L-Istati Membri wiegħdu ħafna biex jilqgħu għall-kriżi tal-immigrazzjoni, issa qed jiġu mitluba biex iwettquhom fil-prattika jekk ma jridux li s-sitwazzjoni tagħhom u r-relazzjonijiet ma’ pajjiżi oħra jmorru għall-agħar. Dan kien il-messaġġ tal-President tal-Kummissjoni Jean Claude Juncker u tal-Kanċilliera Ġermaniża Angela Merkel. Juncker, fost oħrajn, kien qed jirreferi għal wegħda tal-istati membri u anki ta’ stati mhux membri tal-UE, li joħolqu 100,000 post għar-rifuġjati fiż-żona tal-Balkani. Kif ukoll għal fatt li ftit ikkommettew flejjes għal dan il-għan u l-limitu tal-baġit ewropew se jipprovdi €10 biljun għall-perijodu 2015 u 2016. Juncker semma kif il-pajjiżi Ewropej għadhom ma rrispondewx għat-talbiet tal-aġenziji ewropej Frontex u EASO li jeħtieġu aktar nies mill-istati membri biex jgħinuhom jirreġistraw u jidentifikaw l-immigranti li qed jaslu mill-fruntieri esterni tal-UE. Il-President tal-Kummissjoni kkritika d-dewmien biex l-istati membri jirrilokaw 160,000 rifuġjat.

L-istati membri għadhom ma tawx widen lil appell tal-Frontex li għandha bżonn 775 gwardji tal-kosta addizzjonali. Sa issa ftit stati membri biss wiegħdu li se jibagħtu xi uffiċċjali minn tagħhom li b’kollox ilaħħqu għal 326 uffiċċjal. L-istati qed ikaxkru sieqhom tant li s’issa disa’ stati membri biss qalu li se jieħdu 700 rifuġjat (minn 160,000)

Dwar is-sitwazzjoni fil-Balkani, il-Kummissjoni Ewropea qed tilmenta li kellha torganizza konferenza żgħira biex il-kapijiet tal-istat ta’ dawn l-inħawi jiltaqgħu u jitkellmu. Dan għaliex żdiedu t-tensjonijiet bejn l-Islovenja, il-Kroazja u l-Ungerija, imma anke mal-Ġermanja u l-Awstrija minħabba l-eluf ta’ immigranti li daħlu fi ftit jiem biss. Fil-laqgħa wkoll kien hemm mumenti ta’ tensjoni.

Il-Kunsill Ewropew qal li s-sitwazzjoni hija diffiċli speċjalment għall-għaqda tal-Ewropa u taż-żona xengen.

Fil-laqgħa li kellhom il-pajjiżi tal-Balkani – 11-il stat membru (Awstrija, Ġermanja, Bulgarija, Greċja, Ungerija, Slovenja, Kroazja u Rumanija) flimkien ma’ stati mhux membri (Serbja, Maċedonja u Albanija) ddeċidew li se jitkellmu darba fil-ġimgħa biex jinfurmaw lil xulxin dwar l-iżviluppi tal-kriżi tal-immigrazzjoni. Kull wieħed minn dawn il-pajjiżi ħatar persuna biex tkun il-‘contact person’ tal-pajjiż.

Central Balkan Political Map formed by Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania and Macedonia. With capitals, national borders, important cities, rivers and lakes. English labeling and scaling.

L-ISTATI MEMBRI TAL-EU MITLUBA JŻOMMU KELMTHOM DWAR L-IMMIGRAZZJONI

L-Istati Membri wiegħdu ħafna biex jilqgħu għall-kriżi tal-immigrazzjoni, issa qed jiġu mitluba biex iwettquhom fil-prattika jekk ma jridux li s-sitwazzjoni ...
Aqra Aktar
March 30,2015, Suruc in Turkey. Syrian people in refugee camp in Suruc. These people are refugees from Kobane and escaped because of Islamic state attack. March 30,2015, Suruc in Turkey.

IL-KROAZJA TRID TINED U SODOD GĦALL-IMMIGRANTI

Il-Kroazja qed titlob l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea biex tlaħħaq mal-influss ta’ eluf ta’ immigranti li jridu jgħaddu minn pajjiżha fi triqithom ...
Aqra Aktar
Brexit Symbol of the Referendum UK vs EU

JEKK JGĦADDI L-‘BREXIT’ MA JKUNX HEMM REFERENDUM IEĦOR

Il-Prim Ministru Ingliż David Cameron ma jaqbilx li jsir Referendum ieħor jekk il-poplu tar-Renju Unit jivvota biex joħroġ mill-Unjoni Ewopea ...
Aqra Aktar
EuropeanParliament

IR-RAPPORT ‘ROSATI’ MA JGĦADDIX

Il-Parlament Ewropew baqa’ ma qabilx fuq pożizzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-politika soċjo-ekonomika għall-istati membri. Ir-rapport mfassal minn Dariusz Rosati (Partit Popolari ...
Aqra Aktar
Plenary Session week 44 2015 in Strasbourg
Joint debate - European Semester
Dariusz Rosati (ECON A8-0307/2015) - European Semester for economic policy coordination: implementation of 2015 priorities

L-EWROPA TEĦTIEĠ POLITIKA EKONOMIKA GĦALL-ISFIDI TAL-LUM

L-Ewropa teħtieġ politika ekonomika u finanzjarja skont l-isfidi tal-lum u ma tistax tibqa’ tiffissa fuq il-problemi li nqalgħu fl-2008. Dan ...
Aqra Aktar
draghi

TĦASSIB MINĦABBA L-INFLAZZJONI NEGATTIVA

Il-Bank Ċentrali Ewropew irid janalizza l-għodod monetarji disponibbli f’kas li jkun hemm il-bżonn li jintervjeni b’mod aktar aggressiv. Waqt laqgħa ...
Aqra Aktar
Euro coin of Lithuania close up view
** Note: Shallow depth of field

L-UE M’GĦANDHIEX TIBGĦAT MESSAĠĠI KONFLIĠĠENTI LILL-BANEK

L-Unjoni Ewropea m’għandhiex tibgħat messaġġi konfliġġenti lill-banek jekk irridu niżguraw l-investimenti meħtieġa fl-Ewropa. Dan qalu l-Membru Parlamentari Ewropew Alfred Sant ...
Aqra Aktar
Figure of descending graph written in black board

TNAQQIS FID-DEJN U D-DEFIĊIT FIL-PAJJIŻI TAL-EWRO FL-EWWEL KWART TAL-2015

Id-defiċit pubbliku niżel fiż-żona ewro bejn l-ewwel u t-tieni kwart tas-sena 2015. Fit-tieni kwart ta’ din is-sena id-defiċit pubbliku kien ...
Aqra Aktar
90SANTGOZOSEMINAR3

TRATTAMENT SPEĊJALI GĦAL GĦAWDEX FL-UNJONI EWROPEA

Għawdex jista’ jgawdi minn aktar fondi tal-Unjoni Ewropea li joħolqu proġetti u impjiegi ġodda għaż-żgħażagħ f’Għawdex. Jeħtieġ sforzi akbar biex ...
Aqra Aktar
flag of Libya in the wind with a texture

IL-LIBJA TEĦTIEĠ PJAN TA’ AZZJONI

L-Unjoni Ewropea qed tfassal pjan għal qbil dwar gvern nazzjonali fil-Libja. Il-pjan jisħaq dwar l-importanza li kollox isir fi stadji ...
Aqra Aktar
bigstock-vector-map-of-Mediterranean-re-65033365

€365.5 MILJUNI GĦALL-MAROKK, L-ALĠERIJA, IL-ĠORDAN U L-LEBANON

L-Unjoni Ewropea ħabbret li se tagħti għajnuna finanzjarja li tlaħħaq it-€365.5 miljuni lil erba’ pajjiżi tal-Mediterran – l-Alġerija, il-Ġordan, il-Lebanon ...
Aqra Aktar
Seamstress or worker in a chinese factory sewing with a industrial sewing machine, she is very accurate

ŻBILANĊ FIL-KUMMERĊ BEJN L-UNJONI EWROPEA U Ċ-ĊINA

Grupp ta’ 30 assoċjazzjoni industrijali - Aegis Europe - urew tħassib dwar l-iżbilanċ enormi li l-Unjoni Ewropea għandha maċ-Ċina. Figuri ...
Aqra Aktar
EU Workers

IL-PARLAMENT EWROPEW IRID INAQQAS 317 IMPJIEG

Il-Parlament Ewropew jeħtieġ inaqqas 5% tal-impjegati tiegħu bejn l-2013-2017, skont kif miftiehem mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Fl-2012 il-Parlament Ewropew kellu ...
Aqra Aktar
m

X’INHU L-VALLETTA SUMMIT?

Id-djalogu bejn l-Ewropa u l-pajjiżi Afrikani se jkun is-suġġett ewlieni fil-konferenza tal-immigrazzjoni li se sseħħ fil-Belt Valletta fil-11 u 12 ...
Aqra Aktar
auction

TAN-NANNA AKTAR MINN ĦELU MANNA

Meta faqqgħet it-tieni gwerra dinjija fl-Ewropa fl-1939, Madame de Florian ta’ 23 sena kellha tabbanduna d-dar tagħha fiċ-ċentru ta’ Pariġi ...
Aqra Aktar

 

Facebook Comments

Post a comment