L-UE wieġbet għall-akkużi tal-Istati Uniti li patt militari Ewropew ġdid jirriskja li jagħlaq il-kumpaniji Amerikani tal-proġetti ta’ difiża tal-blokk u jimmina n-NATO.

Brussell jirriġetta totalment it-talbiet tal-Istati Uniti u qal li l-Unjoni tibqa’ totalment kommessa li taħdem mal-Istati Uniti bħala ‘partner’ fis-sigurta` u d-difiża minkejja t-tibdiliet li hemm pjanati.

L-Istati Uniti ikkritikat il-pjanijiet militari tal-UE u esprimiet it-tħassib li l-Fond ta’ Difiża Ewropea se jkun qed joħloq kompetizzjoni żejda bejn in-NATO u l-UE. L-Istati Uniti qalet li r-regoli li qed jiġu proposti mill-UE huma ta’ dannu għar-relazzjoni bejn in-NATO u l-UE u jreġġgħu lura l-arloġġ bi ħmistax-il sena.

Brussell saħqet li l-proġett ta’ għaqda militari mhux se jikkompeti man-NATO imma huwa immirat biex isaħħaħ l-investiment tal-istati membri f’difiża komuni biex iwettqu aħjar l-obbligi tagħhom lejn in-NATO.

L-amministrazzjoni ta’ Trump sa mill-bidu enfasizzat lil Ewropej biex iżidu l-ispiża fid-difiża inkella jirriskjaw jitilfu l-protezzjoni militari Amerikana. Dawn il-kummenti kienu l-aktar immirati lejn il-Ġermanja li sa issa tonfoq anqas minn 2% tal-PGD fid-difiża.

Fix-xhur riċenti l-UE kienet qed tistabbilixxi regoli għal pajjiżi mhux sħab tagħha bħal Istati Uniti, Norveġja u l-Ingilterra wara l-Brexit biex jipparteċipaw fi proġetti futuri ta’ difiża.

L-Amerikani huma mħassba li l-Ewropej se jkunu rivali fis-suq tat-tagħmir militari – kif ġara meta snin ilu l-Airbus sfidat lil Boeing għad-dominanza fl-avjazzjoni.

VOT LABURISTA, VOT FAVUR IŻ-ŻGĦIR

Vot lill-kandidati tal-Partit Laburista fl-elezzjonijiet ta’ nhar is-Sibt huwa vot favur iż-żgħir, favur il-valuri li aħna nemmnu fihom bħala laburisti, ...
Read More

NURU LI AĦNA POPLU ĦANIN LI RRIDU PAJJIŻ AĦJAR, EWROPA AĦJAR

Fl-elezzjonijiet Ewropej irridu nagħtu sinjal ċar li rridu lil pajjiżna jitmexxa bil-valuri tal-ħelsien, tas-solidarjetà, tal-ġustizzja soċjali, tal-ugwaljanza, li ħadd mhu għar-rimi. Irridu nuru li ...
Read More

FAVUR IL-VALURI, L-INTERESSI U L-BŻONNIJIET TA’ GĦAWDEX FL-EWROPA

Il-vuċi ta’ gżejjer żgħar għandu jkollha l-post tagħha fl-UE biex fil-ħames snin li ġejjin jinstabu soluzzjonijiet politiċi li jersqu lejn ...
Read More

TAL-PN MUTI DWAR IL-KUMMISSARJU ĠDID EWROPEW NOMINAT MINN MALTA

Diġa` għaddew ħmistax-il ġurnata u l-Partit Nazzjonalista għadu ma weġibx għall-mistoqsija ta’ Alfred Sant jekk hux se jappoġġja n-nomina tal-Kummissarju ...
Read More

VIDEO IWASSAL GĦAL ELEZZJONI BIKRIJA FL-AWSTRIJA

Video li  juri lil mexxej tal-lemin estrem Awstrijak Heinz-Christian Strache ipartat kuntratti pubbliċi ma’ donazzjonijiet għal partit tiegħu wassal biex ...
Read More

PRIJORITA` LILL-UGWALJANZA U L-ĠUSTIZZJA SOĊJALI

L-Ewropa għandha bżonn qalb li tħares lill-ħaddiema, lill-uliedhom, liż-żgħażagħ, lil dawk li qed jaħdmu bil-prekarjat, lill-anzjani, lil dawk l-aktar vulnerabbli ...
Read More

L-UE TRID ISSAĦĦAĦ ID-DIFIŻA

L-UE wieġbet għall-akkużi tal-Istati Uniti li patt militari Ewropew ġdid jirriskja li jagħlaq il-kumpaniji Amerikani tal-proġetti ta' difiża tal-blokk u ...
Read More

TAL-PN JAPPOĠĠJAW LIL WEBER  BIEX TITNEĦĦA L-UNANIMITÀ DWAR TASSAZZJONI

Manfred Weber għandu l-appoġġ tal-PN biex ineħħi l-politika  ta’ unanimità fil-Kunsill Ewropew dwar il-politika ta’ tassazzjoni tal-istati membri tal-UE. Din ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment