L-Isvizzera saret it-tielet l-akbar pajjiż b’kummerċ mal-Unjoni Ewropea. L-akbar ‘trading partners’ tal-UE fl-2015 kienu l-Istati Uniti u ċ-Ċina. L-Isvizzera qabżet lir-Russja li ntlaqtet mis-sanzjonijiet imposti miż-żewġ naħat. Is-sanzjonijiet taw daqqa ta’ ħarta lill-kummerċ bejn ir-Russja u l-UE.  Fl-2015 il-kummerċ tal-UE mar-Russja kien biss ta’ 6%.

18% tal-kummerċ tal-UE isir mal-Istati Uniti u 15% isir maċ-Ċina. Dan il-persentaġġ huwa ferm ogħla mir-rata ta’ kummerċ li sar mal-Isvizzera fl-2015 (7%). Iċ-ċifri juru li l-kummerċ żdied mal-Istati Uniti (minn €515 biljun għal €619 biljun), iċ-Ċina (minn €467.3 biljun għal €521 biljun) u l-Isvizzera (minn €236.9 biljun għal €253). Filwaqt li naqas mar-Russja (minn €285.1 biljun għal €210 biljun).

Fl-2002 il-kummerċ tal-UE mal-Istati Uniti kien ilaħħaq l-24%. Wara li naqas ħafna, fl-2011 reġa’ beda jikber konsistentement tant li fl-2015 laħħaq it-18%. Min-naħa l-oħra, il-kummerċ maċ-Ċina mill-2002 ’l hawn irdoppja minn 7% għal 15% fl-2015. Il-kummerċ mal-Isvizzera tul l-istess perijodu ta’ żmien dejjem baqa’ l-istess.

L-ikbar ‘trading partner’ ta’ ħafna mill-pajjiżi tal-UE kien pajjiż ieħor fi ħdan l-UE. L-eċċezzjoni huma l-Ġermanja, ir-Renju Unit u l-Irlanda li jesportaw l-aktar lejn l-Istati Uniti filwaqt li l-Litwanja tesporta l-aktar lir-Russja. L-Isvezja tesporta l-aktar lin-Norveġja.

JIŻDIED IS-SENTIMENT KONTRA L-UE

L-Olanda vvotat kontra l-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukraina f’referendum fejn 61% tal-elettorat kienu kontra u 38% ivvotaw favur il-ftehim ...
Read More

MINISTRU TAL-FINANZI GĦAŻ-ŻONA EWRO?

Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Franċiż Francios Villeroy de Galhau qal li se jżid l-impenn tiegħu biex jinħoloq Ministru tal-Finanzi għaż-żona ewro ...
Read More

JIŻDIEDU L-‘ĠELLIEDA BARRANIN’ FL-EWROPA

Madwar 4,000 ċittadin tal-UE siefer lejn is-Sirja u l-Iraq biex jissieħeb mal-Istat Iżlamiku. 30% reġgħu lura fir-residenza tagħhom f’pajjiż Ewropew ...
Read More

ALFRED SANT JISTAQSI LIEMA PAJJIŻI TAL-UE  SE JIEĦDU IMMIGRANTI SIRJANI

Il-Membru Parlamentari Ewropew Alfred Sant staqsa lill-Kummissjoni Ewropea hux se tħabbar linji gwida dettaljati dwar l-iskema tar-rilokazzjoni tas-Sirjani li bdiet ...
Read More

JIŻDIED ID-DEFIĊIT PUBBLIKU TA’ SPANJA

Id-defiċit pubbliku ta’ Spanja tela’ għal 5.16% tal-PGD, kważi punt sħiħ ta’ persentaġġ ogħla mill-mira stabbilita fuq livell Ewropew. Dan ...
Read More

IL-ĠERMANJA SE TONFOQ AKTAR GĦAR-REFUĠJATI

Il-Gvern Ġermaniż ippreżenta abbozz tal-baġit għall-2017, li jbassar żjieda fin-nefqa li tirrifletti ż-żjieda fid-dħul. Peress li fl-2017 se ssir l-elezzjoni ...
Read More

L-UNJONI EWROPEA TIMPONI SANZJONIJIET KONTRA L-MEXXEJJA LIBJANI

L-Unjoni Ewropea imponiet sanzjonijiet fuq iż-żewġ mexxejja Libjani. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ħabbar li Aguila Saleh, il-President tal-Kunsill tad-Deputati fil-Libja, għadu ...
Read More

JONQOS IS-SENTIMENT POŻITTIV DWAR L-EKONOMIJA

Is-sentiment pożittiv dwar l-ekonomija fiż-żona ewro jidher li reġa’ naqas, l-aktar minħabba n-nuqqas ta’ kunfidenza li qed iħossu l-konsumaturi u ...
Read More

L-ISVIZZERA B’KUMMERĊ AKBAR MIR-RUSSJA MAL-UE

L-Isvizzera saret it-tielet l-akbar pajjiż b’kummerċ mal-Unjoni Ewropea. L-akbar ‘trading partners’ tal-UE fl-2015 kienu l-Istati Uniti u ċ-Ċina. L-Isvizzera qabżet ...
Read More

L-UE B’DEFIĊIT KUMMERĊJALI MAL-INDJA

Il-kummerċ  bejn l-Indja u l-UE laħħaq il-€102 biljun fl-2015. L-esportazzjoni tal-UE lejn l-Indja laħqet it-€38.1 biljun filwaqt li l-esportazzjoni tal-Indja ...
Read More

PRINĊEP RUMAN TA’ 52 SENA

L-Ewropa mżejna b’arkitettura mill-isbaħ u teżori artistiċi. Ruma msemmija ħafna minħabba l-Kolossew, il-Panteon, La Fontana di Trevi, i Fori Romani, ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment