“Issa li qed nipproċedu, m’għandux ikun hemm post għal intervent politiku fil-proċess ġudizzjarju – dan id-dibattitu qed jidħol b’mod ċar fil-proċedura ġudizzjarja li mxiet bil-mod iżda għamlet progress spettakolari”.

“Ma jġib l-ebda valur miżjud għas-saltna tad-dritt u l-proċess tal-ġustizzja. Din il-Kamra żammet lura milli tiddiskuti l-każ Sarkozy jew il-każ Barelas-Gurtel fi Spanja – hemm żewġ miżuri li qed jiġu applikati ”, qal Alfred Sant lill-Parlament Ewropew.

Is-sitt Membri Parlamentari ta’ Malta pparteċipaw f’dibattitu plenarju dwar l-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia u s-saltna tad-dritt f’Malta.

Fl-intervent tiegħu, Alfred Sant innota wkoll li l-amministrazzjoni ta’ Robert Abela f’Malta tat assigurazzjonijiet dwar is-saltna tad-dritt aktar minn biżżejjed, u se tkompli twettaq il-wegħdiet tagħha. Qed iwettaq ukoll riformi istituzzjonali li jirrispondu għal dak li talbu l-Kunsill tal-Ewropa u l-istituzzjonijiet tal-UE.

Id-dibattitu ġie introdott u konkluż mill-Kummissarja Ewropea Vera Jourova, li rrikonoxxiet ir-rispons pożittiv ta’ Malta fil-bidu ta’ riformi ġudizzjarji u legali importanti.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni hija mistennija għall-plenarja ta’ April dwar l-istess suġġett.


No place for political intervention in the Caruana Galizia judicial process

Alfred Sant urged the European Parliament to consider its role at a delicate time when criminals were being prosecuted on the Daphne Caruana Galizia assassination. 

“Now that we are prosecuting, there should be no place for political intervention in the judicial process – this debate is quite clearly intruding in the judicial procedure that has made slow but spectacular process”.

“It brings no value added to the rule of law and justice process. This House has kept back from discussing the Sarkozy case or Barelas-Gurtel case in Spain – there are two weights and measures being applied”, Alfred Sant told the European Parliament.

Malta’s six Members of the European Parliament participated in a plenary debate on the assassination of Daphne Caruana Galizia and the rule of law in Malta.

In his intervention, Alfred Sant also noted that the Robert Abela administration in Malta has given more than enough assurances about the rule of law, and it will continue to deliver on its promises. It has also been carrying out institutional reforms that respond to what the Council of Europe and EU institutions have called for.

The debate was introduced and concluded by European Commissioner Vera Jourova, who acknowledged Malta’s positive response in kickstarting important judicial and legal reforms.

A motion for resolution is expected at the April plenary on the same topic.

Alfred Sant jappella għal aktar għajnuna mill-istat biex ittaffi l-impatt ekonomiku tal-Covid-19

Fi stqarrija lis-sessjoni plenarja, il-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew qal li meta tiddiskuti l-pandemija Covid-19, l-ewwel ħsibijiet dejjem imorru fil-vittmi ...
Read More

L-ebda post għal intervent politiku fil-proċess ġudizzjarju ta’ Caruana Galizia

"Issa li qed nipproċedu, m'għandux ikun hemm post għal intervent politiku fil-proċess ġudizzjarju - dan id-dibattitu qed jidħol b'mod ċar ...
Read More

Kontra sistema armonizzata tal-UE dwar penali tat-taxxa

Arranġament bħal dan ma jkunx iqis id-differenzi bejn l-Istati Membri u s-sistemi ta’ taxxi tagħhom. Fi stqarrija lis-sessjoni plenarja tal-Parlament ...
Read More

Alfred Sant jappella għal investiment strateġiku fis-settur tas-saħħa

Fi stqarrija lill-plenarja tal-Parlament Ewropew, Alfred Sant qal li vvota favur il-programm InvestEU għaliex, permezz tal-implimentazzjoni tiegħu, l-ekonomija tal-UE se ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment