Is-sena d-dieħla l-Kummissjoni Ewropea se tipprova ssib oqsma fit-taxxa fejn id-deċiżjonijiet dwarhom tkun tista’ toħodhom b’maġġoranza kwalifikata minflok b’vot unanimu mill-istati membri tal-UE.  Dan il-pass mistenni jseħħ qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2019. B’hekk il-Kummissjoni Ewropea tkun qed turi lil votanti li qed tieħu l-evażjoni tat-taxxa bis-serjeta`.

Fil-programm ta’ ħidma għall-2019 il-Kummissjoni Ewropea qalet li trid iddaħħal aktar liġijiet effiċjenti fil-qasam tat-tassazzjoni u tal-politika soċjali permezz ta’ votazzjonijiet b’maġġoranza kwalifikata biex il-liġijiet jimxu pari passu mal-iżviluppi fis-setturi. Din l-idea diġa` ssemmiet fid-diskors tal-President tal-Kummissjoni Jean Claude Juncker f’Settembru.

“L-Ewropej li se jivvotaw f’Mejju 2019 ma jinteressahomx dwar il-proposti tal-Kummissjoni biex il-kumpaniji kbar tal-Internet iħallsu t-taxxi fejn jaqilgħu l-profitti – iridu jarawha sseħħ. U għandhom raġun.” qal Juncker waqt li sostna li l-Kummissjoni għandha tiddeċiedi b’maġġoranza kwalifikata.

Kmieni din is-sena l-Kummissjoni ippontat lejn il-Belġju, Ċipru, Ungerija, Irlanda, Lussemburgu, Malta u l-Olanda għax qalet li qed jagħmlu ftehim mal-kumpaniji multinazzjonali biex jevadu t-taxxa. Moscovici qal li “dawn is-seba’ pajjiżi għandhom il-potenzjal li jimminaw livell ġust ta’ kompetizzjoni fis-suq intern li jżid il-piż fuq dawk li jħallsu t-taxxa fl-UE.”

L-MEP Malti Alfred Sant  kemm-il darba tkellem kontra l-politika proposta ta’ armonizzazzjoni tat-taxxi u jgħid li dil-politika proposta hija ta’ dannu għal pajjiżi żgħar bħal Malta.

 

MAĠĠORANZA KWALIFIKATA DWAR IT-TASSAZZJONI

Is-sena d-dieħla l-Kummissjoni Ewropea se tipprova ssib oqsma fit-taxxa fejn id-deċiżjonijiet dwarhom tkun tista’ toħodhom b’maġġoranza kwalifikata minflok b’vot unanimu ...
Read More

IĊ-ĊEKI JRIDU JKEĊĊU L-IMMIGRANTI ‘ILLEGALI’

L-Istati Ewropej għandhom ikeċċu is-618, 780 immigrant li l-Kummissjoni Ewropea qalet li huma ‘illegali’ u li qegħdin fl-Ewropa. Il-Mexxej Babis ...
Read More

PROPOSTI TA’ ALFRED SANT DWAR GŻEJJER  TAL-UE APPROVATI MILL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament Ewropew approva riżoluzzjoni għal baġit anwali tal-2019 li tinkludi proposti tal-MEP Alfred Sant li jinvokaw attenzjoni speċjali għall-gżejjer tal-Unjoni ...
Read More

IL-BELĠJU JIPPREFERI AJRUPLANI TAL-ĠLIED AMERIKANI

Il-Belġju għażel li jixtri ajruplani tal-ġlied Amerikani flok dawk Ewropej, għażla li tat daqqa ta’ ħarta lill-industrija tal-gwerra Ewropea li ...
Read More

PROĊEDURI POLITIĊIZZATI FUQ KSUR TAL-VALURI FUNDAMENTALI

Il-Parlament Ewropew ma għandux jippermetti proċeduri politiċizzati li permezz tagħhom jiġu investigati allegazzjonijiet ta' ksur ta’ valuri fundamentali fl-Istati Membri ...
Read More

KONTROLL TAL-IBĦRA BRITTANIĊI

Il-Parlament Brittaniku ippreżenta leġiżlazzjoni li twassal biex il-pajjiż jerġa’ jikseb lura is-sovranita` tal-ibħra tiegħu. Ir-Renju Unit kien diġa` wera d-direzzjoni ...
Read More

JINSISTI GĦAL INVESTIGAZZJONI DWAR IR-REGOLI TAL-BAGALJI TAR-RYANAIR

Alfred Sant staqsa lil Kummissjoni Ewropea għandhiex pjanijiet biex issegwi fil-qrib l-investigazzjoni tal-Awtorita` tal-Kompetizzjoni Taljana dwar ir-regoli tal-bagalji tal-linja tal-ajru ...
Read More

L-EBDA LOGĦOB TAL-AZZARD FL-ALBANIJA

Il-Parlament Albaniż għadda liġi li tipprojbixxi l-logħob tal-azzard u tirrestrinġi l-operat tal-Casinos biex tipprova tnaqqas il-kriminalita` organizzata. Il-liġi tipprojbixxi wkoll ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment