Malta, bħall-pajjiżi tal-periferija tal-Ewropa, mhumiex inklużi fil-proġetti approvati mill-Pjan Juncker. Dawn il-proġetti ttieħdu mill-pajjiżi l-kbar, l-aktar minn Franza, il-Ġermanja, l-Italja, Spanja u r-Renju Unit. Membri tal-Parlament Ewropew esprimew opinjonijiet varji dwar it-tmexxija tat-€315-il biljun tal-Pjan Juncker waqt dibattitu mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Jyrki Katainen.

L-Ewroparlamentari Malti Alfred Sant qal li l-Pjan Juncker qed iżid id-diverġenzi strutturali diġa` eżistenti bejn l-ekonomiji tal-pajjiżi tas-Sud u dawk tal-Ewropa Ċentrali. Dr Sant qal li l-konċentrazzjoni tal-proġetti ttieħdu mill-ekonomiji l-kbar tas-suq wieħed, bil-pajjiżi tas-Sud, reġjuni fil-periferija u pajjiżi b’ekonomiji żgħar prattikament ma jidhru mkien f’dawn il-proġetti. “Wieħed jista’ jistqarr li l-‘Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku’ qed jipprovdi eżempju ta’ kif, taħt l-inizjattiva tal-UE, ir-riżorsi qed ikunu trasferiti mill-periferija għaċ-ċentru tal-Ewropa. Dan qed jenfasizza aktar id-diverġenzi strutturali li diġa` jeżistu fl-Ewropa.”

“Jien wieħed fost dawk diżappuntati bir-riżultati ta’ din l-ewwel sena tal-Pjan ta’ Investiment. Il-ferħ ewforiku tal-Kummissjoni Ewropea għar-riżultat ma jaqbilx mar-realta`. Ma nistgħaġibx li l-affarijiet ġraw b’dan il-mod. Il-pedamenti finanzjarji ta’ dan il-pjan, magħmul mill-fondi ‘tagħna’, huma relattivament insinjifikanti. Dawn il-fondi ġibdu lejhom garanziji li jaqbżu s-somma ta’ 300 biljun ewro flimkien mal-kapital privat. Qed issir ħidma militanti biex ma jintgħażlux proġetti li fis-suq huma kkunsidrati riskjużi jew li jrendu ftit. Ċertu proġetti infrastrutturali li mhumiex riskjużi u li tnidew mill-Fond Ewropew ta’ Investiment, kienu jsiru xorta taħt il-kappa tal-Bank Ewropew ta’ investiment. Bl-istess mod, il-proġetti kkonċentraw f’oqsma strutturali li huma mingħajr riskju. Għalihom, setgħu jinstabu faċilment fondi li mhumiex mill-Pjan ta’ Investiment.” qal Dr Sant.

BIDU IMBARAZZANTI GĦAL UEFA 2016

SUPER VICTOR, il-maskot uffiċċjali tal-UEFA 2016 kellu bidu imbarazzanti meta sar magħruf li dan l-isem jirreferi wkoll għal ġugarell sesswali ...
Read More

L-ORKESTRA EWROPEA TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ SE TIBQA’ DDOQQ

Il-Kummissjoni Ewropea sabet sussidji għall-orkestra taż-żgħażagħ tal-UE sal-aħħar tal-2016, wara li kienet qablet li twaqqafha.  L-orkestra sinfonika taż-żgħażagħ tnediet fl-1976 ...
Read More

TKOMPLI S-SAGA TAL-GLYPHOSATE

Il-Kummissjoni Ewropea se tlaqqa’ l-Kumitat tal-Appell fit-23/24 ta’ Ġunju dwar l-użu tal-bexx glyphosate. Il-glyphosate hija kimika użata fl-agrikoltura li filwaqt li ...
Read More

L-EBDA SAJD TAL-MARLOZZ QRIB TAGĦNA

Il-Kummissjoni waqqfet is-sajd bit-tkarkir tal-qiegħ fil-Mediterran, f’żona bejn l-Italja, Malta u t-Tuneżija. L-għan huwa li tiżdied il-popolazzjoni tal-ħut, fosthom tal-marlozz ...
Read More

JIŻDIEDU T-TAXXI FL-AJRUPORTI EWROPEJ

Linji tal-ajru u ajruporti Ewropej mhumiex jaqblu dwar iż-żidiet li kien hemm fl-ajruporti fl-aħħar snin. L-akbar 21 ajruport fl-Ewropa, f’10 ...
Read More

L-EWROPA TEĦTIEĠ SERVIZZI FINANZJARJI B’SAĦĦITHOM

Bil-mod kif qed tinbena l-Ewropa bħalissa u minħabba s-sistema ekonomika globalizzata li ngħixu fiha, l-Ewropa għandha bżonn servizzi finanzjarji b’saħħithom ...
Read More

FICO JŻOMM SOD DWAR L-IMMIGRAZZJONI

Il-Prim Ministru Slovakk Robert Fico wiegħed li jkun medjatur onest hekk kif pajjiżu se jkollu l-Presidenza għas-sitt xhur li ġejjin, ...
Read More

GĦAJNUNA LIT-TUNEŻIJA U LIL-LIBJA

Il-Parlament Ewropew approva self ta’ €500 miljun lit-Tuneżija bħala assistenza finanzjarja bi ftehim mal-Fond Monetarju Internazzjonali. It-Tuneżija għadha ma rkupratx ...
Read More

L-ECON MAQTUGĦ MIR-REALTAJIET EKONOMIĊI TAL-BLIET U RĦULA EWROPEJ

Alfred Sant qal li d-deliberazzjonijiet tal-ECON, responsabbli mill-politika ekonomika u finanzjarja tal-Unjoni Ewropea, huma wisq iggwidati mit-twemmin ta’ nies maqtugħin ...
Read More

BIEX JAQSMU ANQAS IMMIGRANTI LEJN IL-MEDITERRAN

Il-Kummissjoni Ewropea se tipprova tagħti inċentivi lil pajjiżi Afrikani u dawk tal-Lvant Nofsani bħal-Libanu u l-Ġordan biex iżommu l-immigranti f’pajjiżhom.  ...
Read More

MALTA, BĦAS-SUD TAL-EWROPA, INJORATA FIL-‘PJAN JUNCKER’

Malta, bħall-pajjiżi tal-periferija tal-Ewropa, mhumiex inklużi fil-proġetti approvati mill-Pjan Juncker. Dawn il-proġetti ttieħdu mill-pajjiżi l-kbar, l-aktar minn Franza, il-Ġermanja, l-Italja, ...
Read More

L-IMMIGRAZZJONI U T-TERRORIŻMU WARA L-VOT TAL-BREXIT

L-għada li r-Renju Unit jivvota dwar is-sħubija tiegħu fl-Unjoni Ewropea, se ssir diskussjoni dwar l-effetti ta’ dan il-vot fuq l-immigrazzjoni ...
Read More

X’EFFETT IĦALLI BREXIT FUQ MALTA?

Rapport ta’ S&P jgħid li Malta, l-Irlanda u Ċipru, tliet gżejjer b’konnessjonijiet storiċi mar-Renju Unit, ikunu partikolarment affettwati bil-ħruġ tar-Renju ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment