Il-Bulgarija se tibni pipeline biex tippompja gass Russu mit-Turkija lejn is-Serbja wara li tliet kumpaniji – Gazprom tar-Russja, Bulgargaz tal-Bulgarija u l-kumpanija Żvizzera MET iffirmaw il-kuntratt. Il-proġett ta’ €1.4 biljun jista’ jsaħħaħ id-dipendenza tal-gass tal-UE. Ir-Russja qed tibni wkoll pipeline ieħor – biex taqbeż l-Ukraina, li invadiet fl-2014.

Iż-żewġ pipelines flimkien se jkunu qed jitrasportaw 15.74 metru kubu ta’ gass naturali mir-Russja.

Il-Bulgarija se ssegwi r-regoli u l-proċeduri tal-UE biex tiżgura li dan il-proġett jitwettaq. Fl-2014 diġa` kien hemm pjan għal pipeline ieħor li kellu jitwaqqaf, bir-Russja tweħħel fl-oppożizzjoni li kkawżat Brussell.

Il-Bulgarija qed timmira għal ftehim ta’ 20 sena biex titrasporta gass Russu mill-pipeline il-ġdid li se tibni u qed timmira li żżid il-profitti b’2.2 biljun ewro.

L-UE hija mħassba li l-Bulgarija moħħha fil-flus tat-tranżitu tal-gass u li qed iżżid id-dipendenza tal-UE fuq il-kumpanija Russa Gazprom. L-UE tgħid li l-pipeline Bulgaru se  jnaqqas id-diversifikazzjoni tal-enerġija tal-UE.

_0003_malta-aerial

F’AĠENDA MOĦBIJA MAL-FORZI ANTI-GOVERNATTIVI F’MALTA

Alfred Sant iddeplora l-manuvri ta’ ċerti Parlamentari Ewropej biex jagħmlu lil Malta wkoll suġġetta għal restrizzjonijiet fuq l-istat tad-dritt filwaqt ...
Read More
cows

IL-POLONJA TBIGĦ LAĦAM TA’ BAQAR MORDA

Il-Kummissjoni Ewropea se tibgħat spetturi fil-Polonja wara li ġurnalisti televiżivi Pollakki kellhom filmati ta’ baqar morda jinqatlu għall-ikel fil-biċċeriji Pollakki ...
Read More
nato-image

L-UE QATT MA TISTA’ TIEĦU POST IN-NATO

Wara l-Brexit, 80% tal-infiq tan-NATO fuq id-difiża se jiġi mingħand pajjiżi li mhumiex imsieħba fl-Alleanza Militari u tlieta minn kull ...
Read More
un-troop

SULDATI TAL-ĠNUS MAGĦQUDA SE JIBQGĦU F’ĊIPRU

Il-Kunsill tas-Sigurta` tal-Ġnus Magħquda qabel b’mod unanimu li jżomm preżenza ta’ suldati f’Ċipru għal minn tal-anqas sitt xhur oħra. Il-Kunsill ...
Read More
pipeline

PIPELINE  BULGARU GĦALL-GASS RUSSU

Il-Bulgarija se tibni pipeline biex tippompja gass Russu mit-Turkija lejn is-Serbja wara li tliet kumpaniji – Gazprom tar-Russja, Bulgargaz tal-Bulgarija ...
Read More
_0002_immigrants

L-EBDA RIŻORSI FIŻIĊI KONTRA T-TRAFFIKANTI TAL-IMMIGRANTI

L-UE trid issaħħaħ l-operazzjoni navali tagħha biex ttiġġieled lit-traffikanti tal-persuni, iżda l-Ġermanja u l-Belġju ħabbru m’ilux li mhux se joffru ...
Read More
tehran-mosque

JISFIDAW LIL TRUMP DWAR L-IRAN

Franza, il-Ġermanja u r-Renju Unit ħolqu mekkaniżmi tekniċi biex kumpaniji Ewropej jibqgħu jagħmlu l-kummerċ mal-Iran minkejja s-sanzjonijiet tal-Istati Uniti. “Dan ...
Read More
_0000__0001_office-workers

IS-SOĊJALISTI NIDEW IL-PILASTRU SOĊJALI EWROPEW

Il-kunċett tal-Pilastru Ewropew tad-drittijiet Soċjali nkiseb bl-isforzi kontinwi tas-Soċjalisti u Demokratiċi madwar l-Ewropa favur progress soċjali għall-Ewropej flimkien mal-miżuri tal-Kummissarji ...
Read More