Il-Kummissjoni Ewropea u l-istati membri mexjin lejn sanzjonijiet simboliċi kontra Spanja u l-Portugall wara li ripetittivament kellhom defiċit eċċessiv fil-baġits tagħhom filwaqt li l-kummissarji rrakkommandaw li dawn is-sanzjonijiet ikunu kkanċellati.

Il-Kummissarju tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji Pierre Moscovici qal li l-Kummissjoni kellha tliet għażliet – (1) li timponi multa massima ta’ 0.2% tal-PGD (ekwivalenti għal €2 biljun għal Spanja u kważi €200 miljun għal Portugall), (2) tnaqqas il-multa wara analiżi tal-ħidma li wettqu ż-żewġ pajjiżi biex inaqqsu d-defiċit tagħhom, (3) tħassar il-multa. Kif inhuma l-affarijiet Moscovici qal li t-tielet għażla hija l-aħjar waħda.

Din il-pożizzjoni turi li r-regoli tal-baġits se jsiru flessibbli, kif talbu ż-żewġ pajjiżi. Il-Portugall teħtieġ li tnaqqas id-defiċit eċċessiv sal-aħħar ta’ din is-sena filwaqt li l-Kummissjoni tat perjodu ta’ grazzja lil Spanja biex b’hekk tirranġa s-sitwazzjoni sal-aħħar tal-2018.

Moscovici qal li, ‘hemm bażi legali biex jitwettqu s-sanzjonijiet imma d-deċiżjoni li ttieħdet hija għall-aħjar interess ekonomiku u politiku.’ Hu saħaq li d-defiċits tal-pajjiżi naqas minn medja ta’ 6% għal medja ta’ 2% mingħajr ħtieġa ta’ sanzjonijiet.

Moscovici u l-kollega tiegħu responsabbli għall-Ewro Valdis Dombrovskis fissru li din hija l-aħjar deċiżjoni fid-dawl tas-sitwazzjoni soċjo-ekonomika tal-pajjiżi li ntlaqtu ħafna mill-kriżi finanzjarja. Id-deċiżjoni ttieħdet fid-dell tad-dwejjaq li ċ-ċittadini qed iħossu għall-proġett Ewropew wara r-referendum tar-Renju Unit. Is-sitwazzjoni politika ta’ Spanja wkoll hija waħda diffiċli hekk kif il-pajjiż għadu qed jipprova jifforma maġġoranza parlamentari wara t-tieni elezzjoni tal-pajjiż.

IS-SUD JIPPROVA JINGĦAQAD

Il-Prim Ministru Griek Alexis Tsipras stieden lil mexxejja ta’ Franza, Italja, Spanja, Portugall, Ċipru u Malta għal konferenza bl-għan li ...
Read More

IT-TENSJONI TORKA TINFIREX FIL-ĠERMANJA

It-tensjoni li ħakmet lit-Turkija wara l-attentat tal-kolp ta’ stat kontra Erdogan qed tinfirex fil-Ġermanja fejn Erdogan igawdi appoġġ kbir fost ...
Read More

IĦEJJI L-KARTI TAD-DIVORZJU GĦAR-RENJU UNIT

Il-Franċiż Michel Barnier, li serva bħala Kummissarju tas-suq ħieles u s-servizzi finanzjarji bejn l-2010 u l-2014, ingħata l-kariga ta’ ‘negozjatur ...
Read More

L-AKBAR ŻEWĠ SFIDI: IMMIGRAZZJONI U TERRORIŻMU

L-Immigrazzjoni u t-terroriżmu huma l-akbar żewġ sfidi fil-pajjiżi tal-UE. Skont servej tal-Eurobarometer, l-Ewropej iħossu li l-immigrazzjoni (48%, -10% anqas mis-servej ...
Read More

140 SENA BIEX JIPPROĊESSAW L-IMMIGRANTI

Ir-reġistrazzjoni ta’ aktar minn 3 miljun immigrant Ewropew li diġa` qed jgħixu fir-Renju Unit se tkun biċċa xogħol amministrattiva kbira ...
Read More

TAL-VISEGRAD IRIDU AKTAR SOVRANITA`

Il-grupp tal-Visegrad, li jikkonsisti mir-Repubblika Ċeka, Ungerija, Polonja u Slovakkja ftiehmu li jimbottaw l-argument favur aktar sovranita` għall-pajjiżi membri fl-Unjoni ...
Read More

L-EBDA MULTI GĦAL SPANJA U L-PORTUGALL

Il-Kummissjoni Ewropea u l-istati membri mexjin lejn sanzjonijiet simboliċi kontra Spanja u l-Portugall wara li ripetittivament kellhom defiċit eċċessiv fil-baġits ...
Read More

RIVEDUTA L-ORDNI TAL-PRESIDENZI

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea rreveda l-ordni tal-presidenzi tal-pajjiżi membri. Il-lista tibqa’ sejra sas-sena 2030. Wara li r-Renju Unit, minn jeddu, ċaħad ...
Read More

DAQQA TA’ ĦARTA GĦAS-SENTIMENT EKONOMIKU

F’Lulju s-sentiment ekonomiku pożittiv fir-Renju Unit naqas b’-4.4 punti wara l-vot favur il-Brexit. Dan ħareġ minn ċifri ppubblikati mill-Kummissjoni Ewropea ...
Read More

FATATI FL-INGILTERRA

Skulturi ta’ fatati li jidhru qed jiżfnu jew jitqabdu kontra r-riħ fil-ġnien sabiħ ta’ Staffordshire fl-Ingilterra qed jiġbdu l-attenzjoni ta’ ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment