Il-Litwanja qalet li s-sanzjonijiet fuq ir-Russja minħabba l-kunflitt tal-Ukraina għandhom jibqgħu fis-seħħ sakemm is-sitwazzjoni fil-pajjiż titjieb. Dan wara li s-Slovakkja sejħet biex l-UE tneħħi s-sanzjonijiet għax ‘qed iweġġgħu liż-żewġ naħat’ u m’hu qed jinfluwenzaw xejn fuq is-sitwazzjoni. L-UE imponiet sanzjonijiet fuq Moska fuq is-setturi tal-enerġija, il-finanzi u d-difiża wara l-anniħilazzjoni tal-Krimea f’Marzu 2014. F’Ġunju li għadda l-Unjoni qablet li testendi s-sanzjonijiet sal-aħħar ta’ Jannar.

Il-Litwanja qed tisħaq fuq aktar sanzjonijiet jekk li hemm fis-seħħ m’hux qed iħallu l-effett mixtieq. Gvernijiet tal-Punent u ta’ Kiev huma tal-fehma li għadu kmieni biex jitneħħew is-sanzjonijiet għax is-sitwazzjoni fl-Ukraina ma kkalmatx u r-Russja għadha involuta militarment. Huma qed jisħqu li r-Russja armat u appoġġjat separatisti ribelli fil-Lvant tal-Ukraina f’kunflitt li fih diġa` mietu 9, 000 ruħ f’sentejn.

L-Ungerija u r-Repubblika Ċeka jaqblu mas-Slovakkja u jixtiequ li s-sanzjonijiet jispiċċaw.

Il-Kanċilliera Ġermaniża Angela Merkel qalet li ma hemmx raġuni valida biex is-sanzjonijiet fuq ir-Russja jitneħħew ġaladarba r-Russja mhux qed timplimenta l-ftehim ta’ Minsk.

 

IS-SIGURTA` FUQ QUDDIEM TAL-AĠENDA

Is-Summit ta’ Bratislava tas-16 ta’ Settembru se jkun iffukat fuq is-sigurta` interna u esterna tal-Unjoni Ewropea. Għall-ewwel is-Summit kien maħsub ...
Read More

ERDOGAN XKIEL GĦAS-SĦUBIJA TAT-TURKIJA FL-EWROPA

L-applikazzjoni tat-Turkija biex issir membru tal-Unjoni Ewropa se tiffaċċja aktar xkiel sakemm jibqa’ jmexxi l-President Recep Tayyip Erdogan. Dan qalu ...
Read More

IR-RENJU UNIT IFITTEX OPPORTUNITAJIET ĠODDA

Wara li jitlaq mill-UE, ir-Renju Unit se joħloq pjan biex jibqa’ wieħed mill-aqwa pajjiżi għall-kummerċ madwar id-dinja, qalet il-Prim Ministru ...
Read More

ANQAS IMMIGRANTI JASLU L-ITALJA

Il-Kummissjoni Ewropea qalet li sa Awwissu waslu 105, 663 immigrant fl-Italja, ċifra li hija 8% anqas mill-istess perijodu s-sena l-oħra ...
Read More

MA JAQBLUX DWAR IS-SANZJONIJIET RUSSI

Il-Litwanja qalet li s-sanzjonijiet fuq ir-Russja minħabba l-kunflitt tal-Ukraina għandhom jibqgħu fis-seħħ sakemm is-sitwazzjoni fil-pajjiż titjieb. Dan wara li s-Slovakkja ...
Read More

REAZZJONI FURJUŻA KONTRA BARROSO

Il-ħatra ta’ Jose` Manuel Barroso, ex-President tal-Kummissjoni Ewropea ma’ Goldman Sachs International, ġabet reazzjoni furjuża minn politiċi Ewropej. Il-ħatra qanqlet ...
Read More

FRANZA KONTRA T-TTIP

Fil-laqgħa tal-Ministri tal-Kummerċ li se ssir fi Bratislava fit-22/23 ta’ Settembru, Franza mhux se tagħti l-appoġġ politiku tagħha favur it-TTIP ...
Read More

ARINGI FLOK SOTTOMARINI RUSSI

Fis-snin tmenin in-navy Svediża kienet spiss tisma’ ħsejjes taħt il-baħar. Dawn il-ħsejjes għal ħafna snin ġew ikklassifikati bħala sottomarini Russi ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment