Bosta stati membri pprotestaw kontra l-pjanijiet tal-Kummissjoni li tnaqqas il-baġit għal qasam tal-biedja u l-politika ta’ koeżjoni għal baġit 2021-2027. Malta, Polonja, Estonja, Portugall, Slovenja, Greċja, Slovakkja, Romanija, Irlanda, Kroazja, ir-Repubblika Ċeka u Ungerija opponew  il-proposta ta’ tnaqqis ta’ 7%.

Il-politika ta’ koeżjoni tal-UE għandha l-għan li ttejjeb il-qagħda ekonomika tar-reġjuni tal-UE u tnaqqas id-differenzi reġjonali ta’ bejniethom.

Hemm nuqqas ta’ qbil dwar l-infiq totali tal-UE. Il-Polonja, Ungerija u Repubblika Ċeka mhux jaqblu mal-proposta li l-fondi jkunu marbuta mal-konformita` tal-istat tad-dritt. Min-naħa l-oħra l-Olanda, Franza, l-Ġermanja u l-Isvezja jaqblu ma’ din it-tip ta’ politika.

Il-Polonja, Spanja u l-Portugall jaqblu mas-sistema preżenti dwar il-kriterji tal-allokazzjoni tal-fondi ta’ koeżjoni skont il-prodott gross domestiku ras għal ras tal-popolazzjoni.  Malta, Franza u l-Italja huma fost il-pajjiżi li talbu li jidħlu kriterji soċjo-ekonomiċi oħra fl-allokazzjoni tal-fondi.

Franza, Spanja, Malta, Irlanda, Polonja, Kroazja, Slovakkja, Ungerija, Romanija, Estonja, Portugall u Italja pprotestaw kontra t-tnaqqis tal-fondi għall-biedja. Litwanja u Finlandja pprotestaw kontra t-tnaqqis fil-fondi għall-iżvilupp rurali, ukoll marbuta mal-qasam tal-biedja.

Il-pajjiżi li l-aktar jikkontribwixxu fil-baġit Ewropew – Danimarka, Svezja, Finlandja, Olanda u Awstrija qed jopponu li tiżdied il-kontribuzzjoni nazzjonali tal-istati membri, kif issuġġeriet il-Kummissjoni. Il-Ġermanja taqbel magħhom ukoll. L-Olanda taqbel mat-tnaqqis tal-fondi tal-biedja u ta’ koeżjoni.

Biex jiżdied id-dħul tal-UE, Franza taqbel ma’ taxxa għal ġganti tal-internet u ma’ taxxa konsolidata komuni għal korporazzjonijiet.

Malta opponiet li l-baġit Ewropew ikun iffinanzjat permezz tat-taxxi diretti.

L-Italja qed titlob biex jiżdiedu l-fondi għall-qasam tal-immigrazzjoni u għal kooperazzjoni bejn l-UE u stati terzi biex jinżammu taħt kontroll it-traffikanti tal-persuni u l-immigrazzjoni illegali.

Biex tagħmel tajjeb għat-telf ta’ bejn €12 u €14-il biljun minħabba l-Brexit, l-UE trid tiffranka l-flus (billi tnaqqas l-infiq fil-biedja b’5% u fil-fondi ta’ koeżjoni b’7%) u żżid il-baġit f’ċertu oqsma (riċerka, Erasmus+, difiża u immigrazzjoni).

IR-RENJU UNIT IWISSI DWAR AKTAR ATTAKKI ATROĊI MILL-ISIS FL-EWROPA

Ir-Renju Unit qed iwissi dwar aktar attakki kumplessi u aktar atroċi mill-ISIS fl-Ewropa u qed jisħaq dwar il-ħtieġa ta’ kooperazzjoni ...
Read More

MA JAQBLUX MAL-PROPOSTI TAL-KE DWAR IL-BAĠIT

Bosta stati membri pprotestaw kontra l-pjanijiet tal-Kummissjoni li tnaqqas il-baġit għal qasam tal-biedja u l-politika ta’ koeżjoni għal baġit 2021-2027 ...
Read More

TRID TAGĦTI GARANZIJA DWAR L-ISTAT TAD-DRITT SA ĠUNJU

Il-Gvern Pollakk qed jintalab jagħti garanziji u eżempji konkreti tal-progress fl-indipendenza tal-ġudikatura. Din it-talba saret dwar il-proċedura li nfetħet kontrih ...
Read More

JIMBLOKKAW DIKJARAZZJONI TAL-UE KONTRA L-AMBAXXATA AMERIKANA F’ĠERUSALEMM

Ir-Repubblika Ċeka, ir-Rumanija u l-Ungerija imblokkaw dikjarazzjoni tal-UE li kienet tikkritika t-trasferiment tal-Ambaxxata Amerikana għal Ġerusalemm jumejn qabel seħħet l-inawgurazzjoni ...
Read More

TRASPORT EFFIĊJENTI ESSENZJALI GĦAT-TKABBIR U L-IŻVILUPP FL-EWROPA

It-tkabbir u l-iżvilupp ikunu diffiċli li jseħħu mingħajr sistema ta’ trasport tajba mifruxa mar-reġjuni kollha tal-UE, qal Alfred Sant fil-Parlament ...
Read More

ĊEKI JAQILGĦU TLIET DARBIET AKTAR FIL-ĠERMANJA

Kumpaniji Ċeki fil-Lbiċ tal-pajjiż mhux qed isibu biżżejjed ħaddiema għax ir-residenti li jgħixu ħdejn il-fruntiera, jippreferu jmorru l-Ġermanja biex jaħdmu ...
Read More

L-EBDA SINJAL MINN RUMA DWAR IR-REFUĠJATI FIT-TURKIJA

L-Ambaxxaturi uffiċċjali tal-pajjiżi tal-UE ma rnexxilhomx jaqblu b’mod unanimu fuq il-finanzjament ta’ €3 biljun għar-refuġjati fit-Turkija. “Ħsibna li stajna naqblu”, ...
Read More

5.4 MILJUN IMMIGRANT TIFEL U TIFLA JGĦIXU FL-EWROPA

Ċifri maħruġa mill-UNICEF jistmaw li 5.4 miljun immigrant tifel u tifla jgħixu fl-Ewropa waqt  li 32, 039 tifel u tifla ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment