Il-proġett Ewropew għandu jiffoka fuq il-mudell soċjali tiegħu, imma qabelxejn għandu jindirizza d-diskrepanzi u l-kontradizzjonijiet li nħolqu bit-tkabbir tal-Unjoni Ewropea matul dawn l-aħħar għoxrin sena. Dan qalu Alfred Sant waqt li indirizza konferenza dwar il-Pilastri tad-Drittijiet Soċjali tal-UE organizzata mill-UHM.

“Mixja lejn aktar proġetti u integrazzjoni għal għaqda ekonomika u monetarja, kif ħafna qed jissuġġerixxu, mingħajr ebda każ tad-diviżjoni soċjali li għadha qed tikber, se tkun kontroproduttiva. Aġir bħal dan ikompli jżid id-diskrepanzi bejn il-fatti soċjali fil-ħajja ta’ kuljum fl-Ewropa, u l-linji gwida kif miktuba fid-dokument dwar il-pilastru soċjali ffirmat fl-Isvezja – anki jekk id-dokument sempliċiment jirriċikla kliem l-‘acquis’ soċjali tal-UE. Id-diskrepanzi joħorġu aktar ovvji f’dak li għandu x’jaqsam mar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq id-drittijiet soċjali.”

Alfred Sant qal li d-diverġenzi bejn in-Nord u s-Sud, il-Punent u l-Lvant tal-Ewropa, iridu jiġu kkontrollati permezz ta’ programm politiku li ma jserraħx biss fuq il-mekkaniżmi tas-suq ħieles. L-istess jgħodd għad-diverġenzi soċjali fi ħdan l-istati membri, bejn popli li jgawdu l-benefiċċji ta’ impjieg imħallas tajjeb, u dawk li jaħdmu għal ħafna anqas paga u/jew ikollhom jaċċettaw kondizzjonijiet ta’ prekarjat.

L-EWWEL JIĠBRU L-FATTI, IMBAGĦAD JIKKONKLUDU

Illum tasal Malta delegazzjoni tal-Parlament Ewropew biex tinvestiga s-sitwazzjoni dwar l-istat tad-dritt f’pajjiżna. Din iż-żjara qed issir fuq proposta tal-Gvern ...
Read More

L-ISTESS ŻARBUN MA JIĠIX SEW LILL-BANEK IŻ-ŻGĦAR

Alfred Sant qal lill-Kummissjoni Ewropea li l-metodu ta’ one size fits all qed iħalli impatt negattiv fuq il-banek iż-żgħar u talabha tirrevedi ...
Read More

JITLEF IL-PAĊENZJA DWAR FRODI TAT-TAXXA

Il-Kummissarju Ewropew għat-Tassazzjoni, Pierre Moscovici, ma jridx jitlef aktar ħin biex tissolva l-problema tal-frodi fit-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa.  B’mod partikolari ...
Read More

ĠUDIZZJU DWAR IŻ-ŻONA EWRO  

Il-Kummissjoni Ewropea esprimiet l-opinjoni tagħha dwar il-baġits tat-tmintax-il pajjiż taż-żona ewro, bl-eċċezzjoni tal-Greċja. Il-Kummissjoni hija mħassba dwar il-baġit ta’ Franza ...
Read More

L-EWROPA TRID TINDIRIZZA D-DISKREPANZI FI ĦDANHA

Il-proġett Ewropew għandu jiffoka fuq il-mudell soċjali tiegħu, imma qabelxejn għandu jindirizza d-diskrepanzi u l-kontradizzjonijiet li nħolqu bit-tkabbir tal-Unjoni Ewropea ...
Read More

SPANJA FAVUR ĦABS GĦALL-POLITIĊI KATALANI

Il-Gvern Spanjol qal lil Donald Tusk u lil Jean-Claude Juncker li r-referendum Katalan ma rrispettax il-Kostituzzjoni Spanjola u għadda biss ...
Read More

JARA LIL MOSKA FIL-POLONJA

Il-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea Donald Tusk akkuża lil Gvern Pollakk li qed imexxi bi stil politiku li jfakkru fil-Kremlin. Tusk ...
Read More

XEJN ĠDID DWAR IL-LVANT TAL-EWROPA

Waqt is-summit fuq il-Partnership bejn il-pajjiżi tal-Lvant - Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova u Ukraina - u l-mexxejja tal-pajjiżi tal-UE ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment