L-Unjoni Ewropea imponiet sanzjonijiet fuq iż-żewġ mexxejja Libjani. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ħabbar li Aguila Saleh, il-President tal-Kunsill tad-Deputati fil-Libja, għadu ma tax il-vot tiegħu favur il-gvern ta’ għaqda nazzjonali. Għalhekk l-UE imponiet sanzjonijiet fuqu billi waqqfitlu l-visa u ffriżatlu l-assi fl-UE. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ħabbar l-istess sanzjonijiet għal Nuri Abu Sahmain, l-President tal-Kungress Generali Nazzjonali u lil Khalifa Ghweil, il-Prim Ministru u l-Ministru tad-Difiża ta’ dan il-kungress li mhux rikonoxxut internazzjonalment.

Dawn il-miżuri jkunu reveduti ġaladarba jkun hemm xi żviluppi ġodda, inkella jibqgħu fis-seħħ sas-17 ta’ Marzu 2017. Skont l-UE, it-tliet politiċi Libjani ngħataw is-sanzjonijiet għax qed ifixklu l-implimentazzjoni tal-ftehim politiku li ntlaħaq fis-17 ta’ Diċembru u l-formazzjoni ta’ Gvern ta’ għaqda nazzjonali.

Il-Kunsill jinsab imħasseb bil-qagħda tal-Libja minħabba l-atti li qed jheddu l-paċi, is-sigurta` u l-istabbilita` tal-pajjiż.

Meta l-Parlament Ewropew iddiskuta l-Libja, il-MPE Malti Alfred Sant kien qal li ma jaqbel xejn mal-ħsieb li l-Unjoni Ewropea timponi xi sanzjonijiet fuq individwu jew istituzzjonijiet Libjani. ‘Tkun deċiżjoni ħażina jekk fil-preżent ikunu imposti sanzjonijiet kontra dawk li mhux qed iwasslu għall-għaqda. Aktar u aktar jekk dawn isiru indipendentement mis-sistema tal-Ġnus Magħquda. Aġir bħal dan iservi biex iqajjem xrara ta’ suspett fost il-poplu Libjan dwar l-intenzjonijiet Ewropej,’ kien wissa Alfred Sant.

Dr Sant qal li l-UE għandha tistenna l-formazzjoni ta’ Gvern Libjan ta’ għaqda nazzjonali taħt il-patroċinju tal-Ġnus Magħquda. “L-UE għandha żżomm ma’ din id-deċiżjoni. B’hekk tkun tista’ tikseb mill-ġdid ir-rispett u terġa’ tibda tkun fdata mill-poplu Libjan. Is-sitwazzjoni fil-Libja hija diffiċli ħafna. “Mossi li jistgħu jidhru li qed jagħmlu gvern Libjan ta’ għaqda nazzjonali bħala pupazz tal-gvernijiet barranin jista’ jħalli konsegwenzi perikolużi,” wissa Dr. Sant.

JIŻDIED IS-SENTIMENT KONTRA L-UE

L-Olanda vvotat kontra l-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukraina f’referendum fejn 61% tal-elettorat kienu kontra u 38% ivvotaw favur il-ftehim ...
Read More

MINISTRU TAL-FINANZI GĦAŻ-ŻONA EWRO?

Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Franċiż Francios Villeroy de Galhau qal li se jżid l-impenn tiegħu biex jinħoloq Ministru tal-Finanzi għaż-żona ewro ...
Read More

JIŻDIEDU L-‘ĠELLIEDA BARRANIN’ FL-EWROPA

Madwar 4,000 ċittadin tal-UE siefer lejn is-Sirja u l-Iraq biex jissieħeb mal-Istat Iżlamiku. 30% reġgħu lura fir-residenza tagħhom f’pajjiż Ewropew ...
Read More

ALFRED SANT JISTAQSI LIEMA PAJJIŻI TAL-UE  SE JIEĦDU IMMIGRANTI SIRJANI

Il-Membru Parlamentari Ewropew Alfred Sant staqsa lill-Kummissjoni Ewropea hux se tħabbar linji gwida dettaljati dwar l-iskema tar-rilokazzjoni tas-Sirjani li bdiet ...
Read More

JIŻDIED ID-DEFIĊIT PUBBLIKU TA’ SPANJA

Id-defiċit pubbliku ta’ Spanja tela’ għal 5.16% tal-PGD, kważi punt sħiħ ta’ persentaġġ ogħla mill-mira stabbilita fuq livell Ewropew. Dan ...
Read More

IL-ĠERMANJA SE TONFOQ AKTAR GĦAR-REFUĠJATI

Il-Gvern Ġermaniż ippreżenta abbozz tal-baġit għall-2017, li jbassar żjieda fin-nefqa li tirrifletti ż-żjieda fid-dħul. Peress li fl-2017 se ssir l-elezzjoni ...
Read More

L-UNJONI EWROPEA TIMPONI SANZJONIJIET KONTRA L-MEXXEJJA LIBJANI

L-Unjoni Ewropea imponiet sanzjonijiet fuq iż-żewġ mexxejja Libjani. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ħabbar li Aguila Saleh, il-President tal-Kunsill tad-Deputati fil-Libja, għadu ...
Read More

JONQOS IS-SENTIMENT POŻITTIV DWAR L-EKONOMIJA

Is-sentiment pożittiv dwar l-ekonomija fiż-żona ewro jidher li reġa’ naqas, l-aktar minħabba n-nuqqas ta’ kunfidenza li qed iħossu l-konsumaturi u ...
Read More

L-ISVIZZERA B’KUMMERĊ AKBAR MIR-RUSSJA MAL-UE

L-Isvizzera saret it-tielet l-akbar pajjiż b’kummerċ mal-Unjoni Ewropea. L-akbar ‘trading partners’ tal-UE fl-2015 kienu l-Istati Uniti u ċ-Ċina. L-Isvizzera qabżet ...
Read More

L-UE B’DEFIĊIT KUMMERĊJALI MAL-INDJA

Il-kummerċ  bejn l-Indja u l-UE laħħaq il-€102 biljun fl-2015. L-esportazzjoni tal-UE lejn l-Indja laħqet it-€38.1 biljun filwaqt li l-esportazzjoni tal-Indja ...
Read More

PRINĊEP RUMAN TA’ 52 SENA

L-Ewropa mżejna b’arkitettura mill-isbaħ u teżori artistiċi. Ruma msemmija ħafna minħabba l-Kolossew, il-Panteon, La Fontana di Trevi, i Fori Romani, ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment