Alfred Sant qal li l-eżerċizzju tal-Parlament Ewropew biex “jinvestiga” l-istat tad-dritt f’Malta baqa’ mhux kredibbli mill-bidu sal-aħħar. Il-ħidma tad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew kienet nieqsa mill-kriterji kollha li jagħmlu l-eżerċizzju kredibbli fejn tassew jitħaddem l-istat tad-dritt: kriterji li jiddeterminaw dak li bl-Ingliż jissejjaħ due process. Għalhekk ħidmietha mhijiex kredibbli, qal il-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew.

“Li jeżistu problemi fil-governanza tal-pajjiż u fil-kontrolli fuq il-korruzzjoni, hi ħaġa ċara. Iżda li dawn jiġu ffaċċjati bil-proċeduri tal-Parlament kif maħduma biż-żjara tad-delegazzjoni ta’ Diċembru li għadda hi redikolaġni.”

Dr Sant qal li l-membri tad-delegazzjoni assumew ir-rwol ta’ investigatur, xhud, prosekutur, ġurija u imħallef. Numru minnhom kienu ilhom protagonisti tal-kritika kontra Malta. Il-preżenza fosthom ta’ David Casa kien xempju tal-istil okkult li bih organizzaw xogħolhom. Dan bla ma nsemmu l-kwalità tan-nies li ltaqgħu magħhom, fosthom dawk mis-“soċjetà ċivili.”

Id-delegazzjoni qajmet mistoqsijiet importanti għal pajjiżna, imma qabilhom qajmuhom kummentaturi u kelliema minn diversi sezzjonijiet, xellug u lemin. Ir-rapport tagħhom, kif mistenni u kif stennew, qajjem furur fil-midja stampata u soċjali tan-nazzjon.

 

ANQAS SIĠĠIJIET FIL-PARLAMENT EWROPEW

In-numru ta’ siġġijiet fil-Parlament Ewropew mistenni jonqos għal 705 mis-751 siġġu tal-lum. Dan se jsir fuq suġġeriment tal-Kumitat Parlamentari Ewropew ...
Read More

 MHUX KREDIBBLI MILL-BIDU SAL-AĦĦAR

Alfred Sant qal li l-eżerċizzju tal-Parlament Ewropew biex “jinvestiga” l-istat tad-dritt f’Malta baqa’ mhux kredibbli mill-bidu sal-aħħar. Il-ħidma tad-delegazzjoni tal-Parlament ...
Read More

TERZ TAL-GASS FL-EWROPA ĠEJ MIR-RUSSJA

L-Ewropa qed issir aktar dipendenti mir-Russja għall-gass. L-industrija tal-gass Russa Gazprom qalet li għas-sena 2017 għamlet konsenji rekord li jlaħħqu ...
Read More

DISA’ PAJJIŻI MSEJĦA BRUSSELL MINĦABBA L-KWALITA` TAL-ARJA

Il-kwalita` tal-arja fl-Unjoni Ewropea trid titjieb b’mod urġenti. Minħabba f’hekk il-Ministri tal-Ambjent ta’ 9 stati membri ssejħu Brussell mill-Kummissarju tal-Ambjent ...
Read More

MIL-LISTA S-SEWDA GĦAL-LISTA L-GRIŻA

L-Unjoni Ewropea neħħiet tmien pajjiżi terzi minn fuq “il-lista s-sewda” tagħha: Barbados, Grenada, Korea ta’ Fuq, Macau, Mongolia, Panama, Tuniżija ...
Read More

INĠUSTIZZJA MAL-BULGARIJA

Il-Bulgarija u r-Romanija ddeskrivew bħala ‘inġust’ it-trattament li ngħataw dwar id-dħul tagħhom fix-Schengen. “Nemmnu li f’ċerti pajjiżi Ewropej, l-istati mhux ...
Read More

Il-PRIJORITAJIET TAL-KUMMISSJONI GĦALL-2018

Il-Kummissarji Ewropej qablu dwar il-prijoritajiet għal din is-sena li fiha se titkompla r-riforma tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, se jkomplu jissaħħu ...
Read More

GĦARFIEN AKBAR DWAR L-ISTATI FIL-PERIFERIJA TAL-EWROPA

Il-Presidenza Bulgara tal-UE tista’ tagħti aktar importanza lill-istati tal-periferija tal-Ewropa flimkien mal-prijorita` li qed tagħti lit-tisħiħ tar-relazzjonijiet reġjonali tal-Balkani. L-inklużjoni ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment