ

Bejn 50 u 60 bank fiż-żona ewro se jsirulhom ‘stress tests’ fl-2016. L-istress tests se jsiru mill-Awtorita` tal-Bankiera Ewropej bil-kollaborazzjoni tal-Bank Ċentrali ...
Read More

L‑UNJONI EKONOMIKA U MONETARJA (EMU)

L-Unjoni Ekonomika u Monetarja (EMU) tinvolvi l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u fiskali, politika monetarja komuni, u munita komuni, l-ewro. Fl-Unjoni Ekonomika ...
Read More

JHEDDU LI JWAQQFU S-SUSSIDJU LILL-EURONEWS

Wara li l-biljunarju Eġizzjan Naguib Sawiris xtara l-parti l-kbira tal-ishma tal-Euronews u qed iwiegħed stabilita` finanzjarja, politiċi kemm tax-xellug u ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment