Spanja bagħtet lura 116 immigrant lejn il-Marokk wara li daħlu bil-forza u b’mod illegali fuq it-territorju Spanjol ta’ Ceuta.

L-immigranti daħlu Ceuta wara li qabżu ċint bil-‘barbed-wire’ fuq il-fruntiera bejn il-Marokk u Spanja u attakkaw lil pulizija.

It-territorji Spanjoli ta’ Ceuta u Melilla huma l-uniku territorji tal-UE li jmissu bl-art mal-kontinent Afrikan. Kull sena immigranti Afrikani li jgħixu illegalment fil-Marokk jippruvaw jidħlu fl-Ewropa jew billi jixxabbtu mal-ħitan jew billi jgħumu tul il-kosta.

Il-Gvern Spanjol qal li t-tkeċċija tal-immigranti hija ‘legali’. Il-Marokk indika li kien se jaċċetta lil dawn in-nies. L-immigranti għandhom avukat, interpretu u għajnuna medika.

Aktar minn 3, 100 immigrant daħlu Ceuta u Melilla fuq l-art mill-bidu ta’ din is-sena.

Aktar minn 25,000 immigrant daħlu Spanja bil-baħar. Spanja saret punt ta’ dħul ewlieni għall-immigranti Afrikani, wara l-Italja u l-Greċja.

MANIFEST KONTRA L-IMMIGRAZZJONI

L-Italja u l-Ungerija ħabbru li se jħejju Manifest kontra l-Immigrazzjoni li mistennija tintuża bħala pjattaforma fl-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f’Mejju tas-sena ...
Read More

KRIŻI ISTITUZZJONALI DWAR L-IMMIGRAZZJONI

L-UE għandha kriżi istituzzjonali għax la għandha politika komuni u lanqas risposta komuni dwar l-immigrazzjoni. Ma hemmx qbil mill-istati membri ...
Read More

IL-ĠERMANJA TRID ID-DESTIN TAGĦHA F’IDEJHA

Il-Ġermanja trid id-destin tagħha f’idejha. Il-Kanċilliera Ġermaniża Angela Merkel qalet li tappoġġja l-idea tal-Kunsill tas-sigurta` Ewropew u l-proġett ta’ truppi ...
Read More

ŻWIĠIJIET FOLOZ BIEX JGĦIXU FL-UE

Grupp ta’ kriminali li joperaw fil-Ġermanja se jkunu akkużati li ġabu illegalment numru ta’ nisa u rġiel mill-Indja u n-Nepal ...
Read More

L-UNGERIJA MA TITMAX LILL-IMMIGRANTI

L-Ungerija mhux qed titma lil dawk l-immigranti li l-applikazzjoni tagħhom għall-ażil ma ġietx aċċettata. L-awtoritajiet Ungeriżi bdew jimxu ma’ din ...
Read More

L-IRAN GĦADU JISTENNA RISPOSTA MINGĦAND L-UE

L-Iran għadu jistenna x’se tagħmel l-UE dwar ix-xiri taż-żejt wara s-sanzjonijiet li ħabbret l-Istati Uniti, qal il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Iranjan ...
Read More

MIBGĦUTA LURA L-MAROKK

Spanja bagħtet lura 116 immigrant lejn il-Marokk wara li daħlu bil-forza u b’mod illegali fuq it-territorju Spanjol ta’ Ceuta. L-immigranti ...
Read More

L-UE EQREB LEJN L-AWSTRALJA U NEW ZEALAND

L-UE u l-Awstralja qablu li jsaħħu d-djalogu u l-kooperazzjoni fuq kwistjonijiet bħat-terroriżmu u s-sigurta`, l-ambjent u l-enerġija, id-drittijiet umani, l-immigrazzjoni, ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment